Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 8 посетители в сайта
„Един век в служба на народа“ – 100 години от учредяването на Великотърновската народна библиотека ПДФ Печат

Автор: Калина Иванова
Рубрика: Юбилеи

Публикувана: бр. 5, октомври 2022

През 2022 г. отбелязваме сто години от учредяването на третата народна библиотека – във Велико Търново. Възникнала като клон на Софийската народна библиотека и с основната функция да опазва постъпващата в нея печатна продукция от българските издателства и печатници, днес библиотеката развива много повече функции и дейности, с цел да бъде в полза на обществото и да защитава позицията си на водеща и иновативна библиотека в България.
Предпоставки за откриване и учредяване на трета народна библиотека във Велико Търново са направените изменения на Закона за народното просвещение от 1921 г. В Чл. 423 от Закона се предвижда освен Народната библиотека в Пловдив и създаването на Народна библиотека във Велико Търново. Личностите, които имат изключителни заслуги за утвърждаването и съществуването на Великотърновската народна библиотека като трети депозиториум в страната, са нейните създадели Стоян Омарчевски (1885 – 1941) – министър на народното просвещение в правителството на БЗНС с премиер Александър Стамболийски, и Стилиян Чилингиров (1881 – 1962) – директор на Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, които обмислят тази идея от май до 1 август 1920 г. По време на управлението на БЗНС българските библиотеки се радват на една далновидна политика от страна на правителството, срещат разбиране и защита на интересите си като културно-просветни институции и партньори в борбата с неграмотността на населението.
Като директор на Народната библиотека в София Стилиян Чилингиров прави сполучлив опит за създаване на децентрализация на библиотечното обслужване в страната въз основа на промени в Закона за депозита от 1920 г., с които цели да се постигнат по-богати библиотечни фондове и по-добро професионално обслужване на читателите. Чилингиров настоява да се създаде нова депозитна библиотека по подобие на Пловдивската народна библиотека в Централна Северна България, и то в столицата на Втората българска държава – Велико Търново.
Периодът на възникване на третата народна библиотека съвпада с подготовката на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължителното депозиране на печатни и литографски произведения. Измененията и допълненията на Закона са предизвикани от обстойния рапорт на Стилиян Чилингиров за неговите недостатъци, за занижения контрол върху печатниците и за липсата на наказания за нарушенията в депозирането на печатните произведения.
Най-важното изменение в този закон касае именно създаването на Търновската народна библиотека, тъй като се иска увеличение на депозираните произведения на 10 броя: три за Софийската, три за Пловдивската и три за Търновската народна библиотека. Достатъчно аргументирано звучат мотивите за изменение на Закона от министъра Стоян Омарчевски: Малко са екземплярите, които се депозират. Четири екземпляра, разпределени по два в Софийската и Пловдивската библиотеки, са такова незначително количество, че и при най-старателно пазене, те не биха могли да бъдат съхранени за повече от петдесет години, особено като се вземе пред вид качеството на хартията и неумението на българския четец да се обхожда разумно с книгата, ако тя е обществено притежание. А задачата на народните библиотеки е да съхранят събраните в тях книжовни богатства за едно по-далечно бъдеще, без да отнемат възможността на съвременниците за работа в тях.
В това се състои, г. г. народни представители, и голямото значение на Закона за депозирането. Без него нашите народни книгохранилища не ще бъдат в състояние да съберат цялата българска мисъл, намерила израз в книги, списания, вестници, гравюри или възвания. А всички тия произведения са документи за нашата художествена, научна, политическа и обществена дейност, чрез които бъдещето ще може да произнесе своята обективна присъда върху нас и нашето време... Предвиждам и в Търново, защото от проекта, който ви е вече раздаден ведно с настоящия, виждате, че се основава трета народна библиотека в старата столица на България...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева