ЕБЛИДА – библиотеките за Европа без граници Печат

Автор: Марина Енчева, Васил Загоров
Рубрика: Глобус

Публикувана: бр. 3, юни 2018

На 30 май 2018 г. сградата „Агора“ на Съвета на Европа в град Страсбург, Франция стана домакин на годишното Общо събрание на ЕБЛИДА. В него се включиха 46 участника от 21 европейски държави, които бяха приветствани от Катрин Меркле, началник на отдел „Култура и културно наследство“към Генерална Дирекция „Демокрация“ на Съвета на Европа. Събранието доведе до много промени в работата на организацията. На първо място трябва да се отбележат измененията в устава, които разшириха обхвата на Бюрото. То вече ще обединява библиотечните интереси не само на страните от Европейския съюз (28 държави), но и на страните отСъвета на Европа (47 държави).
Важни са и промените в ръководството. Емблематичният президент Юка Реландер (Финландия) бе заменен на ключовия пост от Тон ван Влимерен, Холандия. Влимерен е директор на Публичната библиотека в Утрехт от 2010 г. В своето изказване след изборите новият президент подчерта, че ще се придържа към ценностите на организацията, която се бори за по-видими, достъпни и осигурени библиотеки. Идеята е чрез библиотеките Европа да намали съществуващите различия, което беше демонстрирано по превъзходен начин от домакините в Страсбург. След осем години, под силни аплодисменти, от поста директор на ЕБЛИДА се оттегли Венсан Боне (Франция).
Избран беше новият Изпълнителен комитет, в който влизат: Алициа Каро (Испания), Андерс Сьодербек (Швеция), Жан Мари Рединг (Люксембург), Жули Калмус (Франция), Марина Енчева (България), Наташа Рейп (Германия), Стефано Парезе – вицепрезидент (Италия), Стийн Андерсън (Дания), Тон ван Влимерен – президент (Холандия). Предимството му се състои в това, че той е много по-добре балансиран между Северна и Южна Европа, като представителство в управлението имат библиотечните асоциации на девет европейски страни.
За първи път през двадесет и шест годишната история на организацията в Изпълнителния комитет на ЕБЛИДА бе избран представител от България. Д-р Марина Енчева, преподавател по електронни информационни ресурси в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), стана част от ръководството на организацията благодарение на номинацията на Българската библиотечно-информационна асоциация (ББИА). Участието в управлението на ЕБЛИДА е признание за работата на ББИА и УниБИТ, които бяха домакини на заседанието на Изпълнителния комитет на ЕБЛИДА и на съпътстващата кръгла маса с международно участие на тема „Авторско право и библиотеките“ през февруари 2018 г. в София. Тогава беше подписана и Софийската декларация на ИФЛА, ЕБЛИДА и ББИА, в която ясно се заяви, че Европа има нужда от своите библиотеки...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн