Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 16 посетители в сайта
Автори 2013 ПДФ Печат

Александър Димчев
Открит достъп или значителна изолация от научното знание – кой е печелившият ход? (Обобщение на различни идеи и ситуации "по света и у нас") І част 1/3–11
"Откритият достъп" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и опитът на специалност "Библиотечно-информационни науки" 2/23–33
Издания на катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" при Софийския университет "Св. Климент Охридски" по повод на юбилейните тържества 4/43–49
Информационни политики в науката в дигиталната епоха: Възможни фактори и бариери за споделяне и обмен на знанието (Рим, 16 септември 2013 г.) 5/25–26

Анастасия Гай
Старите традиции и новите възможности (История и развитие на Санкт-Петербургската държавна театрална библиотека) 4/59–61

Ангел Панов
Сдружение "ИКТ Развитие България" 5/50

Ангелина Гимишева
Електронни книги, дипломни работи и дисертации (Решения от Нов български университет) 2/34–36

Анелия Иванова
Нови инициативи на Регионална библиотека "Гео Милев" – Монтана 1/47–48

Ани Гергова
Да си припомним заветите на народните ни будители, полезни в устремяването ни към глобалното информационно-технологично общество 5/4–11

Анна Георгиева
Четящото дете в дигиталното общество на знанието 2/8–11

Анна Попова
Вълшебната стая – проект на ББИА 1/12–15
Пети библиотечен конгрес в Лайпциг 2/49–50
10 години ABLE (Постижения и бъдещи тенденции Конференция, 5 юни, 2013 г.) 3/19–21
Семинар за авторското право и библиотеките  6/18–19
Международна мрежа на библиотекари новатори (International Network of Emerging Library Innovators – Cohort 2)  6/42–47

Антоанета Димитрова
Продължават обученията за придобиване на професионална квалификация по професия "Библиотекар" 1/16
Двойна система на професионалното обучение на библиотекари в Германия – обмен на модели и практики 1/17–21
Организация на професионалното обучение на библиотекари в три библиотеки в Германия 3/30–33

Антоанета Тотоманова
Препоръки за библиoграфско цитиране на информационни ресурси 1/56–57

ББИА
Секция на научните библиотеки към ББИА 1/21
Маратон на четенето 2013 2/21–22
Национална библиотечна седмица 2013 г. ("Развити библиотеки за развито общество" 13–17 май 2013 г.) 3/6–8
Годишните библиотечни награди на ББИА за 2012 г. 3/9–12
По следите на "Пътуващото сандъче" 4/33–35
Калина Тодорова – общественик, изследовател и творец с активни занимания в областта на традиционната народна култура и художествени занаяти 4/62–64
Меморандум от Националната кръгла маса „Българската дигитална библиотека: модели и подходи“  6/14
31 училищни и регионални библиотеки обогатиха своите фондове с 10 000 тома англоезична литература  6/15–17

Бианка Рекенбайл
Да създаваме заедно импулси за работа (Библиотеката на Гьоте-институт, София) 3/62–63

Биляна Яврукова
Новата рамка за библиографски контрол или бъдещето на каталогизацията 1/25–27
Славка Шопова – доайенът на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (Интервю по повод юбилея на библиотеката)  6/64–66

Валентина Терзиева
Създаване, развитие и съвременно състояние на Градска библиотека "Пеньо Пенев" – Димитровград 3/57–60

Ваня Грашкина 
Електронните книги в библиотеките: глобалният въпрос на оцеляването? 3/22–25
Библиотеките в бъдещето: неограничени възможности (79-та генерална конференция и конгрес на ИФЛА, Сингапур, 17 – 23 август 2013 г.)  6/29–32

Ваня Русева
Електронни книги, дипломни работи и дисертации (Решения от Нов български университет) 2/34–36

Васка Тонова
Библиотеката в парка 4/25–26

Венета Бонева
Без импровизации и цвят, животът би бил скучен като рок балада (Хобито на Красимира Лекова, Библиотека "Родина", Стара Загора) 3/67–69

Виолета Цонева
Стихотворението на Леда Милева "Зайченцето бяло" 3/42–44

Галина Цекова
Природата – извор на знание при опазването на книжни колекции 1/58–62

Галя Стойчева
Библиотекар, етнограф, "плетачка на дантели" 5/54–55

Георги Петров
Асоциация "Съвременни читалища" 1/54–55

Гергана Панова
Малки читатели на хоризонта 4/27–29

Даниела Атанасова
Дизайн на подвързии и консервация на старинни книги, албуми и други хартиени документи (Нов проект на Централна библиотека на БАН) 2/54–55

Джеймс ЛаРу
Електронни книги в САЩ: 2010 – 2013 4/3–7

Димитър Русков
Дворец на знанието и развлеченията, или как Амстердамската столична библиотека извървя първите си пет години с поглед към бъдещето 1/49–51

Екатерина Дикова
Форум за проблемите на дигиталните библиотеки по света и у нас 3/49–51

Екатерина Полякова
Българската литература – срещи и диалози със света: Изложба в НБИВ – Пловдив 1/31–32

Ели Попова
Общо събрание на Българската библиотечно-информационна асоциация 2/45–46
Един творчески път, формиран от университетския дух на свободата (Гл. ас. Мария Капитанова по повод юбилея си) 3/55–57
Само информация не стига, нужно е и овладяване на знанието (Интервю по повод юбилея на доц. д-р Елена Янакиева) 5/36–39

Елисавета Мусакова
1150 години от Моравската мисия на св. Кирил и св. Методий 3/3–5

Елица Лозанова-Белчева
Юбилейната 2013 година на Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" 3/45–48
Среща с Пол Зурковски – бащата на термина „информационна грамотност”  6/33–37

Елка Михайлова
Как да накараме младите хора да посещават по-често библиотеката? 4/23–24

Есен Алиева
Европейска година на гражданите 1/39–40

Ефросина Ангелова-Пенкова
Препоръки за библиoграфско цитиране на информационни ресурси 1/56–57

Живка Радева
Нов актуален пътеводител в библиотечното обслужване  6/67–69

Жюстин Томс
Детското четене (Кауза, която дължим на децата си) 2/17–20

ИФЛА
Заемане на електронни книги – проблеми и въпроси 2/37–44
ИФЛА и библиотечното заемане на електронни книги 3/26–29
Насоки на ИФЛА за библиотечни услуги за младежи 4/8–16
На гребена на вълните или настигнати от прилива: Да се ориентираме в променящата се информационна среда (Изводи от Доклада на ИФЛА за основните насоки на развитие)  6/4–13

Катрин Зикур
Библиотечни навици и очаквания на младите американци 4/17–18

Катя Кирилова
Бъдещите хора на Книгата за Книгата (Инициативи на студентите от катедра "Библиотекознание и масови комуникации" на ВТУ по повод 23 април) 2/14–16

Кийт Майкъл Фийлс
Стъпки в трансформацията 3/53–55

Красимира Папазова
Принос в съвременното професионално образование на библиотекари в обществените библиотеки 5/1724

Кристен Пърсел
Библиотечни навици и очаквания на младите американци 4/17–18

Кристиана Димчева
Библиотеката днес – свят, изпълнен със знание и комуникация (130 години Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна) 2/59–61

Лидия Радомирска
"… нека това да бъде четенето!" 4/30–31

Лий Рейни
Библиотечни навици и очаквания на младите американци 4/17–18

Мариана Гайдарова
Аз се чувствам на мястото си!  6/70–71

Мариела Андреева
Природата – извор на знание при опазването на книжни колекции 1/58–62

Мариета Георгиева
Руски център на Столична библиотека 1/35–38
Международен форум "Руският език и руската култура – пътища за укрепване на позициите им в съвременния свят" 4/38–39

Мария Младенова
Книга, която ни кара да размишляваме за бъдещето на библиотеките 1/63–67
Пол Отле – забележителен библиограф, библиотековед и основоположник на информатиката (По случай 145 г. от рождението му) 4/50–54
Марин Дринов и развитието на образованието, науката и културата в България 5/33–35

Мая Урумова
Модернизираната библиотека на Медицински университет – Пловдив – център за европейско образование и култура 2/56–58

Милена Миланова
Дейности по каталогизация в международен контекст 1/22–24
Български превод на подборното издание на Универсалната десетична класификация (Новини от Секция по каталогизация) 2/48
Международна библиотечна програма Мортенсън, 2013 (Mortenson Center for International Library Programs 2013 Summer Associates, May 30 – June 25, 2013) 5/47–49, 6/56–61 

Мирослава Аргирова
Сляпа ли? Не! По-скоро добре виждаща 5/30

Михаела Борисова
Великденската традиция за писане на яйца 2/70–72

Надежда Груева
Пролетна работна среща на библиотеките, работещи с АБ 3/52
Library Teaching Technology (LibraTech) (Проект на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна по секторна програма “Леонардо да Винчи” към Центъра за развитие на човешките ресурси) 6/20–22
Проект „Старозагорска е-памет”  6/25–26

Надя Терзиева
Първа международна конференция "Библиосвят: Технологии, ресурси, практики" (София, 26-27 септември 2013 г.) 5/28–29

Нанси Болт
Пътуване, започнало преди 10 години (По повод 10 годишнината от началото на проекта ABLE) 5/12–16
Седем значими тенденции, пред които са изправени обществените библиотеки  6/48–56

НБИВ
Бележити дати 2013 1/68–71

Никола Казански
Първостроител на българската наука и държавност (175 години от рождението на професор Марин Дринов) 5/31–32

Нина Янкова
Международна академия за млади библиотекари (Вентспилс, Латвия) ("Най-значимите промени в модерните библиотеки са повече философски, отколкото технически") 2/51–53
Next Library 2013 – Дания 4/36–37

Персида Рафаилова
PechaKucha – съвременен и атрактивен начин за представяне на новостите и добрите практики в библиотечната сфера  6/40–41

Пламена Златкова
Четене и читатели в УниБИТ 3/34–41
Работата с деца – призвание и съдба (Секция на библиотечните специалисти, работещи с деца) 4/31–32

Поли Муканова
Места на четене: читателските кръгове 2/3–8

Радка Калчева
XVII международна конференция по Теория и практика на дигиталните библиотеки (TPDL) (Малта, 22-26 септември 2013 г.) 5/27–28

Радостина Тодорова
Електронни книги, дипломни работи и дисертации (Решения от Нов български университет) 2/34–36
Впечатления от Европейската конференция по информационна грамотност  6/37–39

Рени Велкова
Среща на Секцията на училищните библиотекари във Велико Търново 2/47

Росица Пиринлиева
Двойна система на професионалното обучение на библиотекари в Германия – обмен на модели и практики 1/17–21

Румяна Пенчева
Райко Алексиев: "Не съм пропилял живота си напразно" (Все още творбите на хумориста лежат в литературните архиви и не са издадени в самостоятелна книга) 2/66–67

Светлана Хаджиева
Библиотеката – дом на мечтите (Проект на Регионална библиотека “Николай Вранчев” – Смолян “Иновации за талантливи и информирани деца”)  6/27–28

Светослава Тончева
Next Library 2013 – Дания 4/36–37

Силвия Боева
Читалищната библиотека в Провадия вече носи името на писателя Цончо Родев 4/40–42

Силвия Врачовска 
Организация на професионалното обучение на библиотекари в три библиотеки в Германия 3/30–33

Силвия Станчева
Homo museicus: Проф. Симеон Недков на 60 години 3/61

Силвия Третякова
Иновативни практики в програмата за насърчаване на четенето в Латвия през последните 12 години 5/40–46

Синика Сипила 
Силни библиотеки, силни общества (За президентската тема на Синика Сипила, избрана за Президент на ИФЛА за мандата 2013–2015 г.) 3/13–19

Спас Карафезов
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" 2/68–69

Спаска Тарандова
Старт в четенето:  Стая за  ранно детско развитие (от 0 до 5 години) (Проект на Столична библиотека и ИКЕА – България)  6/23–24
Международна мрежа на библиотекари новатори (International Network of Emerging Library Innovators – Cohort 2)  6/42–47

Стефан Коларов
Творческа дързост и жизнелюбие (120 години от рождението на Елисавета Багряна) 2/62–65

Таня Стоянова
Да си помагаме взаимно и да внасяме повече красота и цвят в българските библиотеки! 4/19–22

Татяна Николова
Малки читатели на хоризонта 4/27–29

Тошка Борисова
Българският информационен консорциум: 10 години сътрудничество в действие 1/45–47

Фондация „Помощ за благотворителността в България“
Фондация „Помощ за благотворителността в България“ – свързва добрите хора  6/62–63

Христина Димитрова
Новата сграда на Библиотечно-информационния център на Техническия университет – София 1/41–44

Цветана Георгиева
Христо Г. Данов – деец на просвещението от европейска величина (По случай 185 г. от рождението му) 4/55–58

Цветелина Войчева
Национален конкурс "Моята Европеана" 1/33–34
Library Teaching Technology (LibraTech) (Проект на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна по секторна програма “Леонардо да Винчи” към Центъра за развитие на човешките ресурси) 6/20–22

Юлия Савова
Съвременно руско издание по библиотечен мениджмънт 3/64–66
Книга за младите кадри в съвременните руски библиотеки 5/51–53

Юлия Спиридонова – Юлка
Някои размишления за "разчитането" на децата 2/12–13

ЮНЕСКО
Паметта на света в дигиталната епоха. Дигитализация и съхранение: Ванкувърска декларация на ЮНЕСКО и Университета на Британска Колумбия 1/28–30

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева