Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 8 посетители в сайта
Дневници на известни личности в библиотечни и архивни и архивни колекции ПДФ Печат

Автор: Асен Георгиев
Рубрика: Професия

Публикувана: бр. 6, декември 2017

Вместо увод: дневникът – произход и хронология
Според двамата български изследователи (А. Алипиева и И. Знеполски), личният дневник оформя времето в хронология и регистрира видяното и чутото на момента. Алипиева го определя и като субективен жанр, в който съставителят (ако има такъв) внася допълнителен субективизъм. Разбира се, може да се оспори това твърдение, защото не малко исторически проучвания са много по-субективни, да не кажем откровено лъжливи.
Биографичното и личното в личните дневници е мозаечно структурирано и пречупено през авторовата гледна точка. Днес онова, което наричаме дневник, представлява лично творчество, създавано повече или по-малко насаме, има известна периодичност, ясно посочвана с дати. Естествено има и изключения от това правило.
Страниците на подобен документ съдържат описания и коментари на събития, които обикновено са се случили едновременно с времето на тяхното записване. Те разкриват поведението, ценностите и чувствата на участниците в тези събития като авторът винаги е в центъра на разказа. Това е модерният смисъл на думата дневник, който се заражда във втората половина на XVII в.

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева