Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 13 посетители в сайта
160 години отбеляза Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – Габрово ПДФ Печат

Автор: Савина Цонева
Рубрика
: Юбилеи
Публикувана: бр. 6, декември 2021

На 26 октомври 2021 г. габровската библиотека навърши 160 години от своето създаване. Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово е най-голямата общодостъпна и богата като фонд библиотека в общината и областта, една от първите през Възраждането. Тя е духовен правоприемник на първата българска обществена библиотека, създадена при Априловото училище през 1840 г. като част от нейния фонд и от личната библиотека на Васил Априлов полагат основите на градската читалищна библиотека през 1861 г. Под различни имена – читалищна библиотека, Библиотека на странните ученици, Габровски клон на приятелската дружина, Народна библиотека „Априлов – Палаузов“, и днес библиотеката осъществява основната си цел, записана в първия устав: Да доставя на читалищната публика средства за прочитане, да подпомага българската книжнина, да улеснява сиромашките ученици и въобще да разпространява образование между народа в областта...
През дългогодишното ѝ съществуване дарители на библиотеката са над 250 личности, между които Васил Априлов, Николай Палаузов, дядо Миню Попа, Тотьо Антипов, Цанко Хаджистойчев, Иван Пецов, Йосиф Цанков, Иван Паяков, митрополит Гервасий Сливенски, Паскал Паскалев, Пенчо Семов, Иван Калпазанов, Иван Хаджиберов, д-р Петър Цончев, Христо Р. Бобчев, Христо Манафов, Велика Пецова, наследниците на Христо Марокинджиев и много други родолюбиви габровци. Спомоществователи в миналото и днес са и много организации и институции.
От 1924 до 1945 г. библиотеката издава безплатен седмичен вестник „Известия на Габровската народна библиотека „Априлов – Палаузов“. Още през 1926 г. е поставено началото на събирателска дейност за създаване на краеведски архив на Габрово. До 1959 г. библиотеката остава в структурата на читалището. От 1959 г. до 1999 г. е Окръжна методическа библиотека, от 2000 г. – със статут на общински културен институт, но продължава да изпълнява частично регионални функции, а от 2006 г. е отново регионална библиотека с методически функции за библиотеките в област Габрово и център на библиотечното краезнание. Библиотеката е част от Краеведско обединение „Мизия“ за кооперирано проучване на източниците по краезнание за регион Централна Северна България. Извършва координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за библиотеките в региона. Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ е съорганизатор на Априловска награда за литературно творчество като всяка година в навечерието на 1 ноември отличава книга в областта на местната история и краезнанието.
Годишнината беше отбелязана с летописно издание „Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ 2011 – 2021“, продължение на юбилейното издание „Чети, брате, чети“, посветено на 150-годишнината на габровската библиотека през 2011 г. Летописът проследява богатата и разнообразна дейност на РБ „Априлов – Палаузов“ през последното десетилетие. Отразени са всички по-важни събития, инициативи и национални кампании, в които библиотеката участва. Представени са промените в структурата, състоянието на библиотечните колекции, въведените нови услуги, успешно реализираните проекти. Приложената библиография дава възможност за по-пълно разкриване на дейността на библиотеката чрез публикации в централния и местния печат. Подготвена е и виртуална изложба, включваща снимки, библиография, проекти, издания и отличия на библиотеката…
Започнала с един сандък книги, събрани от будни габровци през далечната 1861 г., запазила възрожденския стремеж към знание и просвета, днес библиотеката е модерен информационен център, предлагащ на своите потребители свободен и неограничен достъп до достиженията на световната наука, литература и култура, електронна информация, възможности за самообразование. Библиотеката съхранява значителна част от националното книжовно наследство, поддържа архив на краеведския печат и литература, осигурява онлайн достъп до електронните си каталози чрез интернет страницата си и предоставя дистанционни услуги на своите потребители. Библиотечният екип работи активно за постигане на европейски стандарти, създава успешни партньорства, реализира различни програми и проекти. Библитеката е любимо място на габровци за срещи с книгата и духовно общуване. Въпреки превратностите на времето вече 160 години библиотеката е неотменно в служба на габровските деца, младежи и възрастни граждани...                                                                        

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева