Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 13 посетители в сайта
Автори 2015 ПДФ Печат

Албена Йончева
За дейността на Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч 6/41-44

Александър Димчев
Участие на представители на българската библиотечна общност в престижен международен форум 4/39-40
Българската библиотечно-информационна асоциация – опора и надежда за професионалистите (Мястото на асоциацията в библиотечно-информационната политика в България) 5/4-11
Един съюз на знаещите, можещите, независимите и на хората, които определят бъдещето (Съюзът на библиотечните и информационните работници (СБИР) в периода 1998 – 2000) 5/18-24
Представяне на историята и дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация в Сърбия 6/34

Анахид Парсехян
Италианска читалня „Асен Марчевски“ в Пловдив 6/35-36

Ангелина Ставрева
Бележити дати и събития 2015 1/46-48

Андреа Белафи
Библиотеката на бъдещето – ББИА иГьоте-институт България 5/12-14

Анелия Спасова
Втори живот за отпадъчната хартия 4/36-37

Ани Гергова
Вярвайте в бъдещето набиблиотеките! И се борете за него! 5/11-12
Как СБИР през 2000 година прекрачи прага на новото – третото хилядолетиена човешката история? 5/24-30

Анна Попова
За новата „Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд“ 1/33-36
Работилница за бъдещето на библиотеките 4/15-16
Да харесваш това, което правиш – вълшебният ключ към успеха (Интервю с д-р Ханелоре Фогт) 4/17-19
Информационната грамотност в дигиталната ера – къде сме ние? 6/19-21
Лесен, равен и богат достъп: за библиотечната система на Кейптаун, Южна Африка 6/37-39

Антоанета Димитрова
„Визия за бъдещето на библиотеките в България“ (XXV Национална конференция на ББИА) 3/26-27

ББИА
Евродепутати на посещение в български библиотеки 1/3-4
Новите пътуващи сандъчета 1/25
Концепция за националната библиотечна седмица – 2015 2/3-7
Обръщение на ББИА 2/8
По следите на новите пътуващи сандъчета 2/28-30
Национална библиотечна седмица (11 – 15 май 2015) и Годишни награди на ББИА за 2014 г. 3/3-6
Резултати от Националната библиотечна седмица 2015 3/12-14
Стандартът за библиотечно-информационно обслужване – важен инструмент за развитието на обществените библиотеки 4/6-8

Биляна Яврукова
Ретроспективна конверсия на каталозите. Типове и методи за изпълнение 3/38-43

Бистра Дончева
„Месец април – месец на детската книга“ във ФНПП 3/36-37

Боряна Кирилова
Български дарителски форум 2/44-45

Вал Стоева
Какво е Буккросинг и каква е връзката му с проект„Пътуващите сандъчета“? 2/27-28

Валентина Николова
„Месец април – месец на детската книга“ във ФНПП 3/36-37

Валентина Славчева
Базата данни „Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности“ – източник на информация за процедурите по Закона за развитие на академичния състав в Република България 2/41-43

Ваня Грашкина
За новата „Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд“ 1/33-36
За новия проект на ББИА „Българските библиотеки в 21. век“ 2/25-26
Базата данни „Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности“ – източник на информация за процедурите по Закона за развитие на академичния състав в Република България 2/41-43
Години на качествен растеж (2002 – 2012) 5/30-34

Васил Загоров
EBLIDA гостува на Рига 4/19-21

Васка Тонова
Лятна читалня в парка 4/12

Веселин Тодоров
Поздравление от Асоциация„Българска книга“ 5/16

Весела Ангелова
Учене през целия живот – актуални и ефективни библиотечни практики в РБ „Пенчо Славейков“ – Варна 2/14-16

Виктория Бисерова
Продуцентски подход към националното честване на 100-годишнината от рождението на Павел Вежинов 1/15-18

Галя Маринова
Регионална библиотека „Дора Габе“ – място за учене през целия живот 2/9-11

Галя Ралева
Четем и се забавляваме заедно 4/14

Георги Петров
Десет години Асоциация „Съвременни читалища“ 1/39-40
Две асоциации – една цел (Успешно партньорство за повишаване на професионалната квалификация на библиотекарите в България) 5/14-16

Дарина Пачова
Пренатално четене – книги, създадени за неродените читатели 1/19-23

Даниела Атанасова
ATHENA Plus – агрегатор на добри дигитални практики в европейската култура 4/22-24

Деница Чолакова
Учене през целия живот – актуални и ефективни библиотечни практики в РБ „Пенчо Славейков“ – Варна 2/14-16

Десислава Иванова
Забавление или неосъзнато обучение? (Детски чуждоезиков клуб „Забавление с чуждите букви“ в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин) 4/9-11

Джо Куинън
Възхвала на библиотеките 4/30-31

Дияна Георгиева
Забавна, интересна и полезна библиотека (Програма „Лято в библиотеката“ на РБ „Партений Павлович“ – Силистра) 6/40-41

Екатерина Полякова
Учене през целия живот в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 2/12-13

Елена Койчева
Справочник на уеб информационни ресурси с отворен достъп, подбрани за университетски и научни библиотеки 6/22-32

Ели Попова
Национална кръгла маса „Библиотеките в изпълнение на Стратегията за учене през целия живот“ 3/17-19

Елица Лозанова-Белчева
Развитие на концепцията за информационна грамотност през ХХI в. 6/13-18

Емилия Атанасова
Библиотеките в Община Ихтиман – нови точки за достъп до здравна информация 2/22-24

Емилия Коджебашева
Заедно в четенето 6/49

Зоя Станкова
„Забавното лятно четене” стартира в Самоков 3/31
Самоков с най-активните читатели в „Забавното лятно четене“ 6/47-48

Иглика Ангелова
Да четем като писатели (Интерактивни библиотечни портали – подкрепа на читателските и писателските умения при деца и ученици) 1/23-24

ИФЛА
Александрийска декларация за информационна грамотност и учене през целия живот 4/38

Калина Иванова
Програмата „Учене през целия живот“– възможност за реализация на идеи и споделяне на добри европейски практики в българските библиотеки (из опита на РНБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново) 2/17-19

Кристиана Димчева
Проект X-LIBRIS (Иновативни умения и библиотечни услуги СМАРТ 3.0) 1/36-38

Майя Пеева
Моята библиотека... (Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца стана „Библиотека на 2014 година”) 3/9-10

Мануела Енчева
Момчил Неков прие каузата „Посланик на библиотеките“ в Европейския парламент 1/7

Мария Бенчева
Провокациите на библиотеката в Бургас 4/32-33

Мария Дуковска
„Забавното лятно четене“ навърши 5 години! 3/28-29
Над 12 500 деца се включиха в „Забавното лятно четене“ 6/45-46

Мария Капитанова
Вярвайте в бъдещето набиблиотеките! И се борете за него! 5/11-12

Мария Младенова
На какво ни учи историята на библиотеките? 1/8-14
Ценен принос в историята на българските библиотеки 2/46-48
Фундаментален принос в науката за библиотечния фонд 3/46-48

Милена Цветкова
Медийната прогностика на библиолога Пол Отле 2/31-40

Мирослава Мирчева
Петър Генчев на 80 години 1/41

Нина Коцева
Искра Михайлова на посещение в РБ „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик 1/6

Павлина Николова
Юлия Димитрова – библиотекар на годината за 2014 3/7-8

Павлина Цветкова
Детски летен университет в библиотеката – успешно партньорство в подкрепа на образованието и личностното развитие на децата 2/20-21

Петка Синкова
Обобщение на предложенията на ползвателите на РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора (11 – 15 май 2015 г.) 3/14-16

Пол Г. Зурковски
Приоритети и взаимоотношения в сферата на информационното обслужване 6/3-13

Ренета Константинова
Змей Горянин – непознатият (Национална научна конференция, посветена на 110 години от рождението на писателя) 3/44-45

Савина Цонева
За конкурса в РБ – Габрово 4/34-35

Сайт „Детски книги“
Нови детски книги 1/45

Светла Ангелова
Забавна, интересна и полезна библиотека (Програма „Лято в библиотеката“ на РБ „Партений Павлович“ – Силистра) 6/40-41

Светла Божилова
Да си спомним за Славка Ломева (1923 – 2015) (Интервю по повод 80-годишнината на Славка Ломева) 1/42-44

Силва Василева
Резултатите от проект „Забавна финансова грамотност за деца и младежи“ в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 4/25-27

Снежана Янева
Поздравление 5/3

София Кацарска
29 академични библиотеки от 20 страни на конференция в Американския университет в България 6/33-34

Спаска Тарандова
Чети с мен 2015 3/32-35

Стамена Кавръкова
„Единственият начин да вършиш страхотна работа е да обичаш това, което правиш“ (Велина Василева с наградата „Млад библиотекар на годината“ за 2014) 3/6-7

Стефка Илиева
Учене през целия живот в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 2/12-13

Таня Данаджикова
“Четене с разбиране – път към развитие на образователни умения 3/29-31

Татяна Янакиева
Вярвайте в бъдещето набиблиотеките! И се борете за него! 5/11-12

Теменуга Калчева
Посещение на Емил Радев в Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/4-5

Теодора Евтимова
Съпричастността към каузата „Библиотека“ („Еконт Експрес“ ООД – клон Русе, носител на награда „Подкрепа за библиотеките“ за 2014 година) 3/11-12
Читателски хеттрик в Русе (Трети национален приз за „Най-четящ град” в България) 6/46-47

Теодора Ташкова
Един летен ден в РБ „Никола Фурнаджиев“ 4/13

Цветанка Панчева
Визуална реконструкция на местната история или Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки 6/50-52

Цветелина Войчева
Учене през целия живот – актуални и ефективни библиотечни практики в РБ „Пенчо Славейков“ – Варна 2/14-16
Проект AQUA NARRABILIS  (Словесното разказвателно умение в театър и картини е едно от новите предизвикателства за екипа на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна) 4/28-29

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева