Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 9 посетители в сайта
Да мислиш и да анализираш (Защо библиотекарят трябва да бъде аналитик) ПДФ Печат

Автор: Едуард Сукиасян
РубрикаПрофесия
Публикувана: бр. 1, февруари 2020

От автора към българския читател
През 1976 г. за първи път ми възложиха да замина в чужбина, в България, в София, за месец, сам. Поставената задача беше проста – да прочета курс лекции за нашата класификация. Аз живях в българско семейство. Излизах рано сутрин, прибирах се късно вечер. Лекциите заемаха немного време – 4 часа. Сутрин и вечер ходех из София, а през деня изучавах библиотеките. В по-голямата част от деня мълчах. Тогава и разбрах – на всички нас ни остава малко време, за да мислим. Да мислим и да анализираме. Оттогава посетих разни страни – и почти винаги сам, мислейки и анализирайки.
Повече от 50 години се писа тази статия. Тя е написана специално за българския читател. Аз я посвещавам на София.

Какво е това анализ?
Има десетки определения на анализа. Приемам в качеството на работно най-простото – анализът е мисловно действие, разглеждащо различни страни на обекта. Често казват „всестранен анализ“, „многоаспектен анализ“. Как е правилно да се охарактеризира пълнотата на анализа? Това отдавна е известно. Трябва да се използва методологията на системния анализ. Иначе казано, да се анализира обекта като елемент от системата. Системният подход позволява да се види взаимовръзката на елементите на системата. А системата с това и се отличава от множеството обекти, че в нея всичко е взаимно обусловено и свързано.

Място на анализа в библиотечната практика
Възложили на сътрудник да пренесе книги на количка? Може, разбира се, да свали книгите в безпорядък, да направи така, че от книгите да изпадат отметки в различни цветове (та нали вие не знаете защо те са вмъквани там?). За какво заплащане на труда е достоен този, който работи така?
В моята практика имаше случай, когато сътрудниците на библиотеката просто престанаха да получават адресираните до тях писма. Оказа се, че в експедицията е дошъл нов сътрудник, когото завеждащият е инструктирал – отваряте пликовете, а книгите предавате в отдел комплектуване. Така вървяла работата около две седмици. Докато не намерили планини от боклук, състоящ се от пликове и писма.
Нашият велик класик Шиали Рамамрита Ранганатан (1892 – 1972) смятал, че всеки ръководител е длъжен сам да поработи над всяка операция от технологическата верига. Само в този случай той може да утвърди инструкция за редовия сътрудник. Нали инструкцията – това е написаният на хартия резултат от мисловната дейност (анализа, за който ние говорим).
В библиотеката не трябва да има сътрудници, които не мислят и не анализират. Колкото по-сложна е задачата – толкова по-сериозни са изискванията към предшестващия анализ...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева