Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Изложение на Международните принципи на каталогизацията от Секцията по каталогизация на ИФЛА и Срещите на експертите по Международни правила за каталогизация (Издание от 2016 г., с минимални поправки от 2017 г.) ПДФ Печат

Рубрика: Професия
Публикувана: бр. 2, април 2022

0. Въведение
Първите принципи – обикновено известни като „Парижките принципи“ – са приети от Международната конференция за принципите за каталогизация през 1961 г.2 Тяхната цел да послужат за основа за международна стандартизация в каталогизацията е постигната със сигурност: повечето от каталожните правила, които са развити в света от това време следват стриктно или във висока степен Принципите.
Повече от 50 години по-късно, наличието на общи международни принципи за каталогизация е все още необходимо, тъй като каталогизатори и потребители в цял свят използват онлайн каталози като системи за търсене. В началото на XXI век ИФЛА създаде нови принципи (публикувани през 2009 г.), приложими за онлайн библиотечни каталози и др. Настоящата версия е преразгледана и актуализирана през 2014 г. и 2015 г. и приета през 2016 г.
Принципите от 2009 г. заменят и разширяват обхвата на Парижките принципи, насочени само към текстови ресурси, към всички видове ресурси и насочени само към избора и формирането на запис към всички аспекти на библиографските и нормативните данни, използвани в библиотечните каталози. Те включват не само принципи и обекти, но също така посочват правила, които би трябвало да бъдат включени в правилата за каталогизация по света, както и насоки за търсене и възможности за извличане. Това издание от 2016 г. включва нови категории потребители, средата на отворен достъп, съвместимостта и достъпността на данните, характеристиките на инструменти за търсене и важни промени в поведението на потребителите като цяло.
Тези правила включват:
  1. Обхват.
  2. Общи принципи.
  3. Обекти, атрибути и връзки.
  4. Библиографско описание.
  5. Точки за достъп.
  6. Цели и функции на каталога.
  7. Създаване на възможности за търсене.
Тези принципи са изградени на основата на традициите в областта на каталогизацията по света, както и на концептуалните модели от семейството на Функционалните изисквания на ИФЛА.
Надяваме се, че принципите в това Изложение ще помогнат за увеличаване на международния обмен на библиографски и нормативни данни, и ще дадат насоки в работата на авторите на правила за каталогизация.

1. Обхват
Принципите в това Изложение са предназначени да насочват разработването на правила за каталогизация и да подпомагат каталогизаторите при вземането на решения. Те се отнасят към библиографски и нормативни данни и следователно към съвременните библиотечни каталози, библиографии и други набори от данни, създавани от библиотеките. Те имат за цел да предложат общ подход към описанието и предметизирането на всички видове библиографски ресурси...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева