Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 14 посетители в сайта
Творчеството на българския дух да се разпространява „по-широко из народа“ (95 години от учредяването на трета народна библиотека във Велико Търново) ПДФ Печат

Автор: Калина Иванова
Рубрика: Юбилеи

Публикувана: бр. 6, декември 2017

През 2017 г. великотърновската регионална библиотека отбелязва своята 95-годишнина като трето национално фондохранилище. Нейното учредяване съвпада с възхода на културно-просветната и библиотечна дейност по време на земеделското правителство на Александър Стамболийски.
В хрониката на Пенчо Крусев (първи назначен на постоянна служба библиотекар-директор на великотърновската народна библиотека), която се явявя основен исторически източник за библиотеката за периода 1922 – 1942, е описан с голяма благодарност и достоверност значимият принос на Стоян Омарчевски – министър на просветата в правителството на БЗНС с премиер Александър Стамболийски и Стилиян Чилингиров – директор на Народна библиотека – София, личности, свързани с най-важните дати и събития от историята на библиотеката ни.
Идеята да се учредят нови народни библиотеки освен в София и Пловдив и в други градове се поражда и от желанието на нашите управленци българската книжнина да се съхранява на повече места, за да се запази не само нейната целокупност, но и да се разпространява творчеството на българския дух по-широко из народа. Затова в края на 1920 г. Търново е посочено като първо място. При гласуваното през м. ноември същата година изменение на Закона за депозиране на печатни и литографни произведения е постановено да се отделят по три екземпляра за търновската народна библиотека. Печатниците започват да изпращат в Народната библиотека в София изискваните от закона книги, вестници и списания, предназначени за новата народна библиотека, без тя да е законово учредена. Библиотеката се учредява през м. юли 1921 г., когато се гласуват изменения в Закона за народното просвещение, но откриването ѝ става година по-късно, тъй като в бюджетната 1921/22 г. не са предвидени средства за издръжка на библиотеката, както и не е било осигурено помещение за нея...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева