Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 2 посетители в сайта
SELFIE: инструмент в подкрепа на библиотеките в ерата на дигиталните технологии (Информация за работата по проекта – част 1) ПДФ Печат

Автор: Анета Дончева
Рубрика: Проекти

Публикувана: бр. 1 – 2, април 2023

Голяма част от колегите вече са се запознали от страницата на Фондация „Глобални библиотеки – България“ с проекта „ADELE – подобряване на цифровите възможности за библиотеките в Европа“ (Advancing Digital Empowerment of Libraries in Europe), финансиран по програма Еразъм, КА2, който стратира през февруари 2022 г. и в който участват партньори от България, Белгия, Италия, Ирландия. Проектът цели да насърчи реалния преход в използването на цифрови технологии чрез придобиване и развитие на цифрови компетенции в областта на неформалното образование за възрастни. Самите библиотеки и колеги – 25 библиотеки и участници от тях, включени в проекта, имаха възможност да вземат участие в някои от дейностите по проекта.
Тук отново е добре да кажем няколко думи за самия проект и след това да дадем резултатите до този момент. Проектът се вписва в рамките на помощта за развитието на дигитални компетентности в областта на неформалното образование за възрастни и представянето на инициативи за неформално образование, насочени към възрастни с организиране на дейности, извършвани чрез дигитални инструменти.
Основната цел на проекта е да се проектира и тества безплатен и адаптивен уеб базиран инструмент за самооценка, който да помогне на библиотеките да обмислят как могат да подобрят използването на цифрови технологии и да оценят цифровата си готовност. Проектът предвижда да се адаптира инструмента SELFIE, първоначално разработен за използване в училищата, който да се тества и използва в библиотеките и библиотечния сектор и също така да развие напреднали цифрови компетенции за преподаватели, работещи с възрастни в неформална среда.
Като резултати от проекта се предвижда да бъдат създадени ADELE инструмент за самооценка и Инструментариум за дигитална трансформация на библиотеки. Окончателното интегриране на инструмента за самооценка ADELE към платформата SELFIE ще бъде извършено от техническия екип на SELFIE и тогава се надяваме този инструмент за библиотеките да започне да придобива широко разпространение и общественото знание, което той вече е придобил за образованието и училищата.
Резултатите от проекта до този момент са свързани със създаването на ADELE инструмента за самооценка. Първоначално беше направен анализ за използването на SELFIE за адаптирането му към неформално обучение за възрастни, както и вътрешно тестване на SELFIE въпроси и дефиниране на насоки за адаптиране...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева