Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 14 посетители в сайта
Проект „Get your facts straight!”: Медийна грамотност в семейството ПДФ Печат

Автор: Спаска Тарандова
РубрикаПроекти
Публикувана: бр. 4, август 2020

От лятото на 2019 г. Фондация „Глобални библиотеки – България“ участва в изпълнението на проект за медийна грамотност в семейството – „Get your facts straight!“. Проектът е финансиран по Програма Media Literacy for All, съфинансирана от Европейската комисия. Широкото партньорство включва 9 организации от 8 държави: 2 европейски мрежи, фокусирани върху цифровите компетенции и медийната грамотност и 7 национални организации за обучения, ключови заинтересовани страни в областта на медийната грамотност, които притежават опит и способност да постигнат системно въздействие чрез своите дейности. Водещ партньор е европейската мрежа All Digital1, базирана в Брюксел, на която ФГББ е член. Учебните материали и методологията е разработена под ръководството на EAVI, европейска организация за медийна грамотност за гражданите. Проектът ще приключи в края на август 2020 г.
Целта на проекта е да тества иновативно обучение за медийна грамотност в семейството в 6 страни членки на ЕС – България, Латвия, Испания, Италия, Румъния, Хърватия, с различно ниво на медийна грамотност и цифрови умения на гражданите. Обучението беше насочено към ученици и младежи в социално и икономически неравностойно положение, както и на техните родители и/или баби и дядовци, като формира умения за разпознаване на дезинформацията и фалшивите новини в платформите на социалните медии и да формира в тях отговорно поведение.
Според общественото допитване на Европейската комисия относно дезинформацията и фалшивите новини през 2018 г. над 97% от гражданите твърдят, че са били изложени на фалшиви новини: 38% – ежедневно; 32% – седмично. 74% смятат приложенията за социални медии и съобщения за основни канали, чрез които попадат на фалшиви новини. Докладът също така посочва, че един от основните антидоти срещу дезинформацията е повишаването на медийната грамотност на ученици, възрастни, крайни потребители и журналисти.
През 2017, 2018 и 2019 г. България се нарежда сред държавите, които са най-уязвими за негативното влияние на дезинформацията, като основни причини за това са наличието на контролирани медии, недостатъците в образованието и ниската степен на доверие между хората. България заема 29 място от 35 държави в Индекса за медийната грамотност на Института „Отворено общество“ и се намира в предпоследния, четвърти клъстер, редом с Румъния (28-о място), Сърбия (30-о място) и Черна гора (31-о място). Индексът оценява потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини като се използват индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората.
За ФГББ медийната и информационната грамотност са изключително важни направления в дейността по провеждане на обучения за библиотекари. През последните няколко години Фондацията разширява своята проектна дейност като проектите са насочени не само към библиотечните специалисти, но и към други целеви групи на обществото...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева