Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 19 посетители в сайта
Национален семинар „Глобална визия за библиотеките” ПДФ Печат

Автор: ББИА
Рубрика: ИФЛА

Публикувана: бр. 3, юни 2018

На 28 юни 2018 г. в заседателната зала на Централната научно-техническа и педагогическа библиотека към НАЦИД в София се проведе националният семинар „Глобална визия за библиотеките“. Дискусията е част от мащабната инициатива на Световната федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА) – глобалният глас и най-големият мозъчен тръст на библиотечната и информационната професия, на която ББИА е член от дълги години.
Създаването на силен и обединен библиотечен сектор, който подпомага формирането на грамотни, информирани и активни граждански общества е във фокуса на дискусията на ИФЛА за Глобалната визия. През миналата година проектът за Глобална визия ангажира над 31 000 участници от 190 държави-членки на ООН на седемте континента
чрез дискусии, работни срещи и онлайн гласуване. Всички те дискутираха и имаха за цел да идентифицират основните предизвикателства, пред които са изправени библиотеките в ХХІ век. Резултатите от тези дейности са представени в резюме на очаквания с нетърпение Доклад за Глобалната визия. Той предлага за пръв път наистина всеобхватна картина на предизвикателствата и възможностите, с които трябва да се справи библиотечния сектор. В рамките на втория етап на проекта, който стартира през 2018 г., ИФЛА ще създаде най-големия пул за идеи, който ще оформи стратегията и ще подпомогне създаването на планове за действие, за да се превърне визията в реалност. В събирането на идеи участват всички страни, представени в ИФЛА. Вече се проведоха шест регионални семинара във всеки от континентите, като европейският семинар се състоя през май в Париж. Следващият етап, който трябва да завърши до средата на юли, е провеждането на национални семинари.
В българската дискусия се включиха 21 библиотечни специалисти и преподаватели по библиотечно-информационни науки от 6 регионални, 4 университетски, 2 научни, 2 градски, 1 читалищна и 1 училищна библиотеки, 2 университета и 2 фондации от цялата страна с общ професионален стаж от 483 години. По време на интерактивната среща участниците бяха разделени в 5 групи, като всеки от тях имаше възможност да изрази мнението си по всички поставени въпроси и да допринесе за обобщаването на резултатите.
Всяка група обсъди 10-те ключови възможности, представени в резюмето на Доклада за Глобалната визия като резултат от първия етап на проекта. В дух на сътрудничество и градивна дискусия с консенсус бяха определени 3-те приоритетни възможности за България:

  • № 2. Да осъвременим нашата традиционна роля в дигиталната епоха.
  • № 4. Да сме в крак с постоянните технологични промени.
  • № 6. Да положим всички усилия, за да разберат управляващите органи какъв е нашият принос и въздействие...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева