Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 1 посетител в сайта
Използване на произведения извън търговско обращение съгласно новата Директива за авторското право в цифровия единен пазар ПДФ Печат

Автор: Ана Лазарова
РубрикаАктуални изследвания
Публикувана: бр. 4, август 2020

I. Увод
Когато през ХIХ век с първия международен акт, уреждащ основите на авторското право – Бернската конвенция – се въвежда принципът за възникване на авторското право „без формалности“, целта е да се защитят т.нар. „наивни“ автори, които да получат защита върху интелектуалните си творения без да е необходимо да се ангажират с процедури по регистрация и други обременяващи механизми, които да усложняват или оскъпяват полагащата им се защита.
Но времената се менят, авторството вече далеч не е единствено призвание и професионално качество и обществото се озовава в ситуация на непримирим конфликт между изключително дългата авторскоправна защита и сравнително краткия търговски живот на огромна част от съществуващите произведения. Милиони осиротели или изпаднали извън търговска употреба авторски произведения от всякакъв вид се съхраняват по публични и частни архиви и библиотеки, но не могат да бъдат представени на публиката заради сложните процедури по „изчистване“ на авторските и сродни права върху тях. Библиотеките, архивите, галериите и музеите масово нямат ресурс да извършват индивидуален клиринг на всяко отделно произведение, съдържащо се в колекциите им. Правната сложност при авторството върху някои видове произведения, напр. филмите, където се съчетават и съответно трябва да се изследват различни права на множество автори, изпълнители и продуценти, води до това, че достъп до цели колекции просто не се предоставя. В съчетание с допълнителните усложнения при онлайн разпространението предвид конкуренцията между различни териториални юрисдикции, тези затруднения представляват сериозна пречка институциите за културно наследство да изпълняват обществената си мисия.
С влязлата в сила от май 2019 г. Директива относно авторското право в цифровия единен пазар (ДАПЦЕП) европейският законодател се опитва да се справи с проблема с „черната дупка на ХХ век“, като създава рамка, която трябва да позволи на културните институции да преодолеят правните предизвикателства около цифровизацията и разпространението на своите колекции. Директивата цели, макар и доста плахо и неубедително, да заложи условия за широкомащабна дигитализация и трансгранична достъпност на произведения, които са изживели своя търговски живот.
Какво предвижда новата регулация на произведенията извън търговско обращение, съдържаща се в Дял III, членове 8 – 11 от Директивата и какви предизвикателства поставят текстовете пред предстоящата национална транспозиция, ще разгледаме подробно в настоящата статия.
II. Черната дупка на ХХ век
Когато говорим за цифровизация и онлайн достъп до култура и изкуство, прави впечатление резкият спад по отношение на достъпността на произведения, създадени през ХХ век. Произведенията от предходни епохи са с изтекли права на интелектуална собственост и поради тази причина са обществено достояние (англ. Public Domain). С малки изключения, дължащи се на национални регулаторни специфики, произведенията – обществено достояние, могат да се цифровизират и популяризират свободно. От друга страна, произведенията, създадени и разпространени през ХХІ век, често са цифрови или съществуващи и в цифрова форма по „рождение“ и разпространението им следва законите на цифровия пазар. Недостъпността е проблем именно на произведенията от ХХ век, които са все още обект на авторско право, но не е ясно при какви условия могат да бъдат цифровизирани. Eвропейският уеб портал Европеана описва този феномен като „черната дупка на ХХ век“ и, очаквано, го отдава на огромната правна несигурност по отношение на правата на библиотеките и останалите културни институции за това какво и доколко могат да предприемат по отношение на произведенията в колекциите си, които все още са обект на авторско право, но не са цифровизирани и не могат да бъдат достъпни онлайн...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева