Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 13 посетители в сайта
Обществените библиотеки – важен партньор в образователния процес ПДФ Печат

Автор: ББИА
РубрикаПрофесия
Публикувана: бр. 1, февруари 2020

На 22 януари тази година между Министерството на образованието и науката и Министерството на културата бе сключено споразумение за сътрудничество. Предмет на споразумението е взаимното сътрудничество за осъществяване на инициативи, програми и проекти между обществените библиотеки и институциите в системата на предучилищното и училищното образование с цел разширяването на интереса у децата и учениците към българската идентичност, култура, традиции и литературно наследство и утвърждаването на духовните ценности на нацията...
В Споразумението се предвижда създаването на необходимите условия и предпоставки за повишаване на квалификацията на библиотекарите в обществените и училищните библиотеки, ангажирани с осъществяването на културно-образователните инициативи чрез допълнителна квалификация и специализации, организиране на съвместни тематични срещи на учители и библиотекари. Ще се създават възможности за подготовка и провеждане на доброволчески инициативи за ученици в библиотеките.
Осигурено е и финансовото обезпечаване на дейностите по споразумението. Министерството на културата ще финансира културно-образователни инициативи, програми и проекти на обществени библиотеки. Министерството на образованието и науката ще финансира участието на деца и ученици в инициативите, програмите и проектите на обществените библиотеки.
Съвместната дейност между библиотеки и училища, библиотекари и учители ще бъде стимулирана посредством ежегодна награда в четири категории. Учредява се награда „Библиотечна образователна дейност“, която ще се връчва ежегодно на библиотека, на библиотекар в обществена библиотека, на учител и на училище.
Конкретната реализация на Споразумението ще стартира през тази година. Предвижда се към Националната програма на Министерството на образованието и науката „Съвременна образователна среда“ да се разработи модул „Обществените библиотеки като образователна среда“. В този модул ще бъдат обособени две дейности: едната, насочена към училищните библиотеки като образователна среда, а другата ще бъде насочена към обществените библиотеки като образователна среда. Очаква се публикуването на националната програма за обществено обсъждане...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева