Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 13 посетители в сайта
Да защитаваме престижа на институцията библиотека и на професията библиотекар (Интервю с Председателя на ББИА Емилия Милкова) ПДФ Печат

Автор: Емилия Милкова
Въпросите зададе
: Ваня Грашкина
Рубрика30 години ББИА
Публикувана: бр. 5, октомври 2020

Ваня Грашкина. Вие сте дългогодишен член на УС на ББИА. Обогати ли Ви работата в асоциацията? Тази година се навършват 30 години от създаването на ББИА. Как оценявате ролята на асоциацията в развитието на библиотечното дело у нас?
Емилия Милкова. Работата в асоциацията винаги ми е носила единствено и само позитивни емоции, зареждала ме е с много енергия, което не означава, че са липсвали проблеми. Колегите, с които сме заедно, са отдадени на каузата „библиотеки“ и това мотивира. Всички сме доброволци в тази организация и така вече 30 години от нейното създаване. Асоциацията е търсен партньор от библиотеките в страната. Подпомага, консултира, търси решения на редица казуси от библиотечната практика. Провежда образователни курсове, подпомагащи професионалното израстване на колегията. Асоциацията винаги е откликвала на новостите в професията, големи и малки библиотеки, една общност сме, помагаме си, подкрепяме се, но асоциацията е тази, която обединява и легитимно заявява позициите на библиотечната гилдия. Със своята дейност и различни инициативи стана видима за местните и държавните органи и организации, за обществото.
Приемането на предложението 11 май да бъде утвърден като Ден на библиотекаря е един от безспорните ни успехи. Националната библиотечна седмица, Наградите на ББИА по повод професионалния празник, ежегодните научни конференции и сборниците с доклади от тях, професионалната литература и списанието, които издаваме, са аргументи за авторитета на организацията ни. Наши представители участват в различни работни групи и формати, свързани с библиотечната теория и практика теми, запознават, убеждават във важната роля на библиотеките днес, борят се за доверието на членовете ни.
В. Г. Какво Ви даде участието Ви в работата на Постоянната комисия на секцията „Публични библиотеки“ на ИФЛА в периода 2011 – 2015?
Е. М. Участието ми в Постоянната комисия на секцията „Публични библиотеки“ на ИФЛА беше една изключителна възможност за професионални контакти, разширяване на кръгозора, за придобиване на нови знания, идеи. Чуждият опит, който споделих на библиотечни форуми, провокира български библиотеки да се опитат да реализират в наши условия някои иновативни решения. От друга страна, представих и наши успешни инициативи в насърчаване на четенето, работата с деца в различни библиотечни формати, популяризирането на професията и ролята на библиотеката за опазването на културното ни наследство и развитието на обществото.
Изключително съм радостна, че след изтичането на мандата ми отново имаме представител в Постоянната комисия на секцията – Спаска Тарандова.
В. Г. През юни т. г., която както отбелязахме е юбилейна, бяхте избрана за председател на ББИА. Каква е Вашата визия за дейността и развитието на асоциацията през следващите години?
Е. М. В своята 30-годишна история асоциацията винаги е имала решаващо място в живота на библиотеките. Важно е и днес да продължим с добрите традиции, да потърсим по-голяма динамика в живота на регионалните дружества, обмен на идеи и успешни практики, да заложим на експертността и иновативността на секциите към организацията и, преди всичко, да продължим да се грижим и работим с всеотдайност за своите членове.
За да имаме като общество интелигентни млади хора, да имаме устойчив и приобщаващ растеж е важно да превърнем библиотеките в съвременни центрове за знания и информираност, с ключова роля в преодоляване на дигиталното неравенство. Важно е да развием обучителната си дейност с нови образователни курсове, отговарящи на динамично променящите се изисквания. Отговорността на библиотеките за опазване и съхраняване на книжовното наследство, както и за дигитализирането му, налагат да се търсят нови инструменти (финансови, технологични, административни), които да спомогнат за осъществяването на държавната политика и формирането на стратегия в тази област.
Електронните книги, авторските права, лицензите са теми, по които ще продължим да търсим решения, разбира се, с включването на всички страни, имащи отношение по тази проблематика. Асоциацията е жив организъм, който тупти с пулса на времето на нашите членове и откликва на всички теми, въпроси, проблеми, поставени от тях...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева