Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Библиотекарят на бъдещето ПДФ Печат

Автор: Ася Атанасова
Рубрика: Библиотекарят отблизо – вчера, днес и утре

Публикувана: бр. 4, август 2018

През изминалата 2017 г. компанията „Пиърсън“, съвместно с Оксфордския университет и Фондация за иновации „Неста“, публикува изследване, озаглавено „Бъдещето на професиите – заетостта през 2030 г.“. Библиотекарите (заедно с музейните работници) са класирани на 9-о място веднага след преподавателите, юристите, инженерите и социалните работници, изпреварвайки обаче професиите в развлекателната индустрия, медийните работници, мениджърите и др.
Според анализаторите от „Пиърсън“ седем мегафактора ще оказват влияние на промените. В отговор на тези тенденции човешките умения, които ще са необходими през 2030 г. включват преподаване, социална възприемчивост, ориентация към услугите и убеждаване.
Мястото на нашата професия в Топ 10 изглежда съвсем реалистично от гледна точка на една позната концепция, отдавна наложила се както в публичния сектор, така и в света на бизнеса – „Икономика на знанието“. Това схващане е залегнало в основата на Лисабонската стратегия и респективно в стратегиите „Европа 2010“ и „Европа 2020“. Ключово за „Икономиката на знанието“ е, че знанието и образованието се разглеждат като бизнес продукт с висока печалба и като актив, който може да произвежда стойност.
Знанието е фактическото привеждане на информация и идеи в действие за постигането на конкретни цели. Тази концепция е немислима без първостепенното участие на библиотекарите на всички нива в процеса на систематично прилагане на знанието, водещо до същинското полезно действие на науката и технологиите.
Основните лични качества и умения, които ще ни помогнат да работим по-добре през 2030 г. са:

  • Богатство на идеи – способността да се генерират редица идеи по дадена тема (важен е броят на идеите, а не тяхното качество).
  • Дедуктивно мислене – способността да се прилагат общи правила за конкретни проблеми, за да се получат отговори, които имат смисъл.
  • Оригиналност – способността да се дадат необичайни или умни идеи по дадена тема или ситуация, или да развиете творчески начини за решаване на проблем.
  • Справяне с предизвикателствата...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева