Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 9 посетители в сайта
Ролята на библиотеките като иновационен център с оглед на глобалните задачи пред българското общество ПДФ Печат

Автор: Евгения Русинова
Рубрика: Актуални изследвания

Публикувана: бр. 5, октомври 2023

Въвеждането на иновациите в библиотеките е важно ключово средство за тяхното адаптиране към предизвикателствата на технологичната, информационната и комуникационна революция, респективно – към очакванията на обществото към институциите от non profit сферата. Въвеждащата иновации библиотека от своя страна има място и като информационен център, който прави достъпни до публиката процеси и видове иновации. С други думи – бъдещето на библиотеките зависи от процеса на припознаване, внедряване и популяризиране на иновации.
От тези процеси зависи не само тяхното устойчиво развитие, лесното трансформиране на функции и гъвкаво реагиране на обществени изисквания. От тях зависи представата за библиотеките, образът им, възможността да пледират за каузи пред институции, медии и общество.
Наблюденията над поведението на водещи чужди библиотеки и тяхното възприемане от власти, общество и медии позволява да се лансира като извод твърдението, че въвеждането на иновации в библиотеките е едно от основните средства за тяхното постоянно утвърждаване като модерни информационни институции и водещи културни центрове. Разбира се, тук се налага уговорката, че става дума за внедряване на иновации, които правят библиотеките пригодни за предизвикателствата, адаптивни към промените, удобни за потребителите и атрактивни за обществото.
Къде сме ние?
В общественото пространство библиотеката е видима и разпознаваема. Независимо от нейното подценяване от страна на някои медии и на местни и централни власти, тя има значителен потенциал за въздействие върху общественото мнение и може, несъмнено, да участва във формирането на обществения дневен ред. Това дава възможност въвеждането на иновации в библиотеките да има реално влияние върху обществените нагласи.
За успешното въвеждане на иновации в български условия от съществено значение е благоприятната ситуация – сред библиотечната колегия съществува неоспорим консенсус за тяхната необходимост. Един, дори бегъл поглед над дейността на ред регионални и други библиотеки, както и над публикациите на специализираните периодични и други издания, позволява да се твърди, че емоционалната нагласа към новостите, включително към различни иновационни идеи и практики, е в полето на един постоянен и осмислен ентусиазъм.
Предпоставки за въвеждане на иновации има – отвореност на колегията; засилен интерес към чуждия опит; желание за новости; натрупан полезен опит от въвеждане на новости; широко споделяне на нови практики, подходи, въведени технологии; нагласа към обсъждане на различни решения и практики...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева