Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Библиотеките и дигиталните технологии в хуманитарните науки – опитът на Испания ПДФ Печат

Автор: Виктория Иванова
Рубрика: Глобус

Публикувана: бр. 5, октомври 2022

В периода 13 – 16 септември 2022 г. в Националния университет за дистанционно обучение (UNED) в Мадрид, Испания се проведе Международна конференция на тема „Библиотеките и дигиталните хуманитарни науки – проекти и предизвикателства“. Събитието беше официално открито от ректора на университета Рикардо Майрал Усон (Ricardo Mairal Usón), заместник-ректора по научни изследвания, знания, трансфер и научно разпространение – Роза Мария Мартин Аранда (Rosa María Martín Aranda) и директора на Университетската библиотека – Изабел Калзас Гонсалес (Isabel Calzas González). Програмата включваше презентации относно дигитализацията като концепция за развитие на библиотеките, както и доклади относно технологични и софтуерни решения за дигитализирането на книги и културни артефакти. Конференцията се проведе присъствено и онлайн, а участниците бяха повече от 100 учени и специалисти от САЩ и Европа – библиотекари, компютърни специалисти, хуманитаристи и др.
Именити експерти представиха най-новите си разработки в областта на дигитализацията. Бяха демонстрирани нови софтуерни програми за обработка и анализ на литературни текстове и за графично изобразяване на данни относно автори и творби. В докладите бяха разкрити нови възможности за работа с текстове – компютъризиран синтактичен и морфологичен анализ, анализ на употребата на думи в различни исторически периоди, установяване на преобладаващия пол на авторите през годините, основни теми на писмените работи за конкретен период от време. Всички тези софтуерни и хардуерни инструменти откриват нови хоризонти при анализирането на исторически и съвременни събития и текстове.
Ролята на библиотеките при подкрепата на работата на учените в областта на дигиталните хуманитарни науки, според лекторите, е съсредоточена в създаването на дигитални бази данни. Дигитализацията на текстови документи, съхраняването им и предоставянето им за ползване от изследователите позволява да бъдат решавани научни въпроси в сферата на езикознанието, лингвистиката и филологията. В библиотеките се създават изходните бази данни, масивите от информация, необходими за последващия компютърен анализ. За тази цел библиотеките се нуждаят от висококачествени сканиращи устройства, софтуерни продукти и виртуални пространства за съхраняване на дигиталната информация.
В библиотеката на UNED е създадена Лаборатория за дигитални хуманитарни науки. Основните функции на звеното, включващо в състава си библиотекари и учени от различни области на науката, са: дигитализиране на текстове, които са необходими за конкретно научно изследване, организиране на обучения за работа със специфични софтуерни продукти, експертна селекция на автори и творби за конкретен период от време и други задачи, възникнали в хода на изследванията. Ръководството на лабораторията се осъществява от библиотекар.
Националният университет за дистанционно обучение изгражда своята библиотеката в отделна сграда на 5 етажа, въпреки, че по-голямата част от работата се извършва онлайн. В библиотеката са осигурени всички необходими ресурси за провеждане на учебния процес и изследователската работа. Задължение на библиотекарите е да подпомагат студентите при създаването на профили в различните онлайн платформи. На интернет страницата на библиотеката се разполагат видеоуроци и инструкции, които също се създават от библиотечните експерти. Библиотеката разполага с пространство за почивка – място, където студентите могат да общуват помежду си и да релаксират без да пречат на останалите, и без да напускат сградата. В библиотеката се организират различни изложби и културни събития, свързани с академичния календар на университета...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева