Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 19 посетители в сайта
Автори 2012 ПДФ Печат

Александър Димчев
Откритият достъп до информацията и неговото място в научните комуникации 2/4–15

Анастасия Радева
Балканската война, отразена в българската художествена литература (От фонда на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков” – Велико Търново) 6/45–49

Анелия Иванова
Лято в библиотеката 5/39

Анелия Спасова
Читалищната библиотека е важен фактор в едно малко селце край Дунава 3/38–40

Анета Дончева
Ценно издание в помощ на измерването на качеството в библиотеките 1/55–57

Анна Попова
Подготвя се международен правен инструмент за ограниченията и изключенията от авторското право 1/41
Архив на британските вестници 1/54–55
Национална кръгла маса "Опазване и достъп до книжовното културно наследство в библиотекитe" 2/16–19
"За да бъдат там по-полезни на народа ни" (Изложбата "Библиотеките – паметта на нацията") 3/14–16
101-ва конференция на библиотечните асоциации във Федерална република Германия (Хамбург, 2225 май 2012) 4/28–33
Коя е тази библиотека? (Обмен в Централната обществена библиотека на град Верия по програма „Учене през целия живот”) 6/22–26

Анна Стратиева
Библиотека "Христо Ботев" – Кишинев, Молдова 2/64–65

Антоанета Георгиева
Регионално дружество на СБИР/ББИА – Враца 1/12–15

Антоанета Димитрова
Обучения за придобиване на професионална квалификация по професия "Библиотекар" 4/23–28
Възможности за повишаване на квалификацията на библиотекари чрез участие в дейности по секторни програми "Грюндвиг" и "Леонардо да Винчи" 4/45–48
ББИА в подкрепа на продължаващата професионална квалификация 5/10–12
Създадена е Секция по каталогизация  6/28

Антоанета Славова
Училищната библиотека при СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Карнобат и нейните читатели 5/40
Среща на Секцията на училищните библиотекари във Варна 6/27

Антоанета Тотоманова
Библиотеките, националната библиография и мрежовите ресурси – предизвикателства, проблеми, практики 4/4–18
Мрежовите ресурси и предизвикателствата пред националната библиография и българските библиотеки 5/3–9
Каталогизиране на електронните ресурси в системата на националната библиография 6/4–10

Асоциация „Българска книга”
Асоциация „Българска книга” 6/71

Барбро Вигел-Ринянен
Развитие на услуги за ново поколение потребители (Политики на обществените библиотеки във Финландия) 5/59–61

ББИА
Правилник за организацията и управлението на списание "ББИА онлайн" 1/16–18
Националната библиотечна седмица в София 3/11–14
Изслушване на представители на ББИА в Комисията по културата, гражданското общество и медиите 4/18–20

Бианка Рекенбайл
Онлайн заемане във времето на мобилното четене (Електронната библиотека на Гьоте институт навсякъде и по всяко време) 6/56–58

Биляна Яврукова
"Новите одежди" на Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" 2/20–21

Бинка Илиева
Градина в джоба ти 5/43–44

Бойка Тодорова
За новите библиотеки в Германия, за библиотечното обслужване и още нещо 3/69–73
Национална конференция „Библиотеката 4U – библиотеката и младите хора” 6/36–38

Боряна Христова
Книжовното културно наследство по нашите земи – увлекателно пътуване в неизвестното 1/4–11

Валентина Славчева
Библиотечно-информационен комплекс по педагогика – партньор в образованието 4/54–58
Няма бъдеще без минало (50 години Централна научно-техническа библиотека) 6/67–70

Ваня Грашкина
"По природа съм оптимист. Даже когато съм обзет от песимизъм, съм песимист, по-скоро в смисъла на "добре информирания оптимист!" (Интервю с Динчо Кръстев) 2/60–63
Националната библиотечна седмица – една успешна застъпническа инициатива на Българската библиотечно-информационна асоциация 3/4–9
„Библиотеките сега – вдъхновяващи… изненадващи… създаващи възможности!” (78 конгрес на ИФЛА, Хелзинки, 11–17 август 2012 г.) 5/55–58

Весела Ангелова
www.МоятаБиблиотека.com 1/19–22
Американски хроники (Пристигане в Шампейн) 4/63–66
Американски хроники: Обществената библиотека в Уестървил 5/49–51
Американски хроники (Финал) 6/59–62

Вяра Емилова
Четенето – възможно! 4/40–42

Габриела Вапцарова
Европейските измерения на творчеството на Феликс Каниц, представени чрез проект на Научния архив и Централната библиотека на БАН 3/44–46

Галя Додева
Децата и библиотеката 5/42

Галя Маринова
Добруджа в Eвропеана 5/26–27

Галя Симеонова
Лято с библиотеката 4/35–36

Гергана Александрова
Лято в Регионална библиотека "Дора Габе" – Добрич 4/34–35

Гергана Панова
Библиотеката – начало на едно безценно приятелство (Елате в библиотеката – направете подарък на своето бъдеще!) 6/52–55

Даниела Атанасова
Европейските измерения на творчеството на Феликс Каниц, представени чрез проект на Научния архив и Централната библиотека на БАН 3/44–46

Даниела Цветкова
Насърчаването на детското четене – предпоставка за развитието на личността 3/34–35
Успехът – лесен или труден?! 3/55

Дарина Илиева
Европейските измерения на творчеството на Феликс Каниц, представени чрез проект на Научния архив и Централната библиотека на БАН 3/44–46

Десислава Иванова
Библиотеката – начало на едно безценно приятелство (Елате в библиотеката – направете подарък на своето бъдеще!) 6/52–55

Джейн Пърлмутър
Когато малкото е всичко. Успешният директор на малка обществена библиотека носи много дини под една мишница и го прави по интелигентен начин 1/22–25

Диана Минева
Балканската война във фондовете на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ – Кюстендил 5/32–34 

Добринка Стойкова
Немски идеи и проекти за възпитаване на навици за четене у децата 3/58–60

Донка Василева
Балканската война и Добруджа (Документи във фонда на Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич) 5/35–36

Ейми Лонг
Работа с общността: как да направим библиотеките незаменими 5/45–48

Елена Георгиева
Единадесета национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации” 6/41–42

Ели Попова
Библиотечната професия в България в контекста на информационното общество 2/34–42
Годишни награди на ББИА за 2011 3/47–50
Наградени библиотечни специалисти, номинирани от ББИА 3/50–52
На професията с любов – за един Дон Кихот, за непримиримостта, или За сбъднатите мечти и вярата в бъдещето и разума... (Проф. Александър Димчев по повод на своя юбилей) 3/73–79
ХХIІ национална годишна конференция на ББИА "Библиотеките днес – иновативни политики и практики" (София, 7–8 юни 2012 г.) 4/21–23
Наградата на ББИА „Подкрепа за библиотеките 2011” 6/20–21

Ели Тодорова
Лято с библиотеката 4/35–36

Ели Трингова
За възрожденските проекти и литературните срещи на поколенията 1/32–34

Елизабет Келсен Хюбър
Работа с общността: как да направим библиотеките незаменими 5/45–48

Емилия Милкова
77-и световен конгрес на ИФЛА 1/43–45

Живка Минева
В моята библиотека с любими книги и герои  6/50–51

Звено за управление на Програма „Глоб@лни библиотеки – България”
„Глоб@лни библиотеки – България: място за електронно включване” 6/32–35

Ива Розелин
Лято в библиотеката 5/39

Ивайло Динев
Към библиотека на бъдещето 2/22–23

Иглика Ангелова
Порталите като средство за обучение и насърчаване на комуникацията: поредна мода или истинско пространство за интереси, нуждаещо се от специалист, боравещ професионално с информация? 1/42–43

Ирена Русанова
Лято в библиотеката – една успешна форма на работа, която вече има история 4/37–40

Искра Маркова
Балканската война във фондовете на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ – Кюстендил 5/32–34 

Йовка Ръцева
Пътуващи семинари по литературни маршрути 1/30–31

Калина Тодорова
За книгата, пустинята и скрития кладенец… 3/20–22
Крали Марко, Робинзон  и дървените приказки на майстор Огнян (Една изложба на Регионална библиотека "Христо Ботев" – Враца, Регионално краеведско дружество и Антикварна къща "Ценкулов") 4/42–44

Камелия Конeва
Вдъхновени от любовта и празника Свети Валентин (Един проект на Столичната библиотека и Училищната библиотека при Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн – София) 3/44–46

Карън Теру
Век на благотворителност: корпорацията "Карнеги" в Ню Йорк 1/49–53

Катрин Джонсън
Работа с общността: как да направим библиотеките незаменими 5/45–48

Керстин Келер-Лойбл
Юношите и библиотеките (Модерният имидж като ключ към успеха) 4/53–54

Кети Костадинова
Едно пътуване до Анадола. Ново партньорство на Регионална библиотека "Гео Милев" – Монтана 1/27–29

Колби Голстън
Работа с общността: как да направим библиотеките незаменими 5/45–48

Красимира Лекова
Стара Загора обединява усилия за създаване на Дигитална библиотека 2/32–34

Кристиана Димчева
Библиотеката е един от най-важните символи на хуманността въобще (Интервю със Захари Карабашлиев) 1/47–49
Хорхе Букай стана читател на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна 3/84

Лилия Узлова
Пощенската картичка като медиум и източник на генеалогична информация  6/11–19

Мариана Дамова
Семинар "Проекти с българско участие за цифровизация и разпространение на научното и културно наследство чрез публикуване в Европеана" 2/30–32

Мариета Главчовска
Обучителни курсове за възрастни хора в Библиотека "Зора" – Сливен 2/52

Мария Бранкова
Арт-фест „Изкуството – знание и живот” (50 години отдел „Изкуство” в Столична библиотека) 6/39–40

Мария Младенова
Напусна ни Тодора Топалова 2/71–73
Андрю Карнеги в България 3/62–69
"Библиотечната професия не беше моята детска мечта" (Проф. Радка Колева по повод на юбилея си) 3/80–83
Дискурс за етиката, етичните кодекси, етичните взаимоотношения, професионалната и библиотечната етика 5/13–21
„Всеки ден ми носи по нещо хубаво и аз успявам да го забележа и да му се насладя” (Проф. дфн Боряна Христова по повод на юбилея си) 6/63–66

Мария Нешева-Костадинова
Turning the Page 2.0 (Онлайн обучение по застъпничество за обществени библиотеки) 4/48–49

Мария Трифонова
Маратон на четенето в Езикова гимназия "Бертолд Брехт" – Пазарджик 3/36–37

МариянаТотева
Един ден [от работата на библиотекаря в едно училище] 5/37–38

Милена Марковска
Нетрадиционно сътрудничество със своя история, настояще и бъдеще 1/26–27

Милена Миланова
Нови предизвикателства пред каталогизаторите 1/45–47
Лято с дъх на младост, лято с поглед в бъдещето (XX Международно студентско лятно училище 2012, Полша) 5/22–23
„Моето поприще ми отреди да се занимавам с култура, книжовност и библиотеки“ (Проф. дфн Ани Гергова по повод на юбилея си) 5/52–54

Мирослава Кацарова
Нашата благодарност към ББИА 3/52–54
Завърши обучението за придобиване на професионална квалификация по професия „Библиотекар” в Разград 6/29

Надя Димитрова
Лято в Регионална библиотека "Дора Габе" – Добрич 4/34–35

Николина Иванова-Бел
Регистрирай се и чети: разширяване на достъпа до JSTOR 2/70

Нина Евтимова
Библиотечно-информационен комплекс по педагогика – партньор в образованието 4/54–58

Нина Иванова
Един проект – предизвикателство за туризма в Бов 4/59–60

Петя Толева
Библиотека "Борис Дякович" в условията на новата информационна среда 2/27–30

Пламена Златкова
Училищните библиотеки във Финландия – партньор в образователния процес 2/66–69

Пол Нелсън
Когато малкото е всичко. Успешният директор на малка обществена библиотека носи много дини под една мишница и го прави по интелигентен начин 1/22–25

Пролет Димитрова
Среща на Секцията на училищните библиотекари във Варна 6/27

Радка Иванова
Работата на доброволците в читалищната библиотека на село Нова Черна 2/45–47

Радослава Стефанова
Библиотеките, националната библиография и мрежовите ресурси – предизвикателства, проблеми, практики 4/4–18
Мрежовите ресурси  и предизвикателствата пред националната библиография и българските библиотеки 5/3–9
Каталогизиране на електронните ресурси в системата на националната библиография 6/4–10

Радостина Тодорова
Самообслужването в библиотеката е възможно 3/32–34

Рени Велкова
Среща на Секцията на училищните библиотекари във Варна 6/27

Росица Заркова
Библиотеката на Икономическия университет във Варна – едно модерно място за творчество 2/24–26
Благодаря ви, колеги! 3/54–55

Румяна Василева
Библиотечните специалисти от ЦСБ – с надежда за по-добро бъдеще на своята библиотека 2/42–44

Светлана Минева
„Това не е краят на книгите” – или за съвършенството на откритието книга 5/62–64

Силва Василева
Регионалната библиотека "Любен Каравелов" и кампанията "Децата на Русе за Библиотеката" 3/30–32
Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе подава ръка на безработни (Проект „Знания и нови възможности за работа“ (ЗНАМ) 5/29–31

Слава Цилкова
Възможности на училищната библиотека да приобщи учениците към европейските празници 1/34–37
Вазови празници в Сопот (162 години от рождението на Иван Вазов) 4/44–45
Вакaнция, здравей! 5/41

Соня Иванова
Национална кръгла маса „110 години Горноджумайско въстание” 6/43–44

Станимира Цанева-Бакърджиева
Международният конкурс за екслибрис – едно иновативно събитие в културния афиш на Рeгионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе 4/49–52

Стефка Илиева
Новите медии в образованието и професионалното развитие на библиотекарите в Полша 3/60–61

Събина Ефтимова
Накратко за библиотерапията 2/56–60

Татяна Янакиева
ISBD – международен стандарт за библиографско описание: Консолидирано издание 2/74–78

Тонка Иванова
Лято в Регионална библиотека "Дора Габе" – Добрич 4/34–35

Тошка Борисова
Нови ресурси и инструменти в библиотеките за Деня на технологиите 3/56–57
Проект за радиочестотна идентификация на фонда в библиотека „Паница“ на Американския университет в България (АУБ) 5/28

Улрике Аник Вебер
Насърчаване на четенето в ранна детска възраст: Идеи и проекти за възпитаване на навици за четене у децата 2/53–56

Христина Кръстева
Читалищната библиотека в Криводол – място за учене през целия живот 2/48–51

EBLIDA
Изявление за ACTA и важността от формирането на многостранна и насочена към заинтересованите страни политика за интелектуална собственост 4/61–62
Eвропейските библиотеки и предизвикателствата на електронното публикуване 4/62–63

IFLA
Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за дигиталните библиотеки 1/38–40
Изявление за ACTA и важността от формирането на многостранна и насочена към заинтересованите страни политика за интелектуална собственост 4/61–62
Московска декларация за медийна и информационна грамотност (Москва, 28 юни 2012) 5/24–25

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева