Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Снежана Янева беше радетел за модернизиране на библиотеките (Интервю с Валентина Терзиева, директор на Градска библиотека „Пеньо Пенев“ – Димитровград, носител на Награда „Снежана Янева“ 2022) ПДФ Печат

Автори: Валентина Терзиева
Рубрика:
70-годишнина от рождението на Снежана Янева
Публикувана: бр. 2, април 2022

Мемориален фонд „Снежана Янева“: Бихте ли изброили накратко направеното в памет на Снежана Янева от градската библиотека в Димитровград?
Валентина Терзиева: Многобройни са инициативите в памет на нашата съгражданка, които библиотеката направи през последните две години. Това, което ще остане като памет и за поколенията, е преименуването на Читалня „Хуманитарни и приложни науки“ на Зала „Снежана Янева“ и засаждането на сребрист бор в двора на библиотеката – нейното любимо дърво, което се превърна в Коледното дърво на библиотеката с украсяването му всяка година.
По повод на 70-годишнината ѝ, през последната година екипът на библиотеката припомни на обществеността за нея и делото ѝ чрез редица събития. Сред тях се открояват неколкократно оформяне на витрини в нейна памет, иницииране на Конкурс за есе и презентация на тема „Моята библиотека на бъдещето“, преглед на 15-годишната история на ежегодната Национална библиотечна седмица, един от инициаторите на която беше Снежана. Богатата програма, която бяхме подготвили за реализирането на седмицата през 2021 г., посветихме на нея. По повод на събитията за Празника на града, споменът за Снежана Янева беше вплетен в онлайн инициативата ни „Памет за поета“. Всеки, който иска да се запознае по-обстойно с живота и делото ѝ, може лесно да го направи, като последва специално интегрирания линк в меню лентата на сайта на библиотеката ни.
МФ „С.Я.“: Снежана работеше неуморно за това световният опит да достигне до всяка библиотека. Какви са реалните измерения на това в Градска библиотека „Пеньо Пенев“?
В.Т.: По инициатива на Снежана Янева у нас беше започнат най-мащабният проект за модернизация на обществените библиотеки Програма „Глоб@лни библиотеки – България“. Градска библиотека „Пеньо Пенев“ стана част от семейството на „Глобални библиотеки – България“ през 2010 г. Вследствие на това се откри обществен информационен център към нея и беше предоставен безплатен достъп до компютри на всички читатели, от децата до най-възрастните. Въведоха се редица нови услуги чрез използването на информационно-комуникационните технологии – курсове по начална компютърна грамотност, в които бяха обучени стотици наши съграждани; услуги, насочени към безработните лица; търсене на различна специализирана информация; обучения по програмиране за най-малките и много други. Това доведе до повишаване на ефективността на работата ни и до разкриване на нови възможности да отговаряме своевременно на разнообразните нужди на нашите потребители.
МФ „С.Я.“: Как след специализация в страни от Европа Вие лично спомагате за прилагане на този опит?
В.Т.: През 2016 – 2017 г. имах възможността да участвам в проекта „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки“ на Фондация „Глобални библиотеки – България“, финансиран по Програма „Еразъм+“. Това участие отвори нови хоризонти пред мен, защото имах възможност да се поуча от чуждестранния опит и да генерирам нови идеи, които реализирах в нашата библиотека – обособяване на мейкърспейс и тийн зона, различни игри за насърчаване на четенето за възрастни и деца, жанрово обозначение на книгите, организиране на полезни курсове за нашите потребители и много други. В резултат на проекта се създадоха добри партньорства, а успехите, които постигнахме с прилагането на световния опит в библиотеката, доведоха колеги от Румъния, които пожелаха да се обучат и да почерпят идеи от нас...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева