Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 13 посетители в сайта
Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията (Част 1) ПДФ Печат

Автор: Ели Попова
РубрикаАктуални изследвания
Публикувана: бр. 6, декември 2019

Въведение. Библиотеките и потребителите
Въвлечени в качествено нова епоха от развитието на човешката цивилизация, съвременните хора живеят в абсолютния диктат на информацията – като ежедневна потребност, като основен продукт, като условие за професионално и личностно развитие, като начин на съществуване. Този етап от общественото развитие е в ход от десетилетия, вече осмислен (доколкото позволяват непознатата динамика и постоянните промени) в теоретичните направления на науките от съществуващите към момента области на изследване на обществото, техниката и технологиите. Огромно количество публикации представят обобщения, концепции, тенденции на информационно-мрежовото общество (обществото на знанието). „Internet of things“ (IoT) все повече навлиза в ежедневието и в навиците на хората.
Редица организации изнасят смайващи статистики за динамиката, с която нараства и се разпространява информацията. Докладите на Световния икономически форум представят на любознателните потребители изумителни данни за развитието на технологиите, приложими в различни научни области, както и трудни за възприемане числа, чрез които описват нарастването на информацията в съвременния свят.
Развитието на информационното и мрежово общество (ИМО), „платформата на плоския свят“, обществото на знанието налагат качествено различни от познатите досега модели на живот и личностна реализация. Те стимулират глобалните промени – в икономическите основи на света, в социалните условия, в политиките и приоритетите, в демографските характеристики и политическите платформи. Властовите и образованите елити, правителствата, гражданското общество, неправителственият сектор, научната и академичната общности, експертите и авторитетите са изправени пред предизвикателства и решения, от които зависи бъдещето на света.
Библиотеката не съществува отделно и независимо от обществото. Тя е чувствителен организъм, в който рефлектира всяко движение и промяна в общественото пространство. В заплитащия се възел от проблеми на съвременността библиотечната институция упорито търси своята ниша за ефективна намеса, за доказване на възможности, за изграждане на обществено доверие в един трудно предвидим свят, насочен към глобализация и в същото време раздиран от противоречия, напрежения, разделения и кризи; във време на всеобхватни, трудно определими, неуловими в процеса на развитие поради бързината му технологични трансформации.
Всеки етап от човешката история бележи промяна в развитието на библиотеките, в библиотечната професия, в тяхното място и обществен статут.
Всяка епоха надгражда, видоизменя и обогатява функциите и задачите на библиотечната институция, съобразно характеристиките, приоритетите и потребностите на обществото. Определяна като институция на паметта, като образователен, информационен и културен център за разпространяване на информация и знание, библиотеката неотменно присъства, признавана и зачитана в различна степен от нивата на управление и по различен начин в културите по света, като фактор за въздействие върху обществените процеси, взаимоотношения, върху динамиката и посоките на развитие.
Модерната библиотека се дефинира като съвременна институция с възможности за въздействие върху културата и мисленето на хората, с активно място във формирането на ценностната им система и на отношението им към съвременните проблеми.
В библиотечния сектор се утвърждават тенденции и практики, които дават основание да се отстоява мястото на библиотечната организация в модерната комуникационна среда, както и запазването и повишаването на нейната ефективност и енергия за въздействие върху човешките взаимоотношения...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева