Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Зографската електронна научноизследователска библиотека – достъп, организация, метаданни ПДФ Печат

Автор: Биляна Яврукова
Рубрика: Актуални изследвания

Публикувана: бр. 6, декември 2022

Създаване и развитие на Зографската електронна научноизследователска библиотека
Зографската електронна научноизследователска библиотека е създадена на основата на сътрудничеството между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Зографския манастир „Свети Великомъченик Георги Зограф“, Света Гора, Атон. Договорът за основаването ѝ е подписан през 2014 г. и с него се предоставят дигитални копия на част от съхраняваните в манастира ръкописи за научноизследователска дейност. В колекцията са включени идентифицираните и дигитализирани до този момент славянски ръкописи, чийто брой към датата на подписване на договора наброява 286 кодекса. Те са дигитализирани от преподаватели от Факултета по славянски филологии и Богословския факултет на университета.
В следващите години Зографската електронна научноизследователска библиотека постепенно се обогатява с нови ръкописи. Една година след подписването на договора към нея се добавят Реймското евангелие и още 22 дигитализирани славянски ръкописа от Ватиканската Апостолическа библиотека, както и 58 славянски ръкописа, съхранявани във фондовете на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Към колекцията са добавени 30 ръкописа от Регионалния исторически музей „Акад. Йордан Иванов“ в Кюстендил, както и 5 ръкописа от манастира Драгомирна, Румъния. Към колекцията при първото ѝ разширяване са включени и славянските ръкописи, съхранявани в звената на Софийския университет – Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“ (53 ръкописа) и филиална библиотека Теология (5 ръкописа).
През 2016 г. следва ново разширение на библиотеката, като към нея се добавят нови 164 ръкописа от Зографския манастир, с които общият брой на ръкописите от манастира наброява 405, като 119 кодекса от периода XVII – XX век не са включени в научни описи и на практика липсват метаданни за тях. През същата година се добавят 44 ръкописа от колекцията на Националния исторически музей.
През 2017 г. дигиталната колекция се обогатява с ръкописи от манастира Дионисиат (Атон), както и сбирката на Троянския манастир. При последното допълнение се добавят ръкописите от Историческия музей в Самоков, както и още 38 ръкописа, съхранявани във фондовете на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив и 21 ръкописа, съхранявани в плевенското Народно читалище „Съгласие –1869“. Последните добавени ръкописи са от колекцията на Регионалния исторически музей – Варна (12 ръкописа). Така общият брой на дигитализираните ръкописи, включени в Зографската електронна научноизследователска библиотека, наброява 714. Оригиналите се съхраняват в 14 манастира, музеи и библиотеки.

Организиране на ползването на ресурсите
Дигиталната колекция Зографска електронна научноизследователска библиотека е достъпна офлайн във филиална библиотека Филологии, част от структурата на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“. Ползването на ресурсите се организира по специална процедура. Причината за това е изрично поставеното условие устройствата, на които се ползват дигиталните обекти да нямат никакъв достъп до интернет, както и възможност за записване на външни носители на информация. Това се прави с основна цел предпазване на дигиталните обекти от неправомерно ползване, записване, изпращане чрез различни комуникационни канали в интернет.
В библиотека Филологии има специално обособен кът, който придобива известност сред потребителите като „Зографската стая“. За удобство на читателите в непосредствена близост е организирана колекция от описи на ръкописи, съхранявани в различни манастири и библиотеки, както и други ресурси, съдържащи информация за Света Гора и Зографския манастир. Във фонда на библиотека Филологии се съхраняват редица фототипни издания на книжовни паметници, които също могат да се използват заедно с дигитализираните ръкописи...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева