Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Обновената библиотека в Старозагорския затвор навърши една година ПДФ Печат

Автор: Снежана Маринова
РубрикаБиблиотеките и обществото
Публикувана: бр. 2, април 2020

Преди малко повече от година, на 8 февруари 2019 г., преустроената и обновена централна библиотека в Старозагорския затвор е официално осветена и получава името „Вяра, Надежда, Любов“. Филиали на библиотеката се помещават в ЗОЗТ (Затворническо общежитие от закрит тип) „Черна гора“, в ЗООТ (Затворническо общежитие от открит тип) „Стара Загора“ и ЗООТ „Верея“. В сегашния си вид централната библиотека съществува от 2015 г., а през октомври 2017 г. завършва ремонтът ѝ.
Благодарение на енергичните усилия на библиотекаря Тинко Гарев и ударните помощни бригади, библиотеката е спретнато подредена, с отношение, старание и ентусиазъм. Фондът е онагледен с надписи. Задействана е наличната компютърна техника. Създадени са електронни бази данни на книгите и периодичните издания, на читателите, на книгораздаването. Редовно се води статистика и тя ясно показва траен интерес към работата на библиотеката, към книгите, към четенето. Това до голяма степен е повлияно и от наличието на училище в затвора – СОУ „Поп Минчо Кънчев“. Според подадената информация от библиотекаря към 31 декември 2018 г. фондът включва над 11 400 библиотечни документи, 3700 са раздадените библиотечни единици. За 2019 г. цифрите бележат ръст: фондът е 14 400, а раздадената литература – 5586.
Вероятно за библиотечната колегия ще е любопитен начинът, по който са обработени книгите. Всички са номерирани и подредени по раздели, по автори, по жанрове, по езици... със своя сигнатура: Български автори (БГ); Руски автори (РУС); Чужди автори (ЧУЖ); Чуждоезична литература (ЧЕЛ); Поезия (ПОЕ); Любовна литература (ЛЮБ); Фантастика (ФАН); Религия (РЕЛ); Речници и енциклопедии (Р&Е); Дарения (ДАР); Вестници и списания (В&С). Библиотеката попълва фондовете си основно чрез получаване на дарения от частни лица, издателства, организации и институции. Книги даряват и самите затворници. Управлението на затвора и читателите са благодарни на издателствата „Жанет 45“, „Обсидиан“, „ICU“, на издателите на „Капитал“, списание „Осем“ и на списание „Йога“.
Интересен факт е, че редколегия от лишени от свобода в Старозагорския затвор издава изцяло със собствени средства, материали, труд и идеи вестник „Надежда“. Изданието е наследник на вестник „Прелом“, който започва да се отпечатва през 1960 г. и е първият в системата на българските затвори. Собствена рубрика във вестника поддържа Читателският клуб в затвора. Отразена е и дейността на дискусионен клуб „Кембридж“ (кръстен на едноименния документален филм на режисьорката Елдора Трайкова) – най-успешния формат за личностно развитие и социална работа в Затвора Стара Загора. Вестник „Надежда“ се разпространява безплатно и може да бъде намерен във фонда на Регионална библиотека „Захарий Княжески“.
Настоящата сграда на затвора в Стара Загора е строена в началото на 30-те години на XX в. по проект на известния старозагорски архитект Христо Димов. На 21 март 1932 г. е официално осветена в присъствието на тогавашния министър на правосъдието Димитър Върбенов. Старата сграда на затвора се е намирала в центъра на тогавашния град. Идеята на първите ръководители на възстановения след 1879 г. град е, по-често да минават гражданите край това „заведение“ и да си припомнят какво ги очаква, ако не спазват обществените норми. Съборена е няколко месеца след откриване на новата сграда. По-късно на нейно място е построена съдебната палата в Стара Загора...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева