Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 2 посетители в сайта
Дейността в полза на професионалната общност ми носи удовлетворение (Интервю с Ваня Грашкина по повод на юбилея ѝ) ПДФ Печат

Интервюто взе: Мария Младенова
РубрикаЮбилеи
Публикувана: бр. 4, август 2019

М.М. Кои са ценностите, които определят поведението Ви? Качествата, които цените?
В.Г. Мисля, че именно ценностите, които изповядвам, ме спасиха от изпадане в руслото на дребнотемието и големите амбиции за кариера в трудните години на прехода. Кариерата в тези години изискваше почти винаги компромиси със съвестта. За мене тези ценности са почтеност във всичко, толерантност, честност, непримиримост към лъжата и лицемерието. Моето жизнено кредо най-добре се олицетворява от сентенцията Да правя каквото трябва, пък да става каквото ще.
М.М. Вие сте от учредителите на ББИА. Дълги години бяхте неин лидер? Какви успехи постигнахте?
В.Г. Свързана съм с развитието на нашата професионална организация от създаването ѝ до днес. Периодът, в който бях председател на Управителния съвет (2002 – 2012), беше наситен с много събития и от дистанцията на времето мога да обобщя, че именно в този период сдружението ни от интровертна организация, фокусирана върху вътрешни професионални проблеми, се трансформира в екстровертна, отворена към всички заинтересовани страни. Веднага след избирането ми, през есента на 2002 г. по моя инициатива внесохме в Комисията по култура и медии на Народното събрание предложение за разглеждане на състоянието на библиотеките у нас и мерки за неговото подобряване. Това се случваше за пръв път и все още помня отзвука, който предизвика това неочаквано за много хора действие, но то имаше своите конкретни резултати. Променено бе постановлението на Министерския съвет, което определяше само 9 от бившите окръжни библиотеки да изпълняват функциите на регионални и всички 27 библиотеки в областните градове придобиха статут на регионални.
Голяма роля за „отварянето“ ни изигра проектът „Американско-български библиотечен обмен“, чрез който успяхме да въведем в нашата практика редица иновативни дейности, като застъпничеството, идеята за библиотеката като обществен информационен център и център за местната общност, както и много други. Десетки библиотечни специалисти имаха шанса да специализират в обществени библиотеки в САЩ, което съществено промени техния професионален мироглед и не само. С тези хора създадохме професионална мрежа, която се превърна в движеща сила на сдружението по места. Най-значителното постижение по проекта според мене е развитието на застъпническата дейност, която дотогава ни беше непозната. Така се постави началото на инициативата Национална библиотечна седмица (2006), като най-голямата застъпническа кампания. През същата година по наше предложение бе прието решение на Министерския съвет 11 май да стане професионален празник на библиотечните специалисти – важен фактор за издигането на престижа на библиотечната професия. Година преди това стартира другата ни голяма инициатива – Национален маратон на четенето – по предложение на РБ „Пенчо Славейков“ – Варна.
Моята лична кауза като председател бе приемането на законодателен акт за библиотеките. Това се осъществи през май 2009 г., в последния ден на работата на 42-то Народно събрание, когато след 7 години упорита работа бе приет Законът за обществените библиотеки. Колегията помни, че проект за библиотечен закон имахме и преди това, но беше неуспешен. Защо според мен сега успяхме? Защото голяма група единомишленици от колегията обединихме усилията си в една посока и всички работиха за това на различни нива.
През 2009 г. започна и най-мащабният проект за библиотеките, променил съществено техния облик „Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникации за всеки“, подкрепен от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“. ББИА имаше водеща роля в това да привлече вниманието на фондацията към потребностите от информация в България и потенциала на обществените ни библиотеки.
Асоциацията бе тази, която покани представители на Фондацията да посетят България и да се запознаят с нашия опит и обществените ни библиотеки. Тук искам да изтъкна ролята на Снежана Янева, която благодарение на своите контакти и активност направи възможно тяхното посещение. Този проект издигна на качествено ново равнище услугите на обществените библиотеки, които на базата на предоставения свободен достъп до информация чрез интернет наистина промениха живота на местните общности, а по този начин до голяма степен и отношението на обществото към библиотеките. Вече шеста година след края на проекта създадената Фондация „Глобални библиотеки – България“ работи за устойчивостта на резултатите и развитието на иновативни библиотечни услуги в обществените библиотеки. Специално искам да подчертая ролята на проекта „Напредък и устойчивост на библиотечния сектор в България“, подкрепен от Фондация „Америка за България“, благодарение на който се изгради капацитетът на ББИА и бяха развити широко дейностите по застъпничество, повишаване на квалификацията, обучението на библиотекари, включително и създаването на нашето списание...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева