Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 6 посетители в сайта
„Чувството, когато четеш книга, която държиш, не може да се сравни с дигиталното ѝ копие” (Интервю с Валентин Апостолов, носител на наградата „Млад библиотекар на годината 2021“) ПДФ Печат

Автор: Валентин Апостолов
Рубрика:
Годишни библиотечни награди
Публикувана: бр. 3, юни 2022

Надежда Груева: Първо бих искала да Ви поздравя със спечелената награда „Млад библиотекар на годината 2021“. Какво провокира интереса Ви към библиотечната професия? Как решихте да станете библиотекар?
Валентин Апостолов: Желанието ми да имам повече знания и фактът, че съм заобиколен от такива, мотивира интереса ми да усвоя колкото мога повече. Решението беше спонтанно, но обосновано. То беше подкрепено от доброто име на регионалната библиотека и страхотния колектив, който работи там.

Н. Г.: Представете накратко Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново и Вашата работа в нея.
В. А.: Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново е създадена първоначално като трето книгохранилище за страната (след Националната библиотека в София и Народната библиотека в Пловдив). Основана е през 1889 г. като първата публична библиотека във Велико Търново със свой устав и правилник на базата на „Устав на дружество Развитие“ и Правилник към него, в който са регламентирани въпроси по издръжката, избора на ръководство, закупуване, използване и поддържане на книжния фонд. Регионалната библиотека е методичен център за обществените библиотеки на територията на област Велико Търново. В наши дни библиотеката участва в международни културни образователни програми и проекти, сътрудничи на обществени организации и сдружения и кореспондира с водещи обществени библиотеки.
Моята работа в библиотеката започна с основаването на така наречения „Дигитален център 2“, който беше вече планиран, но когато пристигнах в библиотеката, се обособи и започна работа. В този център, който се намира във филиал „Изкуство“, усвоих умения за дигитализиране на некнижни носители на информация като диапозитиви, магнетофонни ролки, видео и аудио касети, грамофонни плочи и др. В процеса на работата си се запознах и с международната дейност на библиотеката. Идеята за работа на международно ниво е нещото, което ме грабна.

Н. Г.: Вие се включвате активно в дейностите по дигитализация на различни библиотечни документи от фондовете на библиотеката. Разкажете ни повече за това.
В. А.: Документите, съхранявани в една библиотека, са на различни носители на информация. Моето поприще е в носителите, които не са книжни. Те са специфични и имат своите характерни особености. Работата с техника, която не е от моето време, намирам за особена интересна, тъй като не ми е позната, защото съм бил малък, когато е била в употреба. Дигитализацията на книги, вестници, списания, бих нарекъл по-монотонна, докато дигитализацията на която и да е грамофонна плоча – разнообразна. Това се дължи на факта, че всяка плоча е уникална в това, което е записано на нея, а продължителността на всеки отделен запис на нея е различен, докато при книгите номерирането на страниците изяснява този момент. Накратко, харесвам това, което работя.

Н. Г.: В какво се изразява Вашето участие в международните проекти на библиотеката?
В. А.: Всеки проект има различна цел и за да е успешен, трябват много усилия, труд и мисъл. В един проект участвах като обучител, а в друг сам се обучавах. В едни проекти се създават онлайн платформи, а в някои се пишат ръководства. Мога да кажа, че библиотеката участва в проекти с различни цели и резултати и затова участието ми в тях е различно...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева