Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 17 посетители в сайта
Кризисен PR и библиотечен PR в кризисно време ПДФ Печат

Автор: Евгения Русинова
РубрикаАктуални изследвания
Публикувана: бр. 5, октомври 2020

Библиотечният PR има за задача не само да печели доверие и представя библиотеката пред общественoстта, но и да ѝ служи като инструмент за пpеодоляване на кризисни ситуации. Макар и много рядко използван, т.нар. кризисен PR има важна роля за ориентиране на обществото за съдбата на библиотеките в екстремални ситуации: природни бедствия, други катастрофически събития, тероризъм и т.н. Не по-малко важна е ролята на PR в трайни кризисни ситуации от политически, епидемиологичен и друг характер. Типичен пример за неговата роля в подобни случаи е наблюдаваната през 2020 г. световна пандемия.
Без да влизам в подробности, излишни теоретизации или терминологични спекулации ще посоча само, че в практиката кризисен PR и PR в условията на криза не са едно и също. Различията са по отношение на характера на ситуацията и събитието, както и по отношение на моментните и дългосрочни цели. За резултатното прилагане на PR технологии в библиотечната сфера е необходимо да се направи разграничение между специфичните функции на кризисния PR и на PR дейностите в кризисно време, като се изясни важната роля на тази комуникационна технология за открояването на присъствието на библиотеките в обществото при неблагоприятни за тях условия.
Предлаганото тезисно изложение има за цел да насочи внимание към някои обичайни, но подценявани страни на библиотечния PR по отношение на екстремални събития и на трайни кризисни ситуации.
Няма да прибягвам до обичайното цитиране на чужда литература и акценти върху представени практики, първо защото, струва ми се, литературата върху кризисния PR е известна и не е нужно да се преповтаря и второ, защото практиките от кризисната ситуация на момента са строго специфични, за да могат да служат за някаква основа за първоначално обобщение.
Особеният период, в който живеем от настъпването на пандемията налага промени в библиотечната работа. Макар и временни, те могат да са важен източник за преосмисляне на библиотечното поведение в обществото въобще, а в по-тесен план – повод да преосмислим постулати от теорията, както и практически подходи.
Извънредната ситуация дава основание за наложителния дебат за реалното приложение на PR технологиите към конкретни условия. Струва ми се, че е време да припомним същността на кризисния PR, и, на второ място, да анализираме наблюдения и опит от поведението на библиотеката по време на дългосрочна криза...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева