Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 16 посетители в сайта
Известният и непознатият д-р Димитър Иванчев ПДФ Печат

Автор: Цветанка Панчева
Рубрика: Юбилеи
Публикувана: бр. 6, декември 2020

През 2020 г. се навършват 110 години от рождението на д-р Димитър Иванчев – авторитетния наш библиограф, теоретик на ретроспективната национална библиография, на краезнанието и краеведската библиография, на аналитичната библиография на статиите. Той е по-познат на днешната ни професионална общност като създател на ретроспективната национална библиография на периодичния печат – „Български периодичен печат. 1844 – 1944“, останал в съзнанието на стотици библиографи и библиотекари като „репертоара на Димитър Иванчев“.
Интересът ми към личността и библиографските постижения на д-р Димитър Иванчев датира още от началото на 90-те години на ХХ век, когато започнах да проучвам в детайли библиографските репертоари, съставени или редактирани от него, а също и многобройните му публикации върху теорията на библиотечно-библиографското краезнание и ретроспективната национална библиография. С изненада установих, че до това време за него не беше писано почти нищо, с изключение на статиите на Стефан Кънчев и Нина Шуманова. За мен той беше библиограф от висока класа, признат теоретик и основоположник на библиотечното краезнание в България, практик с опит, който респектираше. Библиографските му трудове стояха на челно място във всяка по-голяма българска библиотека, отдавна бяха станали библиографска рядкост и дори антикварното им комплектуване беше невъзможно. А дълго време му беше отреждана ролята да стои в сянката на „големите“ в българската библиография от този период – Тодор Боров, Христо Тренков, Кремена Зотова.
Това ме амбицира да изследвам по-задълбочено неговото творчество, да се добера до непознати архивни документи, очертаващи в различна светлина професионалната му дейност, особено около съставянето на репертоара „Български периодичен печат. 1844 – 1944“ и около организацията на дейността, свързана с дългогодишната подготовка и издаване на репертоара „Български книги. 1878 – 1944“. Натъкнах се и на интересни, макар и малко на брой все още запазени данни в личното му досие в Националната библиотека, както и в архива на проф. Тодор Боров, съхраняван в Българския исторически архив, които доочертаха и ролята му на ръководител на отдел Ретроспективна библиография, позволиха ми да осмисля редица негови идеи и стремления, да намеря свидетелства за изключителната му работоспособност и професионална отдаденост. Така се родиха статиите „Доктор Димитър Иванчев като библиограф и краевед“ и „Щрихи към портрета на библиографа д-р Димитър Иванчев“. Най-голям принос за изграждането на цялостен професионален портрет на д-р Иванчев обаче безспорно има доц. Нина Шуманова, която познавайки го и лично, успя да ни го представи като ерудирана личност, като библиограф от висок ранг, като ръководител и колега. Чрез статиите си, особено около честването на 100-годишнината от рождението му, тя запозна библиотечната ни колегия с много неизвестни факти около ранните му философски занимания, сподели любопитни данни за ценните му библиографски картотеки, които така и не се издават като печатни библиографски издания, а впоследствие съдбата на някои от тях остава неизвестна. Принос за възраждането на интереса към него има и Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца, която също отдаде дължимото на своя земляк като инициира провеждането на научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението му, публикува материали, създаде специален сайт за него.
Димитър Петров Иванчев е роден на 29 септември 1910 г. в с. Бутан, община Козлодуй, област Враца. Завършва гимназия в Оряхово и философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и според негова биографична справка притежава диплом №10120/28.02.1934 г. От нея става ясно също, че през 1941/1942 г. в университета в Тюбинген при проф. д-р Г. Лай, директор на университетската библиотека, е получил библиотечна подготовка и е специализирал библиография, която представлява трета специалност (заедно с философия и история) при докторантския му изпит...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева