Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 7 посетители в сайта
Пет години с историите от „Карта на времето“ (Стара Враца и Врачанският край в дигиталния архив на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца) ПДФ Печат

Автор: Калина Тодорова
Рубрика: Проекти

Публикувана: бр. 4, август 2022

Ние, заселилите началото на ХХI столетие, сме свидетели на удивително бързата промяна в световъзприятието, мисленето и начина на съществуване на човека и човечеството. Животът на Земята се променя със светкавична бързина, общото ни битие, битието на всеки от нас поотделно се променя до неузнаваемост, дигиталното общество налага своите изисквания и правила, мами с необятност във виртуалното пространство, отношението към традиционните ценности и знаковото минало е променено и продължава да се променя. Промяната отрежда нова роля на културните институции – хранилища на паметта и духа на предците – да бъдат мост между традицията и новото, учители и наставници в онлайн среда, но и повече от всякога ревностни събирачи и пазители на изконните човешки и културни ценности, опит и знание. Първостепенна е задачата им да останат значима част от света на съвременника, да предоставят отворен достъп до традиционни и дигитални колекции, да са „сърцето и душата“ на местната общност.
Отдел Краезнание на Регионална библиотека „Христо Ботев“ е един от най-богатите документални архиви за историческото минало, културата, развитието и съвременното състояние на Врачанския край. Тук се събират, съхраняват и предоставят за ползване книги, периодични издания и други носители на информация с краеведски характер. Притежава любопитни колекции от старопечатни, редки и ценни издания, теренни записи на автентичен фолклор от Врачанско, колекция „Христо Ботев“ и „Бележити врачани“. Библиотеката се определя като краеведски център за Северозападна България още през 1966 г. – тогава координира преди всичко издателската дейност на окръжните библиотеки във Видин, Враца и Михайловград. Днес приоритет отново е издателската дейност – освен библиографските издания, тук се подготвят за печат сборниците от поредицата „Роден край“ и „Наследство“. Отделът е инициатор и организатор на ежегодните краеведски конференции „Миналото на родния край – послание към бъдещето“. В началото на ХХI столетие тези специализирани колекции и дейностите, свързани с тях, отново привличат широк кръг публики. Това ни дава основание да търсим нови начини за тяхното съхранение и представяне.
В края на 2015 г. Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца приключи реализирането на проект „Трансграничен център за информация и комуникация Долж – Враца“ по Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България и една от задачите по този проект беше създаването на Информационен портал на РБ – Враца с дигитална библиотека. Тя стартира с 500 дигитални обекта, разпределени в 5 колекции от фонда на отдел Краезнание.
Колекция „Пощенски картички“
Съдържа пощенски картички, дипляни и брошури на различни езици – лице и гръб, с теми: „Стара Враца“, „Площад „Христо Ботев“, „Природни и културно-исторически забележителности“, „Великденски картички“, „Коледни и новогодишни картички“, „Врачански балкан“ и „Свети места – църкви и манастири“.
Колекция „Фотографии“
Черно-бели и цветни фотографии, лице и гръб от различни периоди на ХХ век, с теми: „Враца и Врачански край“, „Бит и традиции“, „Празници и обичаи“, „Традиционно облекло“, „Читалища и читалищен живот“, „Училища“, „Църкви и манастири“, „Природни забележителности“ и др.
Колекция „Автентичен фолклор – записи“
Прехвърлени и обработени от аналогови звуконосители (магнетофонни ролки, аудио-касети) в цифров вид народни песни, легенди и предания, разкази с краеведски характер, приказки и обичаи – празничен народен календар, традиционни занаяти и трудова дейност, детски игри и наричания, народна метеорология и медицина.
Тематична колекция „Наследство – книги, сборници и юбилейни листове“
Книги от поредиците издания „Роден край“ и „Наследство“; алманаси и сборници с краеведски
характер, юбилейни издания. В тази колекция са включени материалите от проведените осемнадесет регионални краеведски конференции „Миналото на родния край – послание към бъдещето“.
Тематична колекция „Христо Ботев“
Книги, сборници, юбилейни листове и други документи (афиши, програми, покани и др.), свързани с традицията на Ботевите чествания, похода „Козлодуй – Околчица“ и др. Тематичната колекция включва и редки местни издания, посветени на Христо Ботев и Ботевите четници, Ботевите места от Козлодуй до Врачанския балкан.
Достъпът до тях е чрез информационния портал или чрез официалния сайт на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева