Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 9 посетители в сайта
Новата нулева област в ISBD и в руския национален стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 ПДФ Печат

Автор: Тамара Бахтурина
РубрикаПрофесия
Публикувана: бр. 4, август 2019

„Област на вида на съдържанието и типа на средството“ е предназначена за означаване на естеството на информацията в библиографското описание и на средствата, които осигуряват достъп до него.
Новата „Област на вида на съдържанието и средството за достъп“ се появи в Международния стандарт за библиографско описание (ISBD) за първи път още от момента на неговото създаване. Структурата на библиографското описание беше запазила устойчивостта си в течение на половин век. Това е най-сериозното и спорно нововъведение в Консолидирания ISBD. Областта получи номер 0, за да не се размества установената номерация на областите и още в самото начало да се определи основният вид съдържание на ресурса, неговите допълнителни характеристики и вида на средството, използвано за предаване на това съдържание и така да се подпомогнат ползвателите на каталога при идентифициране и избор на отговарящи на техните потребности ресурси.
Точно същите аргументи са посочили съставителите на ISBD, когато са въвели „Общо означение за материал“ (ООМ) в областта на заглавието и сведенията за отговорност. При изброяването на термините, с които се е изразявал този елемент, в обща последователност са използвани различни признаци (по съдържание, по вид на носителя, по начин на записване), а в общото означение за материал е можело да се използва само един термин.
Въвеждането на област 0 е в отговор на неудовлетвореността на библиотечната общност от функциите, структурата и местоположението на общото означение за материал. Новата област позволява да се отразят всички признаци на ресурса в разнообразни съчетания и количество и решава редица проблеми, но не решава проблема за местоположението.
Нулевото разположение на областта в структурата на ISBD съвсем не е идеално и предизвика сериозни съмнения и упреци в библиотечната общност. Предлагаха се други решения – да се разположат сведенията от нулевата област в сродната по съдържание и даже по терминология област 3 „Област на специфична характеристика на материала или вида на ресурса“, но предложението не беше прието. Вярно е, че създателите на ISBD казваха, че прилагането на областта не е задължително, и че тя може да се разполага, където е удобно.
Локализацията на новата област пред заглавието предизвиква проблеми, свързани с каталогизационната практика на руските библиотеки и с обмена на библиографски записи. Тези причини повлияха на променянето на мястото на област 0 в структурата на описанието. Съставителите на националния стандарт ГОСТ Р 7.0.100-2018 взеха решение да разположат „Областта на вида на съдържанието и средството за достъп“ след всички области в края на описанието. Така, тя стана не нулева, а девета област...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева