Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 12 посетители в сайта
Опитът на Масариковия университет в Бърно, Чехия при осигуряването на библиотечно-информационни услуги ПДФ Печат

Автор: Виктория Иванова
Рубрика: Глобус

Публикувана: бр. 5, октомври 2023

Всяка година в Масариковия университет в Бърно, Чехия се провежда Еразъм седмица за библиотекари. Основна цел на събитието е участниците в него да се запознаят с услугите, предлагани в университета-домакин, както и да споделят опит и да научат за добри практики, прилагани в различни европейски страни.
През 2023 г. срещата се организира в Библиотеката на Медицинския факултет, разположена в университетския кампус (University Campus Library). Главна тема на дискусиите беше подкрепата на академичните библиотеки за науката и изследванията в университетите. Участници в събитието бяха 15 представители на академични библиотеки от Европа – Австрия, България, Гърция, Испания, Италия, Полша, Португалия, Франция и Швеция. Всички библиотекари представиха своите компетентности и дейностите, улесняващи академичното развитие на потребителите. Дискусиите бяха насочени в няколко основни направления – информационна грамотност; подпомагане на учените при работа с електронни бази данни; публикационна активност; съдействие при изготвяне на систематичен анализ и др.
Масариковият университет е основан през 1918 г. и е вторият по големина университет в Чехия. Именуван е на Томаш Масарик – първият президент на Чехословашката република. В структурата му влизат 10 факултета в различни научни направления (изкуства, технологии, медицина, право, педагогика, икономика, информатика, социални науки, спортни науки и фармация). Общият брой на студентите е 32 335, като 24% от тях са чуждестранни граждани.
В Масариковия университет работят 6573 служители и преподаватели, като 20% от тях са чужденци. Бърно може да бъде определен като университетски град. Населението му надхвърля 400 000 жители. В него функционират 6 университета и общият брой на студентите е 80 000.
Библиотечните услуги се предлагат в библиотечно-информационни центрове, без да има обособено централно звено. Всеки факултет притежава своя собствена библиотека. На разположение е оборудвана библиотека за читатели със специални потребности. Факултетните библиотечно-информационни центрове работят децентрализирано, но всички са интегрирани в обща университетска мрежа. Разработена е методология за координация на библиотечните услуги. В читалните има обособени общо 2500 читателски места. Общият фонд наброява 1,7 млн. библиотечни документи и ресурси.
През 2022 г. университетът е набавил 24 000 печатни книги, 47 000 електронни списания и 580 000 електронни книги. Активните читатели са 26 000. Физическите заемания са 475 000, а електронните са повече от 156 000...

Цялата статия можете да прочете, 
ако се абонирате за печатното или електронното издание на списание ББИА онлайн

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева