Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 7 посетители в сайта
Проектът „Писмените съкровища на Долен Дунав“ в подкрепа на туристическия потенциал на библиотеките ПДФ Печат

Автор: Теодора Пейчева-Дянкова
Рубрика
: Иновации в библиотеките
Публикувана: бр. 4-5, октомври 2021

Проектът „Писмените съкровища на Долен Дунав“ се реализира в периода 2018 – 2021 г. от три институции: Фондация „Глобални библиотеки – България“ – водещ бенефициент, Окръжна библиотека „Александру и Аристиа Аман“ – Крайова и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. Финансиран е по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ Румъния – България V-А, Приоритетна ос 2: „Зелен район“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси на културното наследство“; Тематична цел 6: „Опазване и защита на околната среда и насърчаване на ефективното използване на ресурси“; IP 6в: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното и културно наследство. Общата стойност на проекта е 486 029 евро. Неговата цел е насърчаване на съвместното опазване, защита, популяризиране и развитие на писменото нематериално културно наследство на трансграничния регион България – Румъния чрез разнообразяване на туристическите услуги и развитието на литературния туризъм като основен фактор за използване на общите предимства и потенциал.
Изпълнението на проекта следва да доведе до повишаване на видимостта на писменото духовно културно наследство и постигане на балансиран ефект върху териториалното развитие на туризма в трансграничната зона. За постигането на така очертаната обща цел разчитахме на следните специфични цели: създаване на интегриран туристически продукт „Писмените съкровища на трансграничната дестинация по Долен Дунав за литературния туризъм“ и популяризиране на новия общ положителен образ на трансграничния район, както и създаване на трансгранична мрежа, обединяваща всички заинтересовани страни и повишаване на капацитета му за съвместно стратегическо планиране, управление и устойчиво развитие на литературния туризъм.
В рамките на проекта беше закупено високотехнологично оборудване за двете библиотеки, чиято цел е да се даде възможност на потребителите на двете институции да се запознаят с писменото културно наследство на двата трансгранични региона по адекватен на времето начин, а именно – чрез интерактивни високотехнологични продукти. В комплекта оборудване са включени преносим екран за събития на открито, интерактивен 3D промоутър, екран за мъгла, интерактивна маса с вграден тъчскрийн, холограмен куб и холограмна пирамида, интерактивен и прозрачен екран, както и оборудване, позволяващо създаването и съхранението на тези продукти – букскенер, сървъри и компютърни конфигурации.
Като първа стъпка към осмислянето и повишаването на видимостта на писменото културно наследство бяха извършени теренни проучвания на всички 15 области в Румъния и България, част от трансграничния регион (7 в Румъния – Гюргево, Долж, Констанца, Кълъраш, Мехединци, Олт, Телеорман и 8 в България – Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Монтана, Плевен, Русе, Силистра). На базата на тези теренни проучвания бяха изготвени 6 примерни туристически маршрута с туристически пакети по целия трансграничен регион, чиято цел беше да се създадат нови, интересни и работещи модели, които да представят писменото наследство на Долен Дунав, като литературният туризъм се съчетае с исторически, гастрономически и културен. Маршрутите и пакетите бяха представени на широк кръг туристически компании и агенции с помощта на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти.
В рамките на проектните дейности двете библиотеки дигитализираха над 400 000 страници, които формираха един забележителен масив от документи на институции от целия трансграничен регион, който представя картината на писменото наследство по Долен Дунав. Българските институции, които предоставиха документи за дигитализация по този проект, са РБ „Михалаки Георгиев“ – Видин, РБ „Христо Ботев“ – Враца, НЧ „Постоянство“ – Лом, РБ „Гео Милев“ – Монтана, РБ „Христо Смирненски“ – Плевен, РНБ „Петко Рачев Славейков“ – Велико Търново, Русенска митрополия, РБ „Любен Каравелов“ – Русе, РБ „Партений Павлович“ – Силистра и РБ „Дора Габе“ – Добрич. На сайта на проекта е създадена специална рубрика „Писмени съкровища“, където се намира базата данни от дигитализираните документи, която ще продължи да се развива и допълва...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева