Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 6 посетители в сайта
Регионалните културни политики като фактор за развитие ПДФ Печат

Автор: Иван Кабаков
Рубрика
: Отзиви
Публикувана: бр. 4-5, октомври 2021

Проведената в Кюстендил на 21 и 22 октомври 2019 г. кръгла маса на тема „Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта – библиотеки, архиви, музеи“ и издадения впоследствие сборник със статии, отразяващи изнесените доклади, има за цел да идентифицира актуалното състояние на коментираното наследство и да представи перспективите, които то разкрива за развитие на града и региона. Това обаче е обществено значимата цел на проведената кръгла маса, чиито участници си поставят и не по-малко амбициозната научна задача да търсят и открият синергията и полезните взаимодействия на институциите на паметта и по-конкретно на библиотеките, архивите и музеите, основно в осигуряването на достъп до споделени ресурси на съответните институции в Кюстендил.
Тяхното интегрирано управление засега е останало извън обхвата на организаторите, но направената стъпка в търсенето на сътрудничество и полезни взаимодействия между институции на паметта на регионално и местно равнище е добра основа за следващи изследвания и действия.
Сборникът от Кюстендил е организиран в две части – (1) „Културното наследство – аспекти и подходи към неговото опазване и достъпност за гражданите“ и (2) „Книжовно-документалното наследство на Кюстендилска област – политики за опазване и популяризиране“, които отразяват макроравнището на съвременните теории, модели и подходи, както и микроравнището на конкретните краеведски и специализирани изследвания, политики и практики, осъществявани на територията на града и региона. Предприетите изследвания и действия на микроравнище в повечето от случаите са свързани с градското наследство на Кюстендил, но в някои от публикациите са тематизирани както регионални, така и национални измерения, които са достатъчно представителни и емблематични не само за Кюстендил и региона, но и за националната ни културна идентичност, каквото е творчеството на Владимир Димитров – Майстора, заедно със станалото известно с неговите „модели“ с. Шишковци.
В качеството си на съставител, Анета Дончева рамкира изследователската област на кръглата маса и сборника със своята статия „Културното наследство като стратегически ресурс за развитието на по-сплотени и устойчиви общини“. В нея са представени основните политики на ЕС като акцент е поставен на приобщаващата способност на културното многообразие и общото европейско наследство във връзка със стъпките, които трябва да се предприемат, за да се използва техният потенциал за устойчиво развитие на общините и местните общности.
„Ролята на потребителите в опазването на културното наследство“ е темата на статията на Ели Попова, в която са разгледани многостранното участие на потребителите, които влизат в този процес от различни роли и с различен опит при декодирането и възприемането на културните ценности, които са нoсители на памет и идентичност и поради тази причина изискват отговорно отношение не само към тяхното потребление, но и към политиките за опазване на културното наследство...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева