Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Публикационната платформа на Европейската комисия – Open Research Europe ПДФ Печат

Автор: Тошка Борисова
Рубрика
: Калейдоскоп
Публикувана: бр. 1, февруари 2022

Дългоочакваният проект за отворена платформа на Европейската комисия (ЕК) – Open Research Europe (ORE) публикува своите първи 160 научни публикации и започна популяризирането си сред общността. Open Research Europe е платформа за публикуване на научни изследвания на отворен достъп във всички предметни области. Тя улеснява бенефициентите на програмите на ЕК Horizon 2020 и на предшестващата я програма Horizon Europe, като предлага на изследователите място за публикуване и за бързо споделяне на техните резултати при спазване на условията за публикуване на отворен достъп, одобрен при финансиране на техните проекти. Платформата цели подкрепа за отворената наука и прозрачност при публикуването на научните резултати. Резултатите в условията на пандемията от коронавирус показаха, че отворената наука има огромен потенциал, и че незабавният свободен достъп до публикации и данни е от решаващо значение за подпомагане на изследователите при разработването на нови лечения, диагностика и ваксини. Реализацията на платформата се осъществява от F1000 Research, тя е активна, но пълният набор от функционалности все още се разработва.
Публикуват се статии, категоризирани в шест научни области: природни науки, инженерни науки и технологии, медицински науки, селскостопански науки и ветеринарна медицина, обществени науки, хуманитарни науки и изкуства. Критериите за допустимост за публикуване в Open Research Europe са:

  1. Поне един автор трябва да участва в действащ или завършен проект по програмите Horizon 2020 или Horizon Europe и статията трябва да е резултат от този проект.
  2. Статията трябва да е оригинално произведение и не трябва да е била публикувана по-рано. Ако има някакво припокриване с друга статия, това трябва да бъде посочено. Всички статии се проверяват за плагиатство при изпращане – ако се установи такова (вкл. самоплагиатство), статията се отхвърля.
  3. Статии, които са публикувани преди това на сървъри за предпечат като ArXiv, SSRN, bioRxiv или MedRxiv, могат да бъдат изпратени за публикуване в Open Research Europe.
  4. Няма такси за публикуване за бенефициентите на Horizon 2020 и Horizon Europe и всички разходи за публикуване се покриват от Европейската комисия...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева