Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 14 посетители в сайта
Мисията на библиотекаря и България (Посвещава се на 70-годишнината на Снежана Янева – библиотечен будител от времето на демокрацията) ПДФ Печат

Автор: Никола Казански
Рубрика
: Библиотеките и обществото
Публикувана: бр. 1, февруари 2022

Успоредно с това се разгръща пионерската дейност на Американския информационен център, открит в София през 1993 г. В него главно действащо лице е Снежана Янева, която е заела тази престижна длъжност след открит и свободен конкурс. Още от самото начало той става лаборатория за свободен достъп в България до най-модерните информационни технологии и източници на справочна и специализирана информация. Тук е първият достъп до интернет, до американски информационни бази данни и изобщо до световната модернизация на библиотечното дело. Особено полезни са курсовете по английски език за библиотекари и лекциите на изтъкнати специалисти от САЩ. Според Събина Анева, изпълнителен директор на Фондация НАБИС: Незабравима е подкрепата, която Снежана Янева ни оказваше в процеса на въвеждането на непознатите за България MARC стандарти на Библиотеката на Конгреса на САЩ и съответните библиотечни системи.
Особено важно значение в това отношение има проектът за библиотечен обмен със САЩ (American-Bulgarian Library Exchange – ABLE), сключен през 1996 г. от Нанси Болт (Асоциация на библиотеките на щата Колорадо) и Снежана Янева като представител на СБИР. През 2000 г. партньорството е разширено до 18 библиотеки (10 от Колорадо и 8 от Айова), а през 2003 г. получава целеви грант от Държавния департамент на САЩ. Главните цели на проекта са да се усвои американският опит в автоматизацията и информатизацията на библиотечните процеси. Посредством този иновативен проект водещата американска библиотечна теория и практика се внедрява пряко в българските библиотеки. ABLE е важна предпоставка за реализацията по-късно на такъв мащабен проект като Програма „Глоб@лни библиотеки – България“, финансиран от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“.
След 1999 г. Фондация „Отворено общество“ внезапно прекратява напълно своята библиотечна програма. Именно тогава се откроява ясно ролята на Снежана Янева като двигател на обновяването на българските библиотеки въз основа на американския опит. Още през 2001 г. тя успява да издейства откриване на Библиотека по американистика в Столична библиотека, създадена чрез дарение на Американското посолство в България.
Под нейното пряко ръководство от 2004 г. е осъществено създаването на мрежа от 14 Американски центрове и кътове в обществени библиотеки в цялата страна в рамките на Програмата American Corners. По нейна лична инициатива се използва една специфична форма на оптимално информационно представяне – American Shelves, където обслужващите библиотекари са специално подготвени да предоставят информация за САЩ и да консултират гражданите за възможности за обучение в САЩ, за стипендии по програмата „Фулбрайт“ и за други обменни образователни програми. С нейна помощ за Американския център при Столичната библиотека са привлечени дарения от фирми-членове на Американската търговска камара в България, от американски библиотеки и частни дарители, както и от служители на Посолството на САЩ в София. През 2009 г., по инициатива на Снежана, Столичната библиотека сключва договор за отпускане на грант от Фондация „Америка за България“, който допринася извънредно много за обогатяването на колекцията от книги и периодични издания, за обновяването на техниката (роботи Finch, 3D писалки), за предлагането на интересни програми (игри STEM) и за повишаването на квалификацията на персонала. Много често тя лично представя опита на американските библиотеки като например този, свързан с подпомагане на детското четене чрез интерактивната компютърна програма Early Literacy Station и др...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева