Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 8 посетители в сайта
Проект Дигитална библиотека „Българска литературна критика“ ПДФ Печат

Автор: Александра Антонова
Рубрика
: Проекти

Публикувана: бр. 3, юни 2021

Вече повече от столетие българската литературна критика създава своя история и формира свой класически фонд от автори и текстове. Откликваща и осмисляща, податлива и отстояваща на идеологическите контексти, тя функционира като жива памет за автори, текстове и явления, някои от които позабравени днес въпреки своевременната си актуалност. Засрещайки творба, читател и общество, литературнокритическите текстове отвеждат към самата философия на литературния процес, показват динамиката на канона и факторите, които го оформят и преоформят. Едновременно аналитични и художествени, интуитивни и разсъдъчни, метатекстовете са не на последно място уникални документи на самоосъзнаващото се естетическо възприятие, както и на взаимната критическа рецепция.
Проектът Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“, си поставя за цел да проучи и представи за първи път систематизирано в интернет публикационното и архивно наследство на двадесет от най-влиятелните български литературни критици и историци на XX век, които структурират историята на литературната ни критика в поколения: Александър Балабанов, Боян Пенев, Спиридон Казанджиев, Петко Росен, Иван Мешеков, Цветан Минков, Константин Гълъбов, Васил Пундев, Малчо Николов, Георги Цанев, Димитър Б. Митов, Тодор Боров, Георги Константинов, Ефрем Каранфилов, Стоян Каролев, Минко Николов, Тончо Жечев, Боян Ничев, Кръстьо Куюмджиев и Здравко Петров. Редом със знакови книги, в профилите на авторите са поместени и по-малко познати и непопулярни текстове, останали непреиздадени и забравени по силата на различни социоисторически или естетически фактори.
Интернет страницата на проекта представя делото на всеки един от двадесетте критици в персонален профил, разделен на три секции: „Публикации“, „Архивни документи“ и „За автора“, в които са поместени дигитализирани техни текстове – както цели книги, така и отделни статии, студии, рецензии, отзиви, есета, преводи, художествени текстове, публикувани в периодичния печат и в научни сборници, дигитализирани документи от техни архивни фондове, които се пазят в различни хранилища, и литературоведски интерпретации на делото им.
Всеки един от критиците от работната програма на проекта е представен на сайта с емблематични свои трудове. Сред публикациите на Александър Балабанов например са „История на класическата литература“, „Любов и поезия“, авангардната поема „Бурени“ и прочутите му афоризми, а Боян Пенев присъства със своята фундаментална „История на новата българска литература“ в 4 тома, с изследвания върху българското Възраждане, с дневника си и писмата си до Спиридон Казанджиев, както и с обемен корпус от статии. Архивната страница на Балабанов съдържа служебни документи, фото-архив, кореспонденция, книги с автографи, а в архивната секция на Боян Пенев може да се разгледа кореспонденцията му с Николай Лилиев, съхранявана в Националния литературен музей. Частта с изследвания върху делото на Боян Пенев е най-богатата от този тип на сайта. В профила на Спиридон Казанджиев са включени важни негови книги като „Критически опит върху метафизиката на Вилхелм Вундт“, „Знание и вяра“, „Пред извора на живота“, „Психология на възприятието“, „Естетика“, „Военна психология: психология на боеца“, „Срещи и разговори с Йордан Йовков“, негови ранни статии, ръкописът му „Записки по естетика“...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева