Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Централната библиотека на БАН на 86-ия Световен библиотечен и информационен конгрес на ИФЛА (17 – 19 август 2021 г.) ПДФ Печат

Автори: Веселина Георгиева, Милкана Лишкова, Силвия Найденова, Татяна Стоянова, Цветанка Христова
Рубрика
: Професионални форуми
Публикувана: бр. 4-5, октомври 2021

В периода 17 – 19 август 2021 г. се проведе традиционната 86-а годишна среща на ИФЛА (International Federation of Library Associations and Institutions). Поради усложнената пандемична обстановка в света за първи път тя беше организирана и проведена във виртуален онлайн формат, което позволи регистрацията и участието на по-голям брой участници от цял свят, които да се докоснат, споделят и обменят своите знания и опит в областта на библиотеките и информацията. Събитието беше официално открито на 17 август от 10.00 ч. българско време от г-жа Кристин Маккензи, президент на ИФЛА, и г-н Джералд Лайтнер, главен секретар. В рамките на виртуалния конгрес под надслов „Да работим заедно за бъдещето“ бяха представени множество презентации, разпределени в 5 основни теми: как библиотеките могат да насърчават, модернизират, обхващат, позволяват и подкрепят хората, тяхната работа и развитие. Основната цел на ИФЛА за приобщаващ, универсален и равноправен достъп до информация за всички хора беше застъпена и в петте подтеми на конгреса. Бяха формулирани областите, в които се работи и се очертаха тези, които трябва да бъдат разгледани в близко бъдеще.
В подтемата „Библиотеките вдъхновяват“, спонсорирана от IEEE, основните послания бяха да напредваме чрез творчески решения и да демонстрираме какво е възможно чрез находчивост и изобретателност. Подчертана беше ролята на библиотеките в националните стратегии за цифрова грамотност. Библиотеките могат да съдействат за изграждането на широк спектър от цифрови умения – от основни информационни и компютърни технологии до медийна грамотност, цифрови умения за научни изследвания и използване на електронно правителство, технически компетенции за напреднали умения в области като изкуствен интелект и роботика. ИФЛА също така продължава да подкрепя участието на библиотеките в инициативите за цифрово включване и управление на интернет, в създаването на безопасна онлайн среда.
Беше отбелязана 25-годишнината от Манифеста на ИФЛА/ЮНЕСКО за публични библиотеки и бяха обсъдени бъдещите национални инициативи за цифрови стратегии. Специално внимание заслужава сесията на Барбара Лисън, избрана за президент на ИФЛА за периода 2021 – 2023. Акцент в сесията беше идеята да следим променящия се свят около нас и как тези промени ще повлияят на нашата професия. Защото информационната компетентност, грамотността, ученето през целия живот не само ще бъдат ключови фактори, но и ще засилват значението на библиотеките за обществото. За световната библиотечна общност е от изключително значение ролята на следващите поколения професионалисти и бъдещи лидери (нововъзникващи лидери). Очертани бяха пет основни области, които ще играят важна роля в работата по време на председателството на Барбара Лисън: отдалеченият достъп до библиотечните услуги и бъдещето на физическите пространства на библиотеките; радикална промяна в колекциите, услугите и практиките, за да се осигури разнообразие; новите заплахи за библиотеките и общностите, които обслужват, предизвикани от изменението на климата; увеличаване на възможностите за учене през целия живот в библиотеките; задълбочаването на неравенството, предизвикано от достъпа или липсата му до новите технологии.
В сесията „Бъдещето на библиотеката“, ръководителят на „Futures Literacy“ в ЮНЕСКО – Риел Милър в разговор с Барбара Лисън – новоизбраният президент на ИФЛА, говориха за това как можем да търсим нови начини на работа, да мислим за това, което предстои, и да правим по-добро планиране на библиотечните дейности в глобалния свят...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева