Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 3 посетители в сайта
Проект „Обучение за бъдещето (Teach for Future)“ ПДФ Печат

Автор: Спаска Тарандова
Рубрика: Проекти

Публикувана: бр. 4, август 2022

Проектът „Обучение за бъдещето (Teach for Future)“ – образователна трансформация за възрастни чрез иновации, технологии и предприемачество, се финансира по програма Еразъм+ на Европейския съюз, Ключово действие 2, Стратегически партньорства. Проектът е с продължителност 30 месеца от септември 2019 до август 2022 г. и се изпълнява от Националната асоциация на библиотекарите и обществените библиотеки в Румъния (ANBPR) – бенефициент и Инициативи за консервация на наследството (HERITAGE) от Гърция и Фондация „Глобални библиотеки – България“ (ФГББ) като партньори. В България партньор на ФГББ е Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин и потребители на библиотеката и читалищата от областта.
За по-успешното популяризиране на проекта и създаване на възможности за мултиплициране на резултатите като асоциирани партньори от трите участващи държави са привлечени Националната библиотека на Румъния, Столичната библиотека на Букурещ, Окръжна библиотека „Октавиан Гога“ – Клуж, Окръжна библиотека „Панаит Истрати“ – Браила, Окръжна библиотека „Кайони Янос“ – Харгита, Българска библиотечно-информационна асоциация и организацията Learning for Life от Гърция. Основната цел на проекта е да разшири предлагането на висококачествени възможности за обучение по иновативни теми за придобиване и признаване на нови знания и умения за пазара на труда от възрастни с ниско образователно ниво, така че поведението им да отговарят по-добре на изискванията на настоящата работна среда, управлявана от технологии, интердисциплинарност и транснационално сътрудничество.
Основните дейности по проекта включват:

 • подбор на обучители – 10 души (4 от Румъния и по 3 от България и Гърция) и изграждане на транснационална и междусекторна мрежа;
 • разработване на иновативни обучителни материали – програми, методология, наръчници;
 • изграждане на 3 центъра за върхови постижения, оборудвани с 3D принтери и необходимите софтуери;
 • подбор на 210 възрастни обучаеми (по 70 обучаеми от страна);
 • провеждане на обучения на обучители;
 • провеждане на обучения на 210 възрастни от България, Гърция и Румъния;
 • подбор на участници за менторските кампуси;
 • провеждане на 3 менторски кампуса (Букурещ, Видин, Солун) с 30 участници (по 10 от всяка страна партньор);
 • провеждане на 3 събития за разпространяване на резултатите.

В настоящата публикация се поставя акцент върху материалите (интелектуалните продукти – IO), разработени по проекта на английски език и преведени на езиците на страните партньори – български, гръцки и румънски. Учебното съдържание ще бъде достъпно на уеб страницата на проекта и на страниците на страните партньори за ползване от всички заинтересовани страни. При разработването на учебните програми и обучителните материали експертите от партньорските организации се ръководеха от най-новите подходи за преподаване и учене на възрастни, с фокус върху практическите умения и знания, необходими за прилагане на наученото във всяко ново бизнес начинание или работен процес.
Всички образователни продукти се отличават със следите характеристики:

 • комплексност – разработени са съвместно с участието на различни заинтересовани страни от страните партньори в проекта;
 • възпроизводимост – дават възможност за възпроизвеждане в други страни;
 • мащабируемост – позволяват адаптиране към нарастващ брой възрастни от различни региони и държави;
 • ефективност – предлагат ценен набор от умения, способности, знания и модели на поведение.

Финалните продукти съдържат и извлечените поуки от предизвикателствата, срещнати при организирането на обучителните сесии в трите страни, както и препоръки за държавите членки на ЕС и заинтересованите страни, които искат да развиват такива дейности за обучение на възрастни...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева