Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 9 посетители в сайта
Парадоксалната съдба на големия руски библиотековед (По повод 120-годишнината на Юрий Владимирович Григориев (1899 – 1973) ПДФ Печат

Автор: Юрий Столяров
РубрикаЮбилеи
Публикувана: бр. 3, юни 2019

Юрий Владимирович Григориев е един от класиците на руското библиотекознание. В продължение на няколко десетилетия той е бил единственият професор по библиотекознание, признат от Висшата атестационна комисия на държавата. Той се е занимавал с много въпроси на библиотечната дейност, но най-голям принос внася в разработката на общото библиотекознание, на библиотечните фондове и на библиотечната биография. Неговата съдба се оказала много драматична. Най-важните събития в неговия живот са непосредствено повлияни от грандиозни катаклизми, разтърсващи нашата страна в миналия век: революцията от 1917 г., Великата Отечествена война (1941 – 1945), смъртта на Й. В. Сталин през 1953 г. и последвалите социално-политически трансформации...
От него са подготвени 28 кандидати на науките в областта на библиотекознанието, в това число за Украйна, Беларус, Литва, Молдавия и Виетнам.Един от неговите ученици е син на България. Това е известният в своята страна библиотечен деец Христо Хаджихристов, чиято книга „Книгата – велико чудо: Сборник от изказвания, мисли, афоризми“ (София, 1972) станала настолна във всички библиотеки в България. Себе си също отнасям към неговата научна школа, доколкото в 1968 г. под негово ръководство написах и защитих дисертация „Комплектование и использование книжных фондов массовых библиотек (Современное состояние и перспективы развития)“ за придобиване на научна степен кандидат на педагогическите науки. Под редакцията на Ю. В. Григориев излезли от 17-о до 22-о издание на „Авторских таблиц двузначных“ (пособия за разположение на книгите в библиотеките) на Л. Б. Хавкина, а сам той е усъвършенствал по-детайлно Триезичните авторски таблици. Практически всички библиотекари по света, работещи с кирилицата, ползват разработения от Ю. В. Григориев още през 1927 г. библиотечен шрифт. Общо, почти за 50 години от своята творческа дейност, Ю. В. Григориев е публикувал повече от 150 работи, бил е редактор на почти 50 издания. Той се ползвал с голяма известност сред учени и практици. В негова памет се издава учебникът „Библиотечные фонды“ (1979), с научни конференции и многочислени статии се отбелязвали негови юбилеи, бил издаден сборник със статии „Ю. В. Григорьев и развитие советского библиотековедения“ (1987).
В библиотечния отрасъл Ю. В. Григориев останал известен преди всичко като голям библиотековед с общ профил и, освен това, основоположник на учението за библиотечния фонд, създател на научна школа в това направление. Той е най-видният сред всички библиотековеди, негови съвременници, създатели на биографии на дейци в областта на книгите, библиотеките, библиографията...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева