Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 20 посетители в сайта
Ключови думи 2011 ПДФ Печат

академични библиотеки
Събина Анева. Сводният каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България 2/23–25

Американска библиотечна асоциация
Анна Попова. Американската библиотечна асоциация – гласът на американските библиотеки (Интервю с г-жа Роберта Стивънс, Президент на АБА, 2010–2011 г.)  1/56–58

американски библиотековеди
Мария Младенова. Мелвил Дюи – Едисон на американското и световното библиотекознание (По случай 160 години от рождението му (1851–1931)  1/49–53

Анелия Иванова
Калина Тодорова. Лидерството е не блясък, а действия и отговорност! (Анелия Иванова – новият директор на РБ „Гео Милев“ – Монтана, за традицията и промяната, „младото четене“ и „живата библиотека“) 2/41–43

архитекти
Красимира Лекова. Да каталогизираш емоции или Защо старозагорският архитект Петър Бакърджиев върви по следите на книгите от своето детство (Интервю)  1/28–30

ББИА
Ваня Грашкина. Българската библиотeчно-информационна асоциация – 20 години по-късно 1/4–10
Анна Попова. Междубиблиотечното заемане на дневен ред (Инициатива с продължение)  1/11–12
Анна Кожухарова. Членуването в ББИА – професионален рефлекс или необходимост?  1/40–41
Александър Димчев. Модели за подпомагане на културния сектор и българската практика. Къде е държавата? 2/4–13
Камелия Конева. Двама „библиотекари на бъдещето“ донасят духа на  Център „Мортенсън“ в България  (Среща с Николина Иванова-Бел и Спаска Тарандова) 2/43–47

библиотека "Родина" – Стара Загора
Красимира Лекова. Библиотека "Родина" преоткри Детския си отдел  1/48
Красимира Лекова. Обществен дарителски фонд – Стара Загора: Престижно е да си в една класация с Бил Гейтс 2/17–19
Красимира Лекова. 10 килограма поезия се родиха под липите (Националeн младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ – Стара Загора) 2/27–29

библиотеки
Красимира Лекова. Библиотеките и Фейсбук: начин на употреба  1/16–17
Становище на ИФЛА относно отворения достъп до информация – изясняване на позицията и стратегията  1/36–38
Анна Попова. Американската библиотечна асоциация – гласът на американските библиотеки (Интервю с г-жа Роберта Стивънс, Президент на АБА, 2010–2011 г.)  1/56–58
Писмо на ББИА до Министерството на финансите  1/59–60
Иво Ников. Мразя библиотеките! 2/13–14

библиотечна квалификация
Ваня Грашкина. Българската библиотeчно-информационна асоциация – 20 години по-късно 1/4–10
Камелия Конева. Двама „библиотекари на бъдещето“ донасят духа на  Център „Мортенсън“ в България  (Среща с Николина Иванова-Бел и Спаска Тарандова) 2/43–47

библиотечна професия
Камелия Конева. Аз съм библиотекар  1/39–40
Даниела Колева. Какво ново могат да ни предложат библиотеките?  1/43–45
Полина Костова. Моят избор в 480 думи 2/40
Калина Тодорова. Лидерството е не блясък, а действия и отговорност! (Анелия Иванова – новият директор на РБ „Гео Милев“ – Монтана, за традицията и промяната, „младото четене“ и „живата библиотека“) 2/41–43

библиотечни асоциации
Анна Кожухарова. Членуването в ББИА – професионален рефлекс или необходимост?  1/40–41

библиотечни колекции
Алина Банкова, Димитър Минев. Дигитализация на книжовното наследство в Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив (Споделен опит за постигнатото по проект "РЕГИНА-ПИ" – Колекция до 1944 година)  1/32–33

библиотечни политики
Александър Димчев. Модели за подпомагане на културния сектор и българската практика. Къде е държавата? 2/4–13

библиотечни фондове
Иво Ников.
Мразя библиотеките! 2/13–14

библиотечно законодателство
Ваня Грашкина. Българската библиотeчно-информационна асоциация – 20 години по-късно 1/4–10
Александър Димчев. Модели за подпомагане на културния сектор и българската практика. Къде е държавата? 2/4–13

библиотечно-информационен сектор
Александър Димчев. Модели за подпомагане на културния сектор и българската практика. Къде е държавата? 2/4–13

биографии
Красимира Лекова. Да каталогизираш емоции или защо старозагорският архитект Петър Бакърджиев върви по следите на книгите от своето детство (Интервю)  1/28–31
Мария Младенова. Мелвил Дюи – Едисон на американското и световното библиотекознание (По случай 160 години от рождението му (1851–1931)  1/49–53

дарителски фондове
Красимира Лекова.
Обществен дарителски фонд – Стара Загора: Престижно е да си в една класация с Бил Гейтс 2/17–19

97 СОУ – ж.к. "Люлин", София
Камелия Конева. Как оцеляват училищните библиотеки  1/46–47

19 СОУ – община "Красно село", София
Камелия Конева. Как оцеляват училищните библиотеки  1/46–47

Десетична класификация
Мария Младенова. Мелвил Дюи – Едисон на американското и световното библиотекознание (По случай 160 години от рождението му (1851–1931)  1/49–53

детско четене
Даниела Колева. Близо до интересите на децата (Интервю с Виолета Кънчева)  1/30–31

дигитализация
Алина Банкова, Димитър Минев. Дигитализация на книжовното наследство в Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив (Споделен опит за постигнатото по проект "РЕГИНА-ПИ" – Колекция до 1944 година)  1/32–33
Иво Ников. Мразя библиотеките! 2/13–14
Камелия Конева. Дигиталната библиотека на Националния статистически институт 2/26–27
Живка Радева. Отзвук от Десетата юбилейна научна конференция „Библиотеки – четене – комуникации“, Велико Търново, 17–18 ноември 2011 г. 2/52–54

дигитални библиотеки
Камелия Конева. Дигиталната библиотека на Националния статистически институт 2/26–27

добри практики
Алина Банкова. "Библиотека с дъх на лято!" – един проект на Общинската библиотека "Паисий Хилендарски" в Асеновград (Интервю с Милена Марковска)  1/23–24
Даниела Колева. Близо до интересите на децата (Интервю с Виолета Кънчева)  1/30–31
Красимира Лекова. Библиотека "Родина" преоткри Детския си отдел  1/48
Рени Велкова. Училищните библиотеки – партньор за повишаване качеството на образованието (Традиционни библиотечни практики и иновационни форми) 2/29–33
Живка Радева. Отзвук от Десетата юбилейна научна конференция „Библиотеки – четене – комуникации“, Велико Търново, 17–18 ноември 2011 г. 2/52–54

ЕБЛИДА
Александър Димчев. Модели за подпомагане на културния сектор и българската практика. Къде е държавата? 2/4–13
EBLIDA. Виенска декларация 2/51

енциклопедии
Медийна група България холдинг.
„Голяма енциклопедия България“ с „Труд“ и „24 часа“ 2/71

изложби
Росица Горанчева. "Историята на град Смолян в снимки" (Един съвместен проект на клуб "Млад краевед" с отдел "Краезнание" на Регионална библиотека "Николай Вранчев" – Смолян)  1/34–35
Стефка Рангелова. 101-вата изложба в отдел „Изкуство“ на РБ „Проф. Боян Пенев“ – Разград, или Как идеята се превръща в 20-годишна традиция? 2/36–37

икономика на услугите
Оля Харизанова. Икономиката на услугите и новите предизвикателства пред информационния сектор 2/20–22

иновации
Рени Велкова. Училищните библиотеки – партньор за повишаване качеството на образованието (Традиционни библиотечни практики и иновационни форми) 2/29–33

информационен сектор
Оля Харизанова. Икономиката на услугите и новите предизвикателства пред информационния сектор 2/20–22

информационни библиотечни системи
Валентина Славчева, Анна  Попова. Държавна целева програма на Украйна за създаване на единна библиотечно-информационна система – „Библиотека – ХХI“ 2/58–60

ИФЛА
Анна Попова. Междубиблиотечното заемане на дневен ред (Инициатива с продължение)  1/11–12
Становище на ИФЛА относно отворения достъп до информация – изясняване на позицията и стратегията  1/36–38
Александър Димчев. Модели за подпомагане на културния сектор и българската практика. Къде е държавата? 2/4–13

каталогизация
Майкъл Горман.
Незнайният каталогизатор (Каталогизаторите са невъзпетите герои на научните открития) 2/50

конференции
Камелия Конева. Разговор за мултимедийната краеведска библиография (Интервю с доц. д-р Цветанка Панчева, София Пейчева и Велислава Маринова)  1/12–16
Стефка Рангелова. Модерни и полезни – в унисон с ХХІ век (Първа международна конференция "Цифрово опазване и представяне на културното и научното наследство")  1/42–43
Живка Радева. Отзвук от Десетата юбилейна научна конференция „Библиотеки – четене – комуникации“, Велико Търново, 17–18 ноември 2011 г. 2/52–54
Калина Тодорова. Миналото на родния край – послание към бъдещето (Регионална краеведска конференция) 2/54–57
Стефка Рангелова. От мястото на събитието. 150 години библиотека „Априлов–Палаузов“ – Габрово 2/69–70

краеведска библиография
Камелия Конева. Разговор за мултимедийната краеведска библиография (Интервю с доц. д-р Цветанка Панчева, София Пейчева и Велислава Маринова)  1/12–16

краеведска дейност
Росица Горанчева. "Историята на град Смолян в снимки" (Един съвместен проект на клуб "Млад краевед" с отдел "Краезнание" на Регионална библиотека "Николай Вранчев" – Смолян)  1/34–35
Светла Божилова. Библиотеката и децата: За да обикнеш активно природата и родния край, трябва първо да ги опознаеш! 2/38–39
Калина Тодорова. Миналото на родния край – послание към бъдещето (Регионална краеведска конференция) 2/54–57

културно наследство
Алина Банкова, Димитър Минев. Дигитализация на книжовното наследство в Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив (Споделен опит за постигнатото по проект "РЕГИНА-ПИ" – Колекция до 1944 година)  1/32–33
Стефка Рангелова. Модерни и полезни – в унисон с ХХІ век (Първа международна конференция "Цифрово опазване и представяне на културното и научното наследство")   1/42–43

летни читални за деца
Калина Тодорова. Лятната читалня – носталгия по минала романтика или възраждане на добри практики  1/18–20

лидерство
Калина Тодорова. Лидерството е не блясък, а действия и отговорност! (Анелия Иванова – новият директор на РБ „Гео Милев“ – Монтана, за традицията и промяната, „младото четене“ и „живата библиотека“) 2/41–43
Камелия Конева. Двама „библиотекари на бъдещето“ донасят духа на  Център „Мортенсън“ в България  (Среща с Николина Иванова-Бел и Спаска Тарандова) 2/43–47

Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна
Рени Велкова. Училищните библиотеки – партньор за повишаване качеството на образованието (Традиционни библиотечни практики и иновационни форми) 2/29–33

Мелвил Дюи
Мария Младенова. Мелвил Дюи – Едисон на американското и световното библиотекознание (По случай 160 години от рождението му (1851–1931)  1/49–53

междубиблиотечно заемане
Анна Попова. Междубиблиотечното заемане на дневен ред (Инициатива с продължение)  1/11–12

министър на културата
Писмо на ББИА до Министерството на финансите  1/59–60

министър на финансите
Писмо на ББИА до Министерството на финансите  1/59–60

модернизация
Иво Ников.
Мразя библиотеките! 2/13–14

мултимедия
Камелия Конева. Разговор за мултимедийната краеведска библиография (Интервю с доц. д-р Цветанка Панчева, София Пейчева и Велислава Маринова)  1/12–16

НАБИС
Събина Анева. Сводният каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България 2/23–25

награди
Ели Попова.
Награда „Подкрепа за библиотеките 2010“ 2/15–17

Народно читалище „Светлина 1929“ – с. Труд, обл. Пловдив
Светла Божилова. Библиотеката и децата: За да обикнеш активно природата и родния край, трябва първо да ги опознаеш! 2/38–39

Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“
Красимира Лекова. 10 килограма поезия се родиха под липите (Националeн младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“ – Стара Загора) 2/27–29

Национален статистически институт
Камелия Конева. Дигиталната библиотека на Националния статистически институт 2/26–27

национална библиотечна политика
Ваня Грашкина. Българската библиотeчно-информационна асоциация – 20 години по-късно 1/4–10

Национална кампания за възраждане на българските библиотеки
Александър Димчев. Модели за подпомагане на културния сектор и българската практика. Къде е държавата? 2/4–13

Национална професионална гимназия  по прецизна техника и оптика „Михаил В. Ломоносов“ – София
Рени Велкова. Училищните библиотеки – партньор за повишаване качеството на образованието (Традиционни библиотечни практики и иновационни форми) 2/29–33

национални културни програми
Валентина Славчева, Анна  Попова. Държавна целева програма на Украйна за създаване на единна библиотечно-информационна система – „Библиотека – ХХI“ 2/58–60

Нина Шуманова
Мария Младенова. Без школата на Народната библиотека нямаше да реализирам амбициите си (Интервю с доц. Нина Шуманова) 2/64–69

обръщения
Писмо на ББИА до Министерството на финансите  1/59–60

обучителни модули за възрастни
Калина Тодорова. Човек е жив, докато научава нещо ново… (Съвременната библиотека и неформалното образование – примери от практиката)  1/25–27

обучителни програми за библиотекари
Калина Тодорова. Човек е жив, докато научава нещо ново… (Съвременната библиотека и неформалното образование – примери от практиката)  1/25–27
Алина Банкова. СИЛАта на успеха 2/47–49

Общинска библиотека "Искра" – Казанлък
Анна Кожухарова. Членуването в ББИА – професионален рефлекс или необходимост?  1/40–41

Общинска библиотека "Паисий Хилендарски" – Асеновград
Алина Банкова. "Библиотека с дъх на лято!" – един проект на Общинската библиотека "Паисий Хилендарски" в Асеновград (Интервю с Милена Марковска)  1/23–24

онлайн архив
Анна Попова. Безплатен достъп до... (онлайн архивът JSTOR)  1/59

опазване на библиотечните фондове
Алина Банкова, Димитър Минев. Дигитализация на книжовното наследство в Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив (Споделен опит за постигнатото по проект "РЕГИНА-ПИ" – Колекция до 1944 година)  1/32–33

88 СОУ „Димитър Попниколов“ – София
Рени Велкова. Училищните библиотеки – партньор за повишаване качеството на образованието (Традиционни библиотечни практики и иновационни форми) 2/29–33

18 СОУ „Уилям Гладстон“ – София
Рени Велкова. Училищните библиотеки – партньор за повишаване качеството на образованието (Традиционни библиотечни практики и иновационни форми) 2/29–33

отворен достъп
Становище на ИФЛА относно отворения достъп до информация – изясняване на позицията и стратегията  1/36–38

периодичен печат
Алина Банкова, Димитър Минев. Дигитализация на книжовното наследство в Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив (Споделен опит за постигнатото по проект "РЕГИНА-ПИ" – Колекция до 1944 година)  1/32–33

Петър Бакърджиев
Красимира Лекова. Да каталогизираш емоции или Защо старозагорският архитект Петър Бакърджиев върви по следите на книгите от своето детство (Интервю)  1/28–30

подкрепа за библиотеките
Ели Попова.
Награда „Подкрепа за библиотеките 2010“ 2/15–17

Програма „Глоб@лни библиотеки – България“
Калина Тодорова. Човек е жив, докато научава нещо ново… (Съвременната библиотека и неформалното образование – примери от практиката)  1/25–27
Алина Банкова. СИЛАта на успеха 2/47–49

програми за партньорство
Светла Божилова. Библиотеката и децата: За да обикнеш активно природата и родния край, трябва първо да ги опознаеш! 2/38–39

проекти
Алина Банкова, Димитър Минев. Дигитализация на книжовното наследство в Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив (Споделен опит за постигнатото по проект "РЕГИНА-ПИ" – Колекция до 1944 година)  1/32–33
Росица Горанчева. "Историята на град Смолян в снимки" (Един съвместен проект на клуб "Млад краевед" с отдел "Краезнание" на Регионална библиотека "Николай Вранчев" – Смолян)  1/34–35

Пуерто Рико
Анна Попова. Университетските библиотеки в Пуерто Рико (Интервю със Снежанка Пенкова) 2/60–63

работа с деца
Стефка Рангелова. Късчета лято  1/20–22
Алина Банкова. "Библиотека с дъх на лято!" – един проект на Общинската библиотека "Паисий Хилендарски" в Асеновград (Интервю с Милена Марковска)  1/23–24
Калина Тодорова. Човек е жив, докато научава нещо ново… (Съвременната библиотека и неформалното образование – примери от практиката)  1/25–27
Даниела Колева. Близо до интересите на децата (Интервю с Виолета Кънчева)  1/30–31
Красимира Лекова. Библиотека "Родина" преоткри Детския си отдел  1/48
Камелия Конева. Работата с деца и ученици в Регионалната библиотека „Светослав Минков“ в гр. Перник 2/34–35
Светла Божилова. Библиотеката и децата: За да обикнеш активно природата и родния край, трябва първо да ги опознаеш! 2/38–39

работа с ученици
Камелия Конева.
Работата с деца и ученици в Регионалната библиотека „Светослав Минков“ в гр. Перник 2/34–35

РЕГИНА-ПИ
Алина Банкова, Димитър Минев. Дигитализация на книжовното наследство в Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив (Споделен опит за постигнатото по проект "РЕГИНА-ПИ" – Колекция до 1944 година)  1/32–33

Регионална библиотека „Априлов–Палаузов“ – Габрово
Стефка Рангелова. От мястото на събитието. 150 години библиотека „Априлов–Палаузов“ – Габрово 2/69–70

Регионална библиотека "Гео Милев" – Монтана
Калина Тодорова. Човек е жив, докато научава нещо ново… (Съвременната библиотека и неформалното образование – примери от практиката)  1/25–27
Калина Тодорова. Лидерството е не блясък, а действия и отговорност! (Анелия Иванова – новият директор на РБ „Гео Милев“ – Монтана, за традицията и промяната, „младото четене“ и „живата библиотека“) 2/41–43

Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе
Стефка Рангелова. Късчета лято  1/20–22

Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" – Видин
Калина Тодорова. Човек е жив, докато научава нещо ново… (Съвременната библиотека и неформалното образование – примери от практиката)  1/25–27

Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" – Пазарджик
Калина Тодорова. Лятната читалня – носталгия по минала романтика или възраждане на добри практики  1/18–20
Алина Банкова. СИЛАта на успеха 2/47–49

Регионална библиотека "Николай Вранчев" – Смолян
Росица Горанчева. "Историята на град Смолян в снимки" (Един съвместен проект на клуб "Млад краевед" с отдел "Краезнание" на Регионална библиотека "Николай Вранчев" – Смолян)  1/34–35

Регионална библиотека "Партений Павлович" – Силистра
Калина Тодорова. Лятната читалня – носталгия по минала романтика или възраждане на добри практики  1/18–20

Регионална библиотека "Петър Стъпов" – Търговище
Даниела Колева. Какво ново могат да ни предложат библиотеките?  1/43–45

Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" – Разград
Стефка Рангелова. Късчета лято  1/20–22
Стефка Рангелова. 101-вата изложба в отдел „Изкуство“ на РБ „Проф. Боян Пенев“ – Разград, или Как идеята се превръща в 20-годишна традиция? 2/36–37

Регионална библиотека „Светослав Минков” – Перник
Камелия Конева. Работата с деца и ученици в Регионалната библиотека „Светослав Минков“ в гр. Перник 2/34–35

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" – Шумен
Даниела Колева. Близо до интересите на децата (Интервю с Виолета Кънчева)  1/30–31

Регионална библиотека "Христо Ботев" – Враца
Калина Тодорова. Лятната читалня – носталгия по минала романтика или възраждане на добри практики  1/18–20
Калина Тодорова. Миналото на родния край – послание към бъдещето (Регионална краеведска конференция) 2/54–57

Регионална библиотека "Христо Смирненски" – Плевен
Калина Тодорова. Човек е жив, докато научава нещо ново… (Съвременната библиотека и неформалното образование – примери от практиката)  1/25–27

Регионална народна библиотека "Петко Р. Славейков – Велико Търново
Стефка Рангелова. Модерни и полезни – в унисон с ХХІ век (Първа международна конференция "Цифрово опазване и представяне на културното и научното наследство")  1/42–43
Живка Радева. Отзвук от Десетата юбилейна научна конференция „Библиотеки – четене – комуникации“, Велико Търново, 17–18 ноември 2011 г. 2/52–54

Регионално дружество на ББИА – Казанлък
Анна Кожухарова. Членуването в ББИА – професионален рефлекс или необходимост?  1/40–41

сводни каталози
Събина Анева. Сводният каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България 2/23–25

7 СОУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград
Рени Велкова. Училищните библиотеки – партньор за повишаване качеството на образованието (Традиционни библиотечни практики и иновационни форми) 2/29–33

Снежанка Пенкова
Анна Попова. Университетските библиотеки в Пуерто Рико (Интервю със Снежанка Пенкова) 2/60–63

Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“
Камелия Конева. Как оцеляват училищните библиотеки  1/46–47
Рени Велкова. Училищните библиотеки – партньор за повишаване качеството на образованието (Традиционни библиотечни практики и иновационни форми) 2/29–33

СофтЛиб
Стефка Рангелова. От мястото на събитието. 150 години библиотека „Априлов–Палаузов“ – Габрово 2/69–70

социални мрежи
Красимира Лекова. Библиотеките и Фейсбук: начин на употреба  1/16–17

списание "Простори"
Даниела Колева. Списание "Простори" на 50 години  1/54–55

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Карнобат
Рени Велкова. Училищните библиотеки – партньор за повишаване качеството на образованието (Традиционни библиотечни практики и иновационни форми) 2/29–33

131 СОУ „Климент Тимирязев“ – София
Рени Велкова. Училищните библиотеки – партньор за повишаване качеството на образованието (Традиционни библиотечни практики и иновационни форми) 2/29–33

143 ОУ „Георги Бенковски“ – София
Рени Велкова. Училищните библиотеки – партньор за повишаване качеството на образованието (Традиционни библиотечни практики и иновационни форми) 2/29–33

Съвет на Европа
Александър Димчев. Модели за подпомагане на културния сектор и българската практика. Къде е държавата? 2/4–13

Украйна
Валентина Славчева, Анна  Попова. Държавна целева програма на Украйна за създаване на единна библиотечно-информационна система – „Библиотека – ХХI“ 2/58–60

университетски библиотеки
Анна Попова. Университетските библиотеки в Пуерто Рико (Интервю със Снежанка Пенкова) 2/60–63

управление на библиотеките
Александър Димчев. Модели за подпомагане на културния сектор и българската практика. Къде е държавата? 2/4–13

управленски модели
Александър Димчев. Модели за подпомагане на културния сектор и българската практика. Къде е държавата? 2/4–13

училищни библиотеки
Камелия Конева. Как оцеляват училищните библиотеки  1/46–47
Александър Димчев. Модели за подпомагане на културния сектор и българската практика. Къде е държавата? 2/4–13
Рени Велкова. Училищните библиотеки – партньор за повишаване качеството на образованието (Традиционни библиотечни практики и иновационни форми) 2/29–33

Фейсбук
Красимира Лекова. Библиотеките и Фейсбук: начин на употреба  1/16–17

финансиране на библиотеките
Писмо на ББИА до Министерството на финансите  1/59–60
Александър Димчев. Модели за подпомагане на културния сектор и българската практика. Къде е държавата? 2/4–13

фондации
Красимира Лекова. Обществен дарителски фонд – Стара Загора: Престижно е да си в една класация с Бил Гейтс 2/17–19

Център „Мортенсън” – САЩ
Камелия Конева. Двама „библиотекари на бъдещето“ донасят духа на  Център „Мортенсън“ в България  (Среща с Николина Иванова-Бел и Спаска Тарандова) 2/43–47

цифровизация
Стефка Рангелова. Модерни и полезни – в унисон с ХХІ век (Първа международна конференция "Цифрово опазване и представяне на културното и научното наследство")  1/42–43

четене
Красимира Лекова.
Да каталогизираш емоции или Защо старозагорският архитект Петър Бакърджиев върви по следите на книгите от своето детство (Интервю)  1/28–30

читалищни библиотеки
Даниела Колева. Какво ново могат да ни предложат библиотеките?  1/43–45

юбилеи
Стефка Рангелова.
От мястото на събитието. 150 години библиотека „Априлов–Палаузов“ – Габрово 2/69–70

JSTOR
Анна Попова. Безплатен достъп до... (онлайн архивът JSTOR)  1/59

NAPLE
EBLIDA. Виенска декларация 2/51

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева