Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 3 посетители в сайта
Тематичен указател на списание „ББИА онлайн“ (2017 – 2021) ПДФ Печат

Рубрика: ББИА онлайн на 10 години
Публикувана: бр. 1, февруари 2022

АКТУАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
1. Ipsos MORI et al. Преглед на иновациите в обществените библиотеки : независим доклад, част от „Поглед върху библиотеките от бъдещето“, поръчан от Съвета по изкуствата на Англия / Shared Intelligence ; Прев. от англ. ез. Весела Ангелова. // 2017, № 1, с. 3–9.
2. Copenhagen Economics. Икономическата стойност на обществените библиотеки : проучване, проведено за експертната група „Библиотеки на бъдещето“ с подкрепата на Датската агенция за култура за развитие на обществени и училищни библиотеки и Датската библиотечна асоциация / Прев. от англ. ез. със съкр. Анна Попова. // 2017, № 4, с. 3–11.
3. ФГББ. Състояние на обществените библиотеки през погледа на библиотеките : резултати от представително проучване. // 2017, № 5, с. 3–12 ; № 6, с. 3–9.
4. ФГББ. Състояние на обществените библиотеки през погледа на общинските администрации. // 2017, № 6, с. 10–17.
5. Георгиев, Асен. Дневници на известни личности в библиотечни и архивни колекции. // 2017, № 6, с. 18–22.
6. Георгиев, Асен. Личният дневник – произход, хронология и типология. // 2018, № 5, с. 30–33.
7. Величков, Петър. Пенчо Славейков – пионер на българските библиофилски издания. // 2019, № 1, с. 14–22.
8. Сукиасян, Едуард. Разсъждения за ефективността : икономическа и социална / Прев. от рус. ез. Ели Попова. // 2019, № 2, с. 22–28.
9. Столяров, Юрий. Основи на документологията – всеобщата теория на документa / Прев. от рус. Виолета Божилова. // 2019, № 5, с. 3–9.
10. Георгиев, Асен. Личните дневници. // 2019, № 5, с. 10–14.
11. Попова, Ели. Отношението на библиотеките към потребителите определя настоящето и бъдещето на институцията. // 2019, № 6, с. 3–11 ; 2020, № 1, с. 3–11.
12. Томова, Ирина. За ергономията в библиотеката. // 2019, № 6, с. 19–25.
13. Георгиев, Асен. Пътните бележки и писмата като разновидност на личния дневник. // 2020, № 2, с. 17–27.
14. Столяров, Юрий. Първоначални сведения за системната същност на библиотеката / Прев. от рус. ез. Ели Попова. // 2020, № 5, с. 9–12.
15. Русинова, Евгения. Кризисен PR и библиотечен PR в кризисно време. // 2020, № 5, с. 12–16.
16. Стоева, Валентина. Ценко Цветанов – истинският стратег на грамотността в България. // 2020, № 6, с. 17–19.
17. Колесникова, Марина. Организация на пространството на библиотеката на вуза в нестандартните условия на дворцово здание / Прев. от рус. ез. Ели Попова. // 2021, № 1, с. 3–7.
18. Цветкова, Милена. Страх от четене по време на пандемия. // 2021, № 2, с. 4–10.
19. Стоева, Валентина. Библиотека в детската градина : имат ли място библиотекарите за формирането на фонови знания в предучилищна възраст. // 2021, № 3, с. 24–26.
20. Шпатов, Александър. Дигитализацията на печатните книги и насърчаването на качественото четене. // 2021, № 4–5, с. 3–7.
21. Яврукова, Биляна. Тенденции в комплектуването в академичните библиотеки. // 2021, № 6, с. 3–8...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева