Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 8 посетители в сайта
Основни моменти в проекта на Стратегия за развитие на българската култура 2019 – 2029 г. и необходимостта от нейното обсъждане ПДФ Печат

Автор: Анета Дончева
РубрикаДискусионно
Публикувана: бр. 6, декември 2019

От доста години има вече няколко опита да се изработи стратегия за развитие на българската култура. Най-мащабната работа по създаването на такава стратегия беше извършена през 2011 – 2012 г. Този опит за изготвяне на стратегия на българската култура и работните варианти преминаваха през етапите на формирането на работни групи с представители на различните организации и гилдии в сферата на културата; с включени предложения на различни културни дейци и изследователи на културните процеси; с проучването на чужди практики; с провеждането на дискусии и т.н. Преди всеки опит се правеше анализ на състоянието на сектора (SWOT и PEST анализи); в някои от вариантие има и сравнителен европейски анализ. За всеки сектор се изработваше визия за развитието му; определяха се водещи принципи при изпълнение на стратегията; даваха се стратегически цели на секторните политики; посочваха се дейности за постигане на целите на стратегията, както и очакваните резултати от предвидените дейности. Предвиждаше се изработването на национална програма и стратегически план.
Библиотеките, като тук се имат предвид обществените библиотеки, администрирани от Министерството на културата и работещи по смисъла на Закона за обществените библиотеки от 2009 г., в този вариант на стратегията бяха включени в сектор „Литература. Книжовно културно наследство. Библиотеки. Четене. Книгоиздаване“. Бяха предложени няколко стратегически цели и свързани с тях приоритети – съхраняване на книжовното културно наследство; изграждане на устойчива инфраструктура на библиотеките, книгоиздаването и книгоразпространенинето; дигитализация на съдържанието; подкрепа за българските писатели и преводачи; ефективно управление на авторските права; развитие на научния и културен обмен.

  • Защо ни е нужна стратегия?

Стратегията ни е нужна, защото библиотеките и библиотечният сектор като цяло не разполагат с достатъчно количество финансови ресурси и това е състояние от години наред. Нашите надежди бяха, че чрез една национална стратегия за развитие на културата, обществените библиотеки ще влязат трайно и в други стратегически и програмни документи на държавата. В тези документи не се представя визията за дългосрочното развитие на обществените библиотеки и ролята им за развитието на местните общности. Този подход е в разрез с нарастващата значимост на библиотеките в европейски и световен мащаб като центрове за информация, неформално обучение, култура, творчество, комуникация и интеграция. С такива надежди професионалната ни общност, която вече има формирани конкретни гледни точки и предложения за развитие на сектора, посреща и новия проект на Стратегия за развитие на българската културата 2019 – 2029 г.

  • Нов проект на Стратегия за развитие на българската култура 2019 – 2029 г.

През март тази година на страницата на Министерския съвет на Република България в Порталаза обществени консултации отново бе публикуван проект на Стратегия за развитие на българската култура 2019 – 2029 г. Това е поредният опит за изработване на стратегически документ за българската култура. В мотивите към проекта се посочва, че разработването на Стратегия за развитие на българската култура е в съответствие с чл. 2а от Закона за закрила и развитие на културата. Посочва се, че това е общ рамков документ, свързан със стратегическато планиране и управление, който ще позволи да се формулират дългосрочни програмни и управленски цели, ще определи усилията и ресурсите, които трябва да бъдат разпределени; ще определи планови показатели, чрез които ще се измерва напредъкът по постигане на общите и конкретни цели и ще даде възможност за прилагане принципите за широко участие в управлението на културните процеси, което ще обедини вижданията и усилията на правителството, гражданското общество и всички заинтересовани страни...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева