Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 14 посетители в сайта
Европейските библиотеки и Целите за устойчиво развитие ПДФ Печат

Автор: Тон ван Влимерен
Рубрика: Глобус

Публикувана: бр. 3, юни 2022

Целите за устойчиво развитие, установени от Обединените нации през 2015 г., са предназначени да създадат приобщаващо демократично общество в един устойчив свят.
Целите от 6 до 9 и от 11 до 15 са съсредоточени основно върху тази устойчивост и климата, включително чистата вода, устойчивите енергия, индустриализация и градове, както и върху климатични действия, насочени към живота на земята и във водата.
Другите цели за постигане на демократично приобщаващо общество са Изкореняване на глада (Цел 1), Край на глада (Цел 2), Добро здраве (Цел 3), Качествено образование и обучение през целия живот (Цел 4), Равенство между половете (Цел 5) и Мир и справедливост, в това число стабилни обществени услуги, свободен достъп до информация и защита на свободите (Цел 16).
Библиотеките активно използват своите колекции, образователни програми, изложби и съвместни проекти с гражданите, за да дадат гласност и информация за всички тези цели.
Първата група цели (свързаните с климата) определено се отнася до всички библиотеки. Например много от тези институции дават добър пример, като проектират сградите си така, че да бъдат енергийно ефективни или енергийно независими, и се отнасят отговорно към отпадъците. Освен това библиотеките информират гражданите и предлагат програми за осъществяване на тези цели. Натискът на климатичната криза е повсеместен и дебатът между климатичните скептици и климатичните активисти също може да бъде подкрепян от библиотеките.
Но има и втора, не по-малко заплашителна криза, отнасяща се до втората от гореспоменатите цели, която докосва сърцевината на нашата демокрация. По тази причина в статията не наблягам на културните аспекти на Целите за устойчиво развитие – какъвто е и случаят с множество библиотечни публикации – а по-скоро акцентирам на ролята на библиотеките в предоставянето на информация и подкрепа на демокрацията.
Многообразната информация, контролираната и проверена информация и общуването между хората формират основата на изграждането на знания и разбирания за необходимостите на демокрацията.
Библиотеките играят огромна роля в тези дейности. Ето защо и не без причина това е оценено още през 1994 г. в Манифеста на ЮНЕСКО/ИФЛА за публичните библиотеки: Свобода, благоденствие и развитие на обществото и на отделната личност са основните човешки ценности. Те ще бъдат постигнати само от добре информирани хора и от тяхната способност да упражняват своите демократични права и да играят активна роля в обществото. Конструктивното участие и развитието на обществото зависят от доброто образование, както и от свободния и неограничен достъп до знание, мисъл, култура и информация.
Публичната библиотека, вратата към знание (на местно ниво), осигурява условия за непрестанно учене, независимо вземане на решение и културно развитие на отделната личност и на социалните групи.
Целите за устойчиво развитие се вписват безпроблемно във визиите и мисиите, които почти всички библиотеки споделят – например на уебсайтовете си. Целите засягат и се свързват с основните ценности на библиотечната дейност и следователно не е въпрос на избор дали библиотеките ще работят по Целите за устойчиво развитие – това е наше задължение, наша работа!
Добрите новини са, че множеството библиотеки – често без да го осъзнават и без да го назовават изрично – вече работят по Целите за устойчиво развитие. Например сътрудничеството на много библиотеки с училища, където обучават учениците да четат по-добре и по този начин ги снабдяват с по-добри основни умения в пълно съответствие с Цел 4.
Все повече и повече библиотеките назовават и обозначават дейността си по този начин – както можем да се уверим от приноса и заявленията на много библиотеки по време на онлайн срещи и уебинари – което означава, че Целите за устойчиво развитие нямат характера на „отново нещо ново“.
През последните години осведомеността нарасна значително. Например Лионската декларация от 2014 г., която се съсредоточава върху сходни цели, е подписана само от две нидерландски обществени библиотеки. А сега десетки библиотеки се застъпват за Целите за устойчиво развитие чрез презентации и уебинари.
В някои страни водачеството е поето от националната библиотечна асоциация и/или националната библиотека. В други страни виждаме инициативата да се поема отдолу нагоре. Отделните библиотеки се застъпват за целите, защото разбират важността на тези проблеми. Всичките им действия са насочени към създаването на по-устойчиво приобщаващо демократично общество...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева