Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Създаване на „Изкуство в книга – ARS IN LIBRO“ или „втори живот“ за отчислените книги ПДФ Печат

Автор: Соня Първанова
Рубрика: Проекти

Публикувана: бр. 4, август 2023

Всеки библиотекар, независимо къде работи, знае, че по силата на естествени закономерности или т.нар. естествен подбор се създават и изчезват книги, които не са потребни никому, което довежда до ежегодното отчисляване на множество книги, заспали дълбок сън. Следвайки стриктно раздел № IV за прочистване на библиотечния фонд от Наредба №3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд, от библиотеки се отчисляват много остарели по съдържание, многоекземплярни и физически изхабени книги, чиято крайна точка в повечето случаи е депото за вторични суровини.
Така още от 2017 г. в библиотеката на НЧ „Христо Ботев – 1898“ – Рила се роди идеята за „втори живот“ на множеството отчислени книги. През лятото на 2021 г. дадохме „нов живот“ на стари книги чрез техниката оримото. Продължихме с реализирането и обогатяването на идеята, която прерасна в проекта „Наслада за очите и душата – нов живот за отчислените книги с техниката оримото“, Договор № SAI-2022-K-37 28/11/2022 г., по Програма „Социално ангажирани изкуства – 22“, „Кампании за адресиране на социален проблем чрез изкуство“, с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ на стойност 12 444,20 лв. Със спечелването на проекта стартираха и задачите за реализирането му, с които да постигнем поставените цели и да покажем на обществеността, че чрез изкуство можем да вдъхнем „втори живот“ на отчислените книги.
С първата поставена цел, която библиотекарите извършват ежегодно, успяхме да отчислим множество книги заспали дълбок сън, като ги превърнахме в желан подарък. Същевременно освободихме място за нови заглавия! Голяма част от книгите превърнахме в произведение на изкуството като създадохме „ARS IN LIBRO – изкуство в книга“. Чрез техниките оримото и киримото, оживяха образите на велики личности като Васил Левски, Христо Ботев, свети Паисий Хилендарски, Господ Иисус Христос и свети Иван Рилски. Пресъздадохме българските традиции, изобразявайки Пижо и Пенда по повод празника Баба Марта, карта на България и гълъба, като символ на свободата по повод 3 март. Създадохме различни видове сърца, букети и клетки, които ще продължат да бъдат полезни за хората чрез красотата, в която се превърнаха, а именно в „ARS IN LIBRO“!...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева