Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 11 посетители в сайта
Ключови думи 2013 ПДФ Печат

автоматизация на библиотечните дейности
Надежда Груева. Пролетна работна среща на библиотеките, работещи с АБ 3/52

авторско право
ИФЛА. Заемане на електронни книги – проблеми и въпроси 2/37–44
Анна Попова. Семинар за авторското право и библиотеките  6/18–19

Американска библиотечна асоциация
Кийт Майкъл Фийлс. Стъпки в трансформацията 3/53–55

американски библиотеки
Джеймс ЛаРу. Електронни книги в САЩ: 2010 – 2013 4/3–7
Катрин Зикур, Лий Рейни, Кристен Пърсел. Библиотечни навици и очаквания на младите американци 4/17–18
Нанси Болт. Седем значими тенденции, пред които са изправени обществените библиотеки  6/48–56

Амстердамска столична библиотека
Димитър Русков.
 Дворец на знанието и развлеченията, или как Амстердамската столична библиотека извървя първите си пет години с поглед към бъдещето 1/49–51

англоезична литература
ББИА. 31 училищни и регионални библиотеки обогатиха своите фондове с 10 000 тома англоезична литература  6/15–17

асоциации
Георги Петров.
 Асоциация "Съвременни читалища" 1/54–55

бази данни
Тошка Борисова.
 Българският информационен консорциум: 10 години сътрудничество в действие 1/45–47

БАН
Никола Казански
. Първостроител на българската наука и държавност (175 години от рождението на професор Марин Дринов) 5/31–32
Мария Младенова
. Марин Дринов и развитието на образованието, науката и културата в България 5/33–35

ББИА
Антоанета Димитрова.
 Продължават обученията за придобиване на професионална квалификация по професия "Библиотекар" 1/16
ББИА. Секция на научните библиотеки към ББИА 1/21
ББИА. Маратон на четенето 2013 2/21–22
Ели Попова. Общо събрание на Българската библиотечно-информационна асоциация 2/45–46
Екатерина Дикова. Форум за проблемите на дигиталните библиотеки по света и у нас  3/49–51
Ани Гергова. Да си припомним заветите на народните ни будители, полезни в устремяването ни към глобалното информационно-технологично общество 5/4–11
Анна Попова. Семинар за авторското право и библиотеките  6/18–19

библиографски контрол
Биляна Яврукова.
 Новата рамка за библиографски контрол или бъдещето на каталогизацията 1/25–27
Мария Младенова. Пол Отле – забележителен библиограф, библиотековед и основоположник на информатиката (По случай 145 г. от рождението му) 4/50–54

библиографско цитиране
Антоанета Тотоманова, Ефросина Ангелова-Пенкова.
 Препоръки за библиoграфско цитиране на информационни ресурси 1/56–57

Библиотека на Медицински университет – Пловдив
Мая Урумова. Модернизираната библиотека на Медицински университет – Пловдив – център за европейско образование и култура 2/56–58

Библиотека на Нов български университет
Радостина Тодорова, Ангелина Гимишева, Ваня Русева. Електронни книги, дипломни работи и дисертации (Решения от Нов български университет) 2/34–36
Таня Стоянова. Да си помагаме взаимно и да внасяме повече красота и цвят в българските библиотеки! 4/19–22

Библиотека на Технически университет – София
Христина Димитрова. 
Новата сграда на Библиотечно-информационния център на Техническия университет – София 1/41–44

Библиотека при НЧ "Алеко Константинов 1884" – Провадия
Силвия Боева. Читалищната библиотека в Провадия вече носи името на писателя Цончо Родев 4/40–42

Библиотека при НЧ "Христо Ботев – 1942" – с. Окорш, обл. Силистра
Елка Михайлова. Как да накараме младите хора да посещават по-често библиотеката? 4/23–24

Библиотека "Родина" – Стара Загора
Надежда Груева. Проект „Старозагорска е-памет”  6/25–26

библиотекари
ББИА. Годишните библиотечни награди на ББИА за 2012 г. 3/9–12
Венета Бонева. Без импровизации и цвят, животът би бил скучен като рок балада (Хобито на Красимира Лекова, Библиотека "Родина", Стара Загора) 3/67–69
ББИА. Калина Тодорова – общественик, изследовател и творец с активни занимания в областта на традиционната народна култура и художествени занаяти 4/62–64
Галя Стойчева. Библиотекар, етнограф, "плетачка на дантели" 5/54–55
Биляна Яврукова. Славка Шопова – доайенът на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (Интервю по повод юбилея на библиотеката)  6/64–66

библиотеки
Тошка Борисова.
 Българският информационен консорциум: 10 години сътрудничество в действие 1/45–47
Мария Младенова.
 Книга, която ни кара да размишляваме за бъдещето на библиотеките 1/63–67
ББИА. Национална библиотечна седмица 2013 г. ("Развити библиотеки за развито общество" 13–17 май 2013 г.) 3/6–8
ББИА. Годишните библиотечни награди на ББИА за 2012 г. 3/9–12
Синика Сипила. Силни библиотеки, силни общества (За президентската тема на Синика Сипила, избрана за Президент на ИФЛА за мандата 2013–2015 г.) 3/13–19
Ваня Грашкина. Електронните книги в библиотеките: глобалният въпрос на оцеляването? 3/22–25
Кийт Майкъл Фийлс. Стъпки в трансформацията 3/53–55
Ели Попова. Един творчески път, формиран от университетския дух на свободата (Гл. ас. Мария Капитанова по повод юбилея си) 3/55–57
Бианка Рекенбайл. Да създаваме заедно импулси за работа (Библиотеката на Гьоте-институт, София) 3/62–63
Юлия Савова. Съвременно руско издание по библиотечен мениджмънт 3/64–66
Анна Попова. Семинар за авторското право и библиотеките  6/18–19

библиотечен софтуер
Надежда Груева. Пролетна работна среща на библиотеките, работещи с АБ 3/52

библиотечна квалификация
Антоанета Димитрова.
 Продължават обученията за придобиване на професионална квалификация по професия "Библиотекар" 1/16
Антоанета Димитрова, Росица Пиринлиева. Двойна система на професионалното обучение на библиотекари в Германия – обмен на модели и практики 1/17–21

библиотечна професия
Ели Попова. Един творчески път, формиран от университетския дух на свободата (Гл. ас. Мария Капитанова по повод юбилея си) 3/55–57
Таня Стоянова. Да си помагаме взаимно и да внасяме повече красота и цвят в българските библиотеки! 4/19–22
Елка Михайлова. Как да накараме младите хора да посещават по-често библиотеката? 4/23–24
Александър Димчев. Издания на катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" при Софийския университет "Св. Климент Охридски" по повод на юбилейните тържества 4/43–49
Мирослава Аргирова. Сляпа ли? Не! По-скоро добре виждаща 5/30
Ели Попова. Само информация не стига, нужно е и овладяване на знанието (Интервю по повод юбилея на доц. д-р Елена Янакиева) 5/36–39
Биляна Яврукова. Славка Шопова – доайенът на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (Интервю по повод юбилея на библиотеката)  6/64–66

библиотечни асоциации
Анна Попова.
Пети библиотечен конгрес в Лайпциг 2/49–50

библиотечни награди
ББИА. Годишните библиотечни награди на ББИА за 2012 г. 3/9–12

библиотечни програми за насърчаване на четенето
Силвия Третякова
. Иновативни практики в програмата за насърчаване на четенето в Латвия през последните 12 години 5/40–46

библиотечни технологии
Тошка Борисова.
 Българският информационен консорциум: 10 години сътрудничество в действие 1/45–47

библиотечни услуги
ИФЛА. Насоки на ИФЛА за библиотечни услуги за младежи 4/8–16
Милена Миланова. Международна библиотечна програма Мортенсън, 2013 (Mortenson Center for International Library Programs, 2013 Summer Associates, May 30 – June 25, 2013)  6/56–61

библиотечно образование
Александър Димчев
. Издания на катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" при Софийския университет "Св. Климент Охридски" по повод на юбилейните тържества 4/43–49

библиотечно обслужване
Живка Радева. Нов актуален пътеводител в библиотечното обслужване  6/67–69

библиотечно сътрудничество
Милена Миланова
. Международна библиотечна програма Мортенсън, 2013 (Mortenson Center for International Library Programs 2013 Summer Associates, May 30-June 25, 2013) 5/47–49

Библиотечно-информационен център (БИЦ)
Христина Димитрова. 
Новата сграда на Библиотечно-информационния център на Техническия университет – София 1/41–44

БИК
Тошка Борисова.
 Българският информационен консорциум: 10 години сътрудничество в действие 1/45–47
Надя Терзиева. Първа международна конференция "Библиосвят: Технологии, ресурси, практики" (София, 26-27 септември 2013 г.) 5/28–29

биографии
Ели Попова. Един творчески път, формиран от университетския дух на свободата (Гл. ас. Мария Капитанова по повод юбилея си) 3/55–57

благотворителност
ФПББ.
Фондация „Помощ за благотворителността в България“ – свързва добрите хора  6/62–63

брайлови книги
Спас Карафезов. Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" 2/68–69

будители
Ани Гергова
. Да си припомним заветите на народните ни будители, полезни в устремяването ни към глобалното информационно-технологично общество 5/4–11

българска литература
Екатерина Полякова. 
Българската литература – срещи и диалози със света: Изложба в НБИВ – Пловдив 1/31–32

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Катя Кирилова. Бъдещите хора на Книгата за Книгата (Инициативи на студентите от катедра "Библиотекознание и масови комуникации" на ВТУ по повод 23 април) 2/14–16

Владимир Константинович Клюев
Юлия Савова. Съвременно руско издание по библиотечен мениджмънт 3/64–66

говорящи книги
Спас Карафезов. Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" 2/68–69

Градска библиотека "Пеньо Пенев" – Димитровград
Валентина Терзиева. Създаване, развитие и съвременно състояние на Градска библиотека "Пеньо Пенев" – Димитровград 3/57–60

Гьоте-институт
Бианка Рекенбайл.
 Да създаваме заедно импулси за работа (Библиотеката на Гьоте-институт, София) 3/62–63

дантела
Галя Стойчева
. Библиотекар, етнограф, "плетачка на дантели" 5/54–55

дарения
ББИА. 31 училищни и регионални библиотеки обогатиха своите фондове с 10 000 тома англоезична литература  6/15–17

датски библиотеки
Светослава Тончева, Нина Янкова. Next Library 2013 – Дания 4/36–37

Детски отдели
Юлия Спиридонова – Юлка. Някои размишления за "разчитането" на децата 2/12–13
Жюстин Томс. Детското четене (Кауза, която дължим на децата си) 2/17–20
Спаска Тарандова. Старт в четенето:  Стая за  ранно детско развитие (от 0 до 5 години) (Проект на Столична библиотека и ИКЕА – България)  6/23–24
Светлана Хаджиева. Библиотеката – дом на мечтите (Проект на Регионална библиотека “Николай Вранчев” – Смолян “Иновации за талантливи и информирани деца”)  6/27–28

детско четене
Анна Попова.
 Вълшебната стая – проект на ББИА 1/12–15
Анна Георгиева.
Четящото дете в дигиталното общество на знанието 2/8–11
Юлия Спиридонова – Юлка. Някои размишления за "разчитането" на децата 2/12–13
Жюстин Томс. Детското четене (Кауза, която дължим на децата си) 2/17–20
ББИА. Маратон на четенето 2013 2/21–22
Бианка Рекенбайл. Да създаваме заедно импулси за работа (Библиотеката на Гьоте-институт, София) 3/62–63
Васка Тонова. Библиотеката в парка 4/25–26
Гергана Панова, Татяна Николова. Малки читатели на хоризонта 4/27–29
Лидия Радомирска. "… нека това да бъде четенето!" 4/30–31
Пламена Златкова. Работата с деца – призвание и съдба (Секция на библиотечните специалисти, работещи с деца) 4/31–32
Силвия Третякова. Иновативни практики в програмата за насърчаване на четенето в Латвия през последните 12 години 5/40–46
Спаска Тарандова. Старт в четенето:  Стая за  ранно детско развитие (от 0 до 5 години) (Проект на Столична библиотека и ИКЕА – България)  6/23–24

деца
Анна Попова.
 Вълшебната стая – проект на ББИА 1/12–15

дигитализация
ЮНЕСКО. Паметта на света в дигиталната епоха. Дигитализация и съхранение: Ванкувърска декларация на ЮНЕСКО и Университета на Британска Колумбия 1/28–30
Екатерина Дикова. Форум за проблемите на дигиталните библиотеки по света и у нас  3/49–51
ББИА. Меморандум от Националната кръгла маса „Българската дигитална библиотека: модели и подходи“  6/14

дигитални библиотеки
Кристиана Димчева.
Библиотеката днес – свят, изпълнен със знание и комуникация (130 години Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна) 2/59–61
Екатерина Дикова. Форум за проблемите на дигиталните библиотеки по света и у нас  3/49–51
Радка Калчева. XVII международна конференция по Теория и практика на дигиталните библиотеки (TPDL) (Малта, 22-26 септември 2013 г.) 5/27–28
ББИА. Меморандум от Националната кръгла маса „Българската дигитална библиотека: модели и подходи“  6/14
Надежда Груева. Проект „Старозагорска е-памет”  6/25–26

дигитални колекции
Екатерина Дикова. Форум за проблемите на дигиталните библиотеки по света и у нас  3/49–51

дигитални центрове
Милена Миланова. Международна библиотечна програма Мортенсън, 2013 (Mortenson Center for International Library Programs, 2013 Summer Associates, May 30 – June 25, 2013)  6/56–61

добри практики
Тошка Борисова.
 Българският информационен консорциум: 10 години сътрудничество в действие 1/45–47

доброволчество
ФПББ. Фондация „Помощ за благотворителността в България“ – свързва добрите хора  6/62–63

Доклад на ИФЛА за основните насоки на развитие
ИФЛА. На гребена на вълните или настигнати от прилива: Да се ориентираме в променящата се информационна среда (Изводи от Доклада на ИФЛА за основните насоки на развитие)  6/4–13

Европеана
Цветелина Войчева. 
Национален конкурс "Моята Европеана" 1/33–34
Кристиана Димчева. Библиотеката днес – свят, изпълнен със знание и комуникация (130 години Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна) 2/59–61

Европейска година на гражданите
Есен Алиева.
 Европейска година на гражданите 1/39–40

Европейски съюз
Есен Алиева.
 Европейска година на гражданите 1/39–40

електронни библиотеки
Александър Димчев. "Откритият достъп" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и опитът на специалност "Библиотечно-информационни науки" 2/23–33

електронни книги
Радостина Тодорова, Ангелина Гимишева, Ваня Русева. Електронни книги, дипломни работи и дисертации (Решения от Нов български университет) 2/34–36
ИФЛА. Заемане на електронни книги – проблеми и въпроси 2/37–44
Ваня Грашкина. Електронните книги в библиотеките: глобалният въпрос на оцеляването? 3/22–25
ИФЛА. ИФЛА и библиотечното заемане на електронни книги 3/26–29
Джеймс ЛаРу. Електронни книги в САЩ: 2010 – 2013 4/3–7

електронни книжарници
ИФЛА. ИФЛА и библиотечното заемане на електронни книги 3/26–29

електронни ресурси
Радостина Тодорова, Ангелина Гимишева, Ваня Русева. Електронни книги, дипломни работи и дисертации (Решения от Нов български университет) 2/34–36

Елисавета Багряна
Стефан Коларов.
Творческа дързост и жизнелюбие (120 години от рождението на Елисавета Багряна) 2/62–65

завети
Ани Гергова
. Да си припомним заветите на народните ни будители, полезни в устремяването ни към глобалното информационно-технологично общество 5/4–11

заемане
Ваня Грашкина. Електронните книги в библиотеките: глобалният въпрос на оцеляването? 3/22–25

Зайченцето бяло
Виолета Цонева. Стихотворението на Леда Милева "Зайченцето бяло" 3/42–44

застъпничество
ББИА. Национална библиотечна седмица 2013 г. ("Развити библиотеки за развито общество" 13–17 май 2013 г.) 3/6–8
Нанси Болт. Седем значими тенденции, пред които са изправени обществените библиотеки  6/48–56

Земеделски институт – Шумен
Галина Цекова, Мариела Андреева.
 Природата – извор на знание при опазването на книжни колекции 1/58–62

издателства
ИФЛА. ИФЛА и библиотечното заемане на електронни книги 3/26–29

изложби
Екатерина Полякова. 
Българската литература – срещи и диалози със света: Изложба в НБИВ – Пловдив 1/31–32

инициатива "Прочети и предай"
Анелия Иванова.
 Нови инициативи на Регионална библиотека "Гео Милев" – Монтана 1/47–48

иновации
Спаска Тарандова, Анна Попова. Международна мрежа на библиотекари новатори (International Network of Emerging Library Innovators – Cohort 2)  6/42–47

институционални репозиториуми
Милена Миланова. Международна библиотечна програма Мортенсън, 2013 (Mortenson Center for International Library Programs, 2013 Summer Associates, May 30 – June 25, 2013)  6/56–61

информационна грамотност
Елица Лозанова-Белчева
. Среща с Пол Зурковски – бащата на термина „информационна грамотност”  6/33–37
Радостина Тодорова. Впечатления от Европейската конференция по информационна грамотност  6/37–39
Персида Рафаилова. PechaKucha – съвременен и атрактивен начин за представяне на новостите и добрите практики в библиотечната сфера  6/40–41

информационна среда
ИФЛА. На гребена на вълните или настигнати от прилива: Да се ориентираме в променящата се информационна среда (Изводи от Доклада на ИФЛА за основните насоки на развитие)  6/4–13

информационни политики
Александър Димчев
. Информационни политики в науката в дигиталната епоха: Възможни фактори и бариери за споделяне и обмен на знанието (Рим, 16 септември 2013 г.) 5/25–26

информационни ресурси
Антоанета Тотоманова, Ефросина Ангелова-Пенкова.
 Препоръки за библиoграфско цитиране на информационни ресурси 1/56–57

информационно общество
Мария Младенова.
 Книга, която ни кара да размишляваме за бъдещето на библиотеките 1/63–67

ИФЛА
Милена Миланова.
 Дейности по каталогизация в международен контекст 1/22–24
Синика Сипила. Силни библиотеки, силни общества (За президентската тема на Синика Сипила, избрана за Президент на ИФЛА за мандата 2013–2015 г.) 3/13–19
ИФЛА. Насоки на ИФЛА за библиотечни услуги за младежи 4/8–16
ИФЛА. На гребена на вълните или настигнати от прилива: Да се ориентираме в променящата се информационна среда (Изводи от Доклада на ИФЛА за основните насоки на развитие)  6/4–13
Ваня Грашкина. Библиотеките в бъдещето: неограничени възможности (79-та генерална конференция и конгрес на ИФЛА, Сингапур, 17 – 23 август 2013 г.)  6/29–32

каталогизация
Милена Миланова.
 Дейности по каталогизация в международен контекст 1/22–24
Биляна Яврукова. Новата рамка за библиографски контрол или бъдещето на каталогизацията 1/25–27

Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"
Елица Лозанова-Белчева. Юбилейната 2013 година на Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" 3/45–48
Силвия Станчева. Homo museicus: Проф. Симеон Недков на 60 години 3/61

класификационни схеми
Милена Миланова. Български превод на подборното издание на Универсалната десетична класификация (Новини от Секция по каталогизация) 2/48

книгоиздаване
Цветана Георгиева. Христо Г. Данов – деец на просвещението от европейска величина (По случай 185 г. от рождението му) 4/55–58

книжовно културно наследство
ББИА. Меморандум от Националната кръгла маса „Българската дигитална библиотека: модели и подходи“  6/14

консервация
Галина Цекова, Мариела Андреева.
 Природата – извор на знание при опазването на книжни колекции 1/58–62

конференции
Светослава Тончева, Нина Янкова
. Next Library 2013 – Дания 4/36–37
Радка Калчева. XVII международна конференция по Теория и практика на дигиталните библиотеки (TPDL) (Малта, 22-26 септември 2013 г.) 5/27–28
Ваня Грашкина. Библиотеките в бъдещето: неограничени възможности (79-та генерална конференция и конгрес на ИФЛА, Сингапур, 17 – 23 август 2013 г.)  6/29 – 32
Елица Лозанова-Белчева. Среща с Пол Зурковски – бащата на термина „информационна грамотност”  6/33 – 37
Радостина Тодорова. Впечатления от Европейската конференция по информационна грамотност  6/37–39
Персида Рафаилова. PechaKucha – съвременен и атрактивен начин за представяне на новостите и добрите практики в библиотечната сфера  6/40–41

краезнание
Живка Радева.
Нов актуален пътеводител в библиотечното обслужване  6/67–69

културно наследство
ЮНЕСКО. Паметта на света в дигиталната епоха. Дигитализация и съхранение: Ванкувърска декларация на ЮНЕСКО и Университета на Британска Колумбия 1/28–30

латвийски библиотеки
Нина Янкова. Международна академия за млади библиотекари (Вентспилс, Латвия) ("Най-значимите промени в модерните библиотеки са повече философски, отколкото технически") 2/51–53

Латвия
Силвия Третякова. Иновативни практики в програмата за насърчаване на четенето в Латвия през последните 12 години 5/40–46

Леда Милева
Виолета Цонева. Стихотворението на Леда Милева "Зайченцето бяло" 3/42–44

личности
Мирослава Аргирова
. Сляпа ли? Не! По-скоро добре виждаща 5/30
Ели Попова. Само информация не стига, нужно е и овладяване на знанието (Интервю по повод юбилея на доц. д-р Елена Янакиева) 5/36–39

Маратон на четенето
ББИА.
Маратон на четенето 2013 2/21–22

Марин Дринов
Никола Казански
. Първостроител на българската наука и държавност (175 години от рождението на професор Марин Дринов) 5/31–32
Мария Младенова. Марин Дринов и развитието на образованието, науката и културата в България 5/33–35

Мария Капитанова
Ели Попова. Един творчески път, формиран от университетския дух на свободата (Гл. ас. Мария Капитанова по повод юбилея си) 3/55–57

международни конференции
Надя Терзиева
. Първа международна конференция "Библиосвят: Технологии, ресурси, практики" (София, 26-27 септември 2013 г.) 5/28–29

мениджмънт
Юлия Савова. Съвременно руско издание по библиотечен мениджмънт 3/64–66

младежки библиотеки
ИФЛА. Насоки на ИФЛА за библиотечни услуги за младежи 4/8–16
Катрин Зикур, Лий Рейни, Кристен Пърсел. Библиотечни навици и очаквания на младите американци 4/17–18

млади библиотечни кадри
Юлия Савова. Книга за младите кадри в съвременните руски библиотеки 5/51–53

Моравска мисия
Елисавета Мусакова. 1150 години от Моравската мисия на св. Кирил и св. Методий 3/3–5

музеология
Силвия Станчева. Homo museicus: Проф. Симеон Недков на 60 години 3/61

Народна библиотека "Иван Вазов" – Пловдив
Екатерина Полякова. 
Българската литература – срещи и диалози със света: Изложба в НБИВ – Пловдив 1/31–32

Народно читалище "Алеко Константинов 1884" – Провадия
Антоанета Димитрова.
 Продължават обученията за придобиване на професионална квалификация по професия "Библиотекар" 1/16

научна информация
Александър Димчев
. Информационни политики в науката в дигиталната епоха: Възможни фактори и бариери за споделяне и обмен на знанието (Рим, 16 септември 2013 г.) 5/25–26

научна комуникация
Александър Димчев. Открит достъп или значителна изолация от научното знание – кой е печелившият ход? (Обобщение на различни идеи и ситуации "по света и у нас") І част 1/3–11

научни библиотеки
ББИА. Секция на научните библиотеки към ББИА 1/21

Национален конкурс "Моята Европеана"
Цветелина Войчева. 
Национален конкурс "Моята Европеана" 1/33–34

Национална библиотечна седмица
ББИА. Национална библиотечна седмица 2013 г. ("Развити библиотеки за развито общество" 13–17 май 2013 г.) 3/6–8
Синика Сипила. Силни библиотеки, силни общества (За президентската тема на Синика Сипила, избрана за Президент на ИФЛА за мандата 2013–2015 г.) 3/13–19
Екатерина Дикова. Форум за проблемите на дигиталните библиотеки по света и у нас  3/49–51

Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Спас Карафезов. Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" 2/68–69

НБКМ
Екатерина Дикова. Форум за проблемите на дигиталните библиотеки по света и у нас  3/49–51

немски библиотеки
Анна Попова.
Пети библиотечен конгрес в Лайпциг 2/49–50
Силвия Врачовска, Антоанета Димитрова. Организация на професионалното обучение на библиотекари в три библиотеки в Германия 3/30–33

нидерландски библиотеки
Спаска Тарандова, Анна Попова. Международна мрежа на библиотекари новатори (International Network of Emerging Library Innovators – Cohort 2)  6/42–47

нови технологии
ИФЛА. На гребена на вълните или настигнати от прилива: Да се ориентираме в променящата се информационна среда (Изводи от Доклада на ИФЛА за основните насоки на развитие)  6/4–13

номинации
ББИА. Годишните библиотечни награди на ББИА за 2012 г. 3/9–12

обучения
Надежда Груева. Проект „Старозагорска е-памет”  6/25–26

обществени библиотеки
Димитър Русков.
 Дворец на знанието и развлеченията, или как Амстердамската столична библиотека извървя първите си пет години с поглед към бъдещето 1/49–51
Нина Янкова. Международна академия за млади библиотекари (Вентспилс, Латвия) ("Най-значимите промени в модерните библиотеки са повече философски, отколкото технически") 2/51–53
Нанси Болт. Пътуване, започнало преди 10 години (По повод 10 годишнината от началото на проекта ABLE) 5/12–16
Нанси Болт. Седем значими тенденции, пред които са изправени обществените библиотеки  6/48–56

обществени библиотеки – България
Анна Попова. 10 години ABLE (Постижения и бъдещи тенденции Конференция, 5 юни, 2013 г.) 3/19–21

обществени библиотеки – САЩ
Анна Попова. 10 години ABLE (Постижения и бъдещи тенденции Конференция, 5 юни, 2013 г.) 3/19–21

общество
Синика Сипила. Силни библиотеки, силни общества (За президентската тема на Синика Сипила, избрана за Президент на ИФЛА за мандата 2013–2015 г.) 3/13–19

Общо събрание
Ели Попова.
Общо събрание на Българската библиотечно-информационна асоциация 2/45–46

опазване на фондовете
Галина Цекова, Мариела Андреева.
 Природата – извор на знание при опазването на книжни колекции 1/58–62

открит достъп
Александър Димчев.
 
Открит достъп или значителна изолация от научното знание – кой е печелившият ход? (Обобщение на различни идеи и ситуации "по света и у нас") І част 1/3–11
Александър Димчев. "Откритият достъп" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и опитът на специалност "Библиотечно-информационни науки" 2/23–33

партньорство
Анна Попова. 10 години ABLE (Постижения и бъдещи тенденции Конференция, 5 юни, 2013 г.) 3/19–21

Пол Зурковски
Елица Лозанова-Белчева. Среща с Пол Зурковски – бащата на термина „информационна грамотност”  6/33–37

Пол Отле
Мария Младенова. Пол Отле – забележителен библиограф, библиотековед и основоположник на информатиката (По случай 145 г. от рождението му) 4/50–54

посланици
ББИА. Национална библиотечна седмица 2013 г. ("Развити библиотеки за развито общество" 13–17 май 2013 г.) 3/6–8

принципи
Ваня Грашкина. Електронните книги в библиотеките: глобалният въпрос на оцеляването? 3/22–25

Програма "Леонардо да Винчи"
Антоанета Димитрова, Росица Пиринлиева. Двойна система на професионалното обучение на библиотекари в Германия – обмен на модели и практики 1/17–21
Цветелина Войчева, Надежда Груева. Library Teaching Technology (LibraTech) (Проект на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна по секторна програма “Леонардо да Винчи” към Центъра за развитие на човешките ресурси) 6/20–22

продължаващо обучение
Милена Миланова. Международна библиотечна програма Мортенсън, 2013 (Mortenson Center for International Library Programs 2013 Summer Associates, May 30-June 25, 2013) 5/47–49

проект "Познание за Европеана"
Цветелина Войчева. 
Национален конкурс "Моята Европеана" 1/33–34

проекти
Даниела Атанасова.
Дизайн на подвързии и консервация на старинни книги, албуми и други хартиени документи (Нов проект на Централна библиотека на БАН) 2/54–55
Мая Урумова. Модернизираната библиотека на Медицински университет – Пловдив – център за европейско образование и култура 2/56–58
Нанси Болт. Пътуване, започнало преди 10 години (По повод 10 годишнината от началото на проекта ABLE) 5/12–16
Цветелина Войчева, Надежда Груева. Library Teaching Technology (LibraTech) (Проект на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна по секторна програма “Леонардо да Винчи” към Центъра за развитие на човешките ресурси) 6/20–22
Надежда Груева. Проект „Старозагорска е-памет”  6/25–26
Светлана Хаджиева. Библиотеката – дом на мечтите (Проект на Регионална библиотека “Николай Вранчев” – Смолян “Иновации за талантливи и информирани деца”)  6/27–28
Спаска Тарандова, Анна Попова. Международна мрежа на библиотекари новатори (International Network of Emerging Library Innovators – Cohort 2)  6/42–47

професионална квалификация
Красимира Папазова
. Принос в съвременното професионално образование на библиотекари в обществените библиотеки 5/1724

професионално образование
Антоанета Димитрова, Росица Пиринлиева. Двойна система на професионалното обучение на библиотекари в Германия – обмен на модели и практики 1/17–21

професионално обучение
Георги Петров.
 Асоциация "Съвременни читалища" 1/54–55
Силвия Врачовска, Антоанета Димитрова. Организация на професионалното обучение на библиотекари в три библиотеки в Германия 3/30–33
Цветелина Войчева, Надежда Груева. Library Teaching Technology (LibraTech) (Проект на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна по секторна програма “Леонардо да Винчи” към Центъра за развитие на човешките ресурси) 6/20–22

работа с деца
Васка Тонова
. Библиотеката в парка 4/25–26
Гергана Панова, Татяна Николова. Малки читатели на хоризонта 4/27–29
Лидия Радомирска. "… нека това да бъде четенето!" 4/30–31
Пламена Златкова. Работата с деца – призвание и съдба (Секция на библиотечните специалисти, работещи с деца) 4/31–32
Надежда Груева. Проект „Старозагорска е-памет”  6/25–26
Светлана Хаджиева. Библиотеката – дом на мечтите (Проект на Регионална библиотека “Николай Вранчев” – Смолян “Иновации за талантливи и информирани деца”)  6/27–28

работа с доброволци
Надежда Груева. Проект „Старозагорска е-памет”  6/25–26

Райко Алексиев
Румяна Пенчева.
Райко Алексиев: "Не съм пропилял живота си напразно" (Все още творбите на хумориста лежат в литературните архиви и не са издадени в самостоятелна книга) 2/66–67

ранно детско развитие
Лидия Радомирска. "… нека това да бъде четенето!" 4/30–31

Регионален исторически музей (РИМ) – Шумен
Галина Цекова, Мариела Андреева.
 Природата – извор на знание при опазването на книжни колекции 1/58–62

Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна
Цветелина Войчева. 
Национален конкурс "Моята Европеана" 1/33–34
Кристиана Димчева. Библиотеката днес – свят, изпълнен със знание и комуникация (130 години Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна) 2/59–61
Цветелина Войчева, Надежда Груева. Library Teaching Technology (LibraTech) (Проект на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна по секторна програма “Леонардо да Винчи” към Центъра за развитие на човешките ресурси) 6/20–22

Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" – Велико Търново
Катя Кирилова. Бъдещите хора на Книгата за Книгата (Инициативи на студентите от катедра "Библиотекознание и масови комуникации" на ВТУ по повод 23 април) 2/14–16
Рени Велкова. Среща на Секцията на училищните библиотекари във Велико Търново 2/47

Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" – Видин
Антоанета Димитрова.
 Продължават обученията за придобиване на професионална квалификация по професия "Библиотекар" 1/16

Регионална библиотека "Христо Ботев" – Враца
Антоанета Димитрова.
 Продължават обученията за придобиване на професионална квалификация по професия "Библиотекар" 1/16

Регионална библиотека "Гео Милев" – Монтана
Анелия Иванова.
 Нови инициативи на Регионална библиотека "Гео Милев" – Монтана 1/47–48

Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев" – Пазарджик
Антоанета Димитрова.
 Продължават обученията за придобиване на професионална квалификация по професия "Библиотекар" 1/16

Регионална библиотека ,,Николай Вранчев" – Смолян
Светлана Хаджиева. Библиотеката – дом на мечтите (Проект на Регионална библиотека “Николай Вранчев” – Смолян “Иновации за талантливи и информирани деца”)  6/27–28

Регионална библиотека "Стилиян Чилингиров" – Шумен
Галина Цекова, Мариела Андреева.
 Природата – извор на знание при опазването на книжни колекции 1/58–62

регионални библиотеки
Васка Тонова. Библиотеката в парка 4/25–26
Гергана Панова, Татяна Николова. Малки читатели на хоризонта 4/27–29
ББИА. 31 училищни и регионални библиотеки обогатиха своите фондове с 10 000 тома англоезична литература  6/15–17

реставрация на книги
Даниела Атанасова. Дизайн на подвързии и консервация на старинни книги, албуми и други хартиени документи (Нов проект на Централна библиотека на БАН) 2/54–55

ресурси
Тошка Борисова.
 Българският информационен консорциум: 10 години сътрудничество в действие 1/45–47

руски библиотеки
Мария Младенова.
 Книга, която ни кара да размишляваме за бъдещето на библиотеките 1/63–67
Анастасия Гай. Старите традиции и новите възможности (История и развитие на Санкт-Петербургската държавна театрална библиотека) 4/59–61
Юлия Савова. Книга за младите кадри в съвременните руски библиотеки 5/51–53

Руски център
Мариета Георгиева.
 Руски център на Столична библиотека 1/35–38
Мариета Георгиева. Международен форум "Руският език и руската култура – пътища за укрепване на позициите им в съвременния свят" 4/38–39

Санкт-Петербургска държавна театрална библиотека
Анастасия Гай. Старите традиции и новите възможности (История и развитие на Санкт-Петербургската държавна театрална библиотека) 4/59–61

Св. св. Кирил и Методий
Елисавета Мусакова. 1150 години от Моравската мисия на св. Кирил и св. Методий 3/3–5

Сдружение ИКТ Развитие България
Ангел Панов. Сдружение "ИКТ Развитие България" 5/50

секции
ББИА.
 Секция на научните библиотеки към ББИА 1/21

Секция на библиотечните специалисти, работещи с деца към ББИА
Пламена Златкова. Работата с деца – призвание и съдба (Секция на библиотечните специалисти, работещи с деца) 4/31–32

Секция на научните библиотеки към ББИА
ББИА.
 Секция на научните библиотеки към ББИА 1/21

Секция на училищните библиотекари към ББИА
Рени Велкова. Среща на Секцията на училищните библиотекари във Велико Търново 2/47

Секция по каталогизация към ББИА
Милена Миланова. Български превод на подборното издание на Универсалната десетична класификация (Новини от Секция по каталогизация) 2/48

семинари
Надежда Груева. Пролетна работна среща на библиотеките, работещи с АБ 3/52

Симеон Недков
Силвия Станчева. Homo museicus: Проф. Симеон Недков на 60 години 3/61

Сингапур – библиотеки
Ваня Грашкина. Библиотеките в бъдещето: неограничени възможности (79-та генерална конференция и конгрес на ИФЛА, Сингапур, 17 – 23 август 2013 г.)  6/29–32

Синика Сипила
Синика Сипила. Силни библиотеки, силни общества (За президентската тема на Синика Сипила, избрана за Президент на ИФЛА за мандата 2013–2015 г.) 3/13–19

Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Александър Димчев.
"Откритият достъп" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и опитът на специалност "Библиотечно-информационни науки" 2/23–33
Елица Лозанова-Белчева. Юбилейната 2013 година на Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" 3/45–48

социални мрежи
Цветелина Войчева, Надежда Груева. Library Teaching Technology (LibraTech) (Проект на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна по секторна програма “Леонардо да Винчи” към Центъра за развитие на човешките ресурси) 6/20–22

справочно-библиографска и информационна дейност
Живка Радева. Нов актуален пътеводител в библиотечното обслужване  6/67–69

Столична библиотека
Мариета Георгиева. Международен форум "Руският език и руската култура – пътища за укрепване на позициите им в съвременния свят" 4/38–39
Спаска Тарандова. Старт в четенето:  Стая за  ранно детско развитие (от 0 до 5 години) (Проект на Столична библиотека и ИКЕА – България)  6/23–24

специални библиотеки
Спас Карафезов.
Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" 2/68–69

стандартизация
Милена Миланова.
 Дейности по каталогизация в международен контекст 1/22–24

Столична библиотека
Мариета Георгиева.
 Руски център на Столична библиотека 1/35–38
Юлия Спиридонова – Юлка.
Някои размишления за "разчитането" на децата 2/12–13
Жюстин Томс. Детското четене (Кауза, която дължим на децата си) 2/17–20

Студентска научна конференция
Елица Лозанова-Белчева. Юбилейната 2013 година на Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" 3/45–48

трансформация
Кийт Майкъл Фийлс. Стъпки в трансформацията 3/53–55

УДК
Милена Миланова. Български превод на подборното издание на Универсалната десетична класификация (Новини от Секция по каталогизация) 2/48
Мария Младенова. Пол Отле – забележителен библиограф, библиотековед и основоположник на информатиката (По случай 145 г. от рождението му) 4/50–54

УниБИТ
Пламена Златкова. Четене и читатели в УниБИТ 3/34–41

университетски библиотеки
Мая Урумова.
Модернизираната библиотека на Медицински университет – Пловдив – център за европейско образование и култура 2/56–58
Таня Стоянова. Да си помагаме взаимно и да внасяме повече красота и цвят в българските библиотеки! 4/19–22
Радостина Тодорова. Впечатления от Европейската конференция по информационна грамотност  6/37–39
Биляна Яврукова. Славка Шопова – доайенът на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (Интервю по повод юбилея на библиотеката)  6/64–66

услуги в библиотеките
Нина Янкова.
Международна академия за млади библиотекари (Вентспилс, Латвия) ("Най-значимите промени в модерните библиотеки са повече философски, отколкото технически") 2/51–53
Цветелина Войчева, Надежда Груева. Library Teaching Technology (LibraTech) (Проект на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна по секторна програма “Леонардо да Винчи” към Центъра за развитие на човешките ресурси) 6/20–22

училищни библиотеки
Рени Велкова.
Среща на Секцията на училищните библиотекари във Велико Търново 2/47
ББИА. 31 училищни и регионални библиотеки обогатиха своите фондове с 10 000 тома англоезична литература  6/15 – 17

Философски факултет, Софийски университет
Елица Лозанова-Белчева. Юбилейната 2013 година на Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" 3/45–48

Фондация "Америка за България"
Екатерина Дикова. Форум за проблемите на дигиталните библиотеки по света и у нас  3/49–51

Фондация НАБИС
Екатерина Дикова. Форум за проблемите на дигиталните библиотеки по света и у нас  3/49–51

Фондация "Помощ за благотворителността в България"
ФПББ. Фондация „Помощ за благотворителността в България“ – свързва добрите хора  6/62–63

хоби
Венета Бонева. Без импровизации и цвят, животът би бил скучен като рок балада (Хобито на Красимира Лекова, Библиотека "Родина", Стара Загора) 3/67–69
ББИА. Калина Тодорова – общественик, изследовател и творец с активни занимания в областта на традиционната народна култура и художествени занаяти 4/62–64
Галя Стойчева. Библиотекар, етнограф, "плетачка на дантели" 5/54–55

холандски библиотеки
Димитър Русков.
 Дворец на знанието и развлеченията, или как Амстердамската столична библиотека извървя първите си пет години с поглед към бъдещето 1/49–51

Христо Г. Данов
Цветана Георгиева. Христо Г. Данов – деец на просвещението от европейска величина (По случай 185 г. от рождението му) 4/55–58

хуманитарни науки
Александър Димчев
. Информационни политики в науката в дигиталната епоха: Възможни фактори и бариери за споделяне и обмен на знанието (Рим, 16 септември 2013 г.) 5/25–26

Централна библиотека на БАН
Даниела Атанасова.
Дизайн на подвързии и консервация на старинни книги, албуми и други хартиени документи (Нов проект на Централна библиотека на БАН) 2/54–55

Централна общинска библиотека "Петя Йорданова" – Исперих
Антоанета Димитрова.
 Продължават обученията за придобиване на професионална квалификация по професия "Библиотекар" 1/16

Център за международни библиотечни програми "Мортенсън"
Милена Миланова. Международна библиотечна програма Мортенсън, 2013 (Mortenson Center for International Library Programs 2013 Summer Associates, May 30-June 25, 2013) 5/47–49
Милена Миланова. Международна библиотечна програма Мортенсън, 2013 (Mortenson Center for International Library Programs, 2013 Summer Associates, May 30 – June 25, 2013)  6/56–61

Център на професионалните училища и гимназии по бизнес и публична администрация "Луизе Шрьодер" – Берлин
Антоанета Димитрова, Росица Пиринлиева.
 Двойна система на професионалното обучение на библиотекари в Германия – обмен на модели и практики 1/17–21

Цончо Родев
Силвия Боева. Читалищната библиотека в Провадия вече носи името на писателя Цончо Родев 4/40–42

четене
Поли Муканова
. Места на четене: читателските кръгове 2/3–8
Катя Кирилова.
Бъдещите хора на Книгата за Книгата (Инициативи на студентите от катедра "Библиотекознание и масови комуникации" на ВТУ по повод 23 април) 2/14–16
Пламена Златкова. Четене и читатели в УниБИТ 3/34–41

читалища
Георги Петров.
 Асоциация "Съвременни читалища" 1/54–55

читалищни библиотеки
Елка Михайлова
. Как да накараме младите хора да посещават по-често библиотеката? 4/23–24
Силвия Боева. Читалищната библиотека в Провадия вече носи името на писателя Цончо Родев 4/40–42

читатели
Поли Муканова
. Места на четене: читателските кръгове 2/3–8
Пламена Златкова. Четене и читатели в УниБИТ 3/34–41
Живка Радева. Нов актуален пътеводител в библиотечното обслужване  6/67–69

читателска култура
Поли Муканова
. Места на четене: читателските кръгове 2/3–8

читателско поведение
Анна Георгиева.
Четящото дете в дигиталното общество на знанието 2/8–11

юбилеи
Кристиана Димчева.
Библиотеката днес – свят, изпълнен със знание и комуникация (130 години Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна) 2/59–61
Стефан Коларов.
Творческа дързост и жизнелюбие (120 години от рождението на Елисавета Багряна) 2/62–65
Румяна Пенчева. Райко Алексиев: "Не съм пропилял живота си напразно" (Все още творбите на хумориста лежат в литературните архиви и не са издадени в самостоятелна книга) 2/66–67
Елица Лозанова-Белчева. Юбилейната 2013 година на Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" на Софийския университет "Св. Кл. Охридски" 3/45–48
Силвия Станчева. Homo museicus: Проф. Симеон Недков на 60 години 3/61
Александър Димчев. Издания на катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" при Софийския университет "Св. Климент Охридски" по повод на юбилейните тържества 4/43–49
Мария Младенова. Пол Отле – забележителен библиограф, библиотековед и основоположник на информатиката (По случай 145 г. от рождението му) 4/50–54
Цветана Георгиева. Христо Г. Данов – деец на просвещението от европейска величина (По случай 185 г. от рождението му) 4/55–58
Биляна Яврукова. Славка Шопова – доайенът на Университетската библиотека „Св. Климент Охридски” (Интервю по повод юбилея на библиотеката)  6/64–66

ЮНЕСКО
ЮНЕСКО. Паметта на света в дигиталната епоха. Дигитализация и съхранение: Ванкувърска декларация на ЮНЕСКО и Университета на Британска Колумбия 1/28–30

ABLE
Анна Попова. 10 години ABLE (Постижения и бъдещи тенденции Конференция, 5 юни, 2013 г.) 3/19–21
Нанси Болт. Пътуване, започнало преди 10 години (По повод 10 годишнината от началото на проекта ABLE) 5/12–16

ISBD
Милена Миланова.
 Дейности по каталогизация в международен контекст 1/22–24

FRBR
Милена Миланова.
 Дейности по каталогизация в международен контекст 1/22–24

MARC
Биляна Яврукова.
 
Новата рамка за библиографски контрол или бъдещето на каталогизацията 1/25–27

MARC 21
Биляна Яврукова.
 
Новата рамка за библиографски контрол или бъдещето на каталогизацията 1/25–27

PechaKucha
Персида Рафаилова. PechaKucha – съвременен и атрактивен начин за представяне на новостите и добрите практики в библиотечната сфера  6/40–41

RDA
Биляна Яврукова.
 Новата рамка за библиографски контрол или бъдещето на каталогизацията 1/25–27

UNIMARC
Биляна Яврукова.
 
Новата рамка за библиографски контрол или бъдещето на каталогизацията 1/25–27

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева