Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 8 посетители в сайта
Семейно четене и библиотеки ПДФ Печат

Автор: Ангелина Камбурова
Рубрика: В подкрепа на четенето

Публикувана: бр. 4, август 2018

Бързото технологично и културно развитие, колкото и да променя живота, понякога дори до неузнаваемост, също следва спираловидна цикличност и знаем, че всичко ново е добре забравено старо. Това е валидно и за семейното четене. Днес, при всекидневните, дори ежечасни технологични скокове, когато изкуственият интелект все повече навлиза и завладява живота ни, четенето изобщо, и семейното четене в частност, придобива все по-голямо значение и място в изграждането на човека на информационната ера. От новите хора се очаква да бъдат не просто добре образовани, с високи знания и умения, но и да бъдат хора с висок морал и отговорност, защото в социум на висока свързаност и рискът е висок, ако не се поддържа протокол на сигурност и коректност.
Всички тези качества и умения се градят преди всичко в семейството, „от самото начало“ – каквото е и наименованието на немска програма за насърчаване на ранното детско четене. Създават се навици за четене и учене у децата от нулева възраст; преподават им се от същата възраст знания, за които после би било късно; създават се вкусове към висококачествени и високостойностни културни и други „продукти“; възпитават се в етични и морални ценности...
Четенето може и трябва да става от разнообразни по вид, жанр, тема и предмет източници, от различни носители с различна локация в реалната и във виртуалната среда, опосредствано от различни технологии, за да се използват пълноценно всички възможни източници и да се впише самото че те непълноценно в многоликия живот на съвременния човек.
От четене днес се нуждаят неизбежно и спасително и родителите. Родителите, които принадлежат към така наречените „изгубени поколения“ в прехода или в други обществени процеси. Родители, които се озоваха „между чука и наковалнята“ – разпъвани между стара и нова ценностна и културна системи, уж коренно противоположни, а оказали се толкова еднакви в недъзите си. Родители, които се лутат в собствения си живот, а трябва да бъдат ориентир и опора в живота на децата си. Родители, които едва се крепят на ръба на грамотността, а трябва да образоват децата си. Родители, които са високообразовани и с висок жизнен статус, но са също толкова безпомощни в общуването и възпитанието на децата си като необразованите. Родители, на които в училище и университета се преподава едно, а в живота и професията се изисква да правят друго, дори противоположното. Необходимо е училище за родители...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева