Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 5 посетители в сайта
Мислете немислимото (Европейска програма за библиотеките след COVID-19 за целите на устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027)) ПДФ Печат

Автор: ЕБЛИДА
Рубрика: ЕБЛИДА
Публикувана: бр. 1, февруари 2021

Докладът „Мислете немислимото – Европейска програма за библиотеките след COVID-19, свързана с целите за устойчивото развитие, финансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (2021 – 2027)“ обединява три вече публикувани доклада от ЕБЛИДА European Sustainability House през първата половина на 2020 г., които могат да се намерят на сайта ѝ:

  • Европейска програма за библиотеките след COVID-19;
  • Европейски структурни и инвестиционни фондове 2021 – 2027: Възможности за финансиране на библиотеките;
  • Целите за устойчиво развитие и библиотеките. Първи европейски доклад.

Трите обединени доклада ще осъвременят EBLIDA Matrix6 (Препоръки на ЕБЛИДА към европейските библиотеки в изпълнение на целите на ООН 2030), която понастоящем е налична на уеб сайта на ЕБЛИДА. Причините за доклада „Мислете немислимото“ са ясни. Преживяваме тежки времена с малко сигурни неща, които ни очакват, но най-вече е необходимо да си зададем въпроса: какво ще е бъдещето на библиотеките след кризата с COVID-19? Как ще се справят с финансовата буря, която понастоящем засяга всички европейски общности (сектори на ЕС) в по-голяма или по-малка степен? И дали пандемията от COVID-19 ще доведе до по-нататъшно разделение в библиотечното развитие сред европейските държави и отделните региони в тях?
Много е вероятно устойчивостта и евентуалното оцеляване на европейските библиотеки да не бъдат оставени на най-приспособимите и най-адаптиращите се, а на онези библиотеки, които ще са в състояние да се обновят, да си сътрудничат, да се учат от другите и да се отворят за партньори извън библиотечния сектор. Такъв начин на действие би могъл да се възползва в голяма степен от прогреса при реализацията на Програма 2030 в европейските библиотеки – тоест превръщането им в по-интелигентни, по-зелени, по-свързани, по-социални и по-близки до гражданите – петте цели на Европейските структурни и инвестиционни фондове ЕСИФ за периода 2021 – 2027.
Ако от библиотеките се очаква да играят роля в ЕСИФ в Европа и особено в периода 2020 – 2030, те трябва да се съсредоточат върху социалната, творческата, иновативната, технологичната природа и съвместното участие в културните дейности. Библиотеките и устойчивото развитие, както и устойчивото развитие в библиотеките, финансирани от ЕСИФ – това е реалистичната стратегия, която те биха могли и трябва да приемат отново в светлината на неясните перспективи след COVID-19.
В свое обръщение по време на кризата, породена от COVID-19, господин Енрико Джованини, бивш министър на труда, понастоящем говорител на Италианския алианс за устойчиво развитие (ASviS) прикани организации, които работят по въвеждането на Програмата 2030, да мислят немислимото.
В този доклад са изложени няколко примера как се сбъдва немислимото в европейските библиотеки. Отчасти това е списък с най-добрите практики, отчасти е план за европейските библиотеки и практически наръчник за Европейските структурнии инвестиционни фондове 2021 – 2027. Със сигурност не е книга на мечтите. Надявам се, че този доклад ще доведе до по-нататъшно сътрудничество и промяна в библиотеките. Нека обединим усилия и да мислим за немислимото.

Тон ван Влимерен, президент на ЕБЛИДА

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева