Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 17 посетители в сайта
Отчетен доклад за дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация за периода януари – декември 2021 г. ПДФ Печат

Автор: ББИА
Рубрика
: ББИА
Публикувана: бр. 2, април 2022

Без преувеличение може да се каже, че изминалата година беше тежка и много преходна за нашата асоциация. Тя отново беше белязана от COVID-19 пандемията, която нанесе много щети: в човешки план – на 31 март 2021 г. си отиде от този свят нашата обичана колега и председател на УС на ББИА г-жа Емилия Милкова; в професионален план – библиотеките продължиха да работят в тежка кризисна ситуация с много неизвестни, с промени в наредбите за работното време и начина на обслужване и т.н. ББИА нито за един момент обаче не изостави своята работа и през целия този кризисен период чрез своята разнообразна дейност подпомагаше библиотеките в тяхната нелека задача да се справят с трудностите.
Тук още в началото трябва да отбележим, че не ни изоставиха и нашите партньори и съмишленици. Отново и отново изказваме изключителна благодарност на Карл Форцхаймър, съпредседател на Фондация „Америка за България“ за помощта, предоставена на ББИА за изграждането на капацитета на професионалната ни организация и развитието на най-важните дейности за библиотеките и библиотечната общност.

1. Целенасочена дейност за застъпничество за библиотеките пред законодателната, изпълнителната и местната власт
Национална библиотечна седмица
От 17 до 21 май 2021 г. в условията на ограничения заради пандемията от COVID-19 и при липсата на работещ парламент и правителство се проведе най-значимото и станало вече традиционно събитие на нашата организация – ХV Национална библиотечна седмица под надслов „Библиотеката ще ти помогне!“. В периода 15 май – 11 юни беше проведена онлайн Фейсбук кампания, насочена към потребителите, в която с публикации на снимки от различни български библиотеки беше дадена гласност на основните послания на кампанията и бяха споделени статистически данни и добри практики от работата на библиотеките в условията на пандемията от COVID-19 през 2020 г.:

  • Близо 3 милиона виртуални посещения генерираха регионалните библиотеките през 2020 г. благодарение на отдадеността и експертизата на своите екипи – постижение, което свидетелства за ключовата роля на библиотечната институция в обществото, особено предвид повишеното търсене на информация в текущата пандемична ситуация. Роля, която 58% от библиотеките изпълняват отговорно и професионално въпреки лошото си финансово състояние.
  • 0,28 лв. на гражданин е финансирането, което държавата отпуска на обществените библиотеки за покупка на нова литература през последните две години. Същевременно само през 2020 г. са заети над 3,5 млн. библиотечни документа в обществените библиотеки, а ползваните от читатели на регионалните библиотеки материали са средно над 97 600.
  • Във времена на предизвикателства и търсене на свежи възможности библиотеките помагат на читателите си да получат нови знания и умения; да се подготвят за задълженията си, свързани с образованието и обучението; да се включат в различни форми на онлайн обучения; да получат информация за свободни работни места и да ползват електронни административни услуги; да научат базови компютърни умения; да разпознават фалшивите новини и дезинформацията; да открият надеждна и проверена информация по интересни за тях теми; да участват в онлайн инициативи, свързани с културата; да изберат вълнуваща нова книга за свободните часове вкъщи или навън...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева