Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 12 посетители в сайта
Ирина Василевна Гудовщикова – изключителен руски библиограф, педагог и учен ПДФ Печат

Автор: Нина Пономарева, Цветанка Панчева
РубрикаЮбилеи
Публикувана: бр. 1, февруари 2019

Професор Ирина Василевна Гудовщикова е широко известна сред българските библиографи от 60-те до 90-те години на ХХ век. Затова, че учебниците ѝ са популярни сред преподавателите по различни библиографски дисциплини, говори важният факт, че те са цитирани в най-значимите издания в областта на българската библиография. От средата на 60-те години до края на ХХ век представители на трите най-важни научни центъра, с най-сериозен принос за развитието на библиографията в България, познават и цитират основните публикации на проф. Гудовщикова, а някои от тях са творчески и лично свързани с нея. Става дума за сътрудници на: Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ с нейния Център за национална библиография, който продължава работата по създаването на текущата и ретроспективната национална библиография и е най-влиятелното средище в развитието на библиографознанието в страната след закриването през 1964 г. на Българския библиографски институт; Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и по-специално неговата катедра по библиотекознание и библиография (днес Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“); Държавния библиотекарски институт (сега Университет по библиотекознание и информационни технологии – УниБИТ). В тези центрове е съсредоточен научно-педагогическият потенциал, както и най-изявените специалисти практици в областта на библиографията. Те подготвят най-важните монографии, библиографии и учебници, успешно обучават няколко поколения библиотекари и библиографи за работа в различните по вид български библиотеки.
Затова не е изненадващо, че именно в техните публикации се откриват следи на „познанство“ с основните характеристики на трудовете на проф. И. В. Гудовщикова. Например изтъкнатият библиограф Кремена Зотова, която дълги години ръководи Центъра за национална библиография и Научната секция по библиографознание в Националната библиотека, в книгата си „Оптимален модел на текущата национална библиография на България“ (1982), публикувана на руски език, цитира три публикации на Ирина Василевна, както и най-популярния по това време неин учебник „Обща чуждестранна библиография“ (1978), писан в съавторство с Ксения Лютова. Важно е да се отбележи, че монографията на Кремена Зотова е фундаментален труд в развитието на българската библиография, а нейният „оптимален модел“ е широко обсъждан на международни форуми с видни библиографи в Европа. Преподавателите от Държавния библиотекарски институт също се позовават в своите разработки на книгите на И. В. Гудовщикова. Един от най-важните учебници, публикуван в началото на 80-те години, се занимава с въпросите на справочно-библиографската и информационната работа на библиотеките. Неговата авторка, Пенка Митрани, авторитетен и уважаван преподавател, разглежда учебното помагало на проф. Гудовщикова „Общи чуждестранни енциклопедии“ (1963). В по-късни години проф. Донка Правдомирова, се връща към познатите публикации на Ирина Василевна и в своя труд за българската библиография преди Освобождението също се позовава на тях...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева