Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 4 посетители в сайта
Ключови думи 2015 ПДФ Печат

Американски университет в България
София Кацарска. 29 академични библиотеки от 20 страни на конференция в Американския университет в България 6/33-34

Асоциация „Съвременни читалища“
Георги Петров. Десет години Асоциация „Съвременни читалища“ 1/39-40

бази данни
Елена Койчева. Справочник на уеб информационни ресурси с отворен достъп, подбрани за университетски и научни библиотеки 6/22-32

ББИА
ББИА. Обръщение на ББИА 2/8
Ваня Грашкина. За новия проект на ББИА „Българските библиотеки в 21. век“ 2/25-26
Александър Димчев. Българската библиотечно-информационна асоциация – опора и надежда за професионалистите (Мястото на асоциацията в библиотечно-информационната политика в България) 5/4-11
Андреа Белафи. Библиотеката на бъдещето – ББИА и Гьоте-институт България 5/12-14
Георги Петров. Две асоциации – една цел (Успешно партньорство за повишаване на професионалната квалификация на библиотекарите в България) 5/14-16
Ваня Грашкина. Години на качествен растеж (2002 – 2012) 5/30-34
Анна Попова. Информационната грамотност в дигиталната ера – къде сме ние? 6/19-21
Александър Димчев. Представяне на историята и дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация в Сърбия 6/34

бележити дати
Ангелина Ставрева. Бележити дати и събития 2015 1/46-48

библиология
Милена Цветкова. Медийната прогностика на библиолога Пол Отле 2/31-40

библиотека „Паница“
София Кацарска. 29 академични библиотеки от 20 страни на конференция в Американския университет в България 6/33-34

Библиотека на годината
Майя Пеева. Моята библиотека... (Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца стана „Библиотека на 2014 година”) 3/9-10
Павлина Николова. Юлия Димитрова – библиотекар на годината за 2014 3/7-8

библиотекари
Мария Младенова. На какво ни учи историята на библиотеките? 1/8-14
Светла Божилова.Да си спомним за Славка Ломева (1923 – 2015) (Интервю по повод 80-годишнината на Славка Ломева) 1/42-44

библиотеки
Цветелина Войчева, Весела Ангелова, Деница Чолакова. Учене през целия живот – актуални и ефективни библиотечни практики в РБ „Пенчо Славейков“ – Варна 2/14-16
Калина Иванова. Програмата „Учене през целия живот“– възможност за реализация на идеи и споделяне на добри европейски практики в българските библиотеки (из опита на РНБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново) 2/17-19
Александър Димчев. Българската библиотечно-информационна асоциация – опора и надежда за професионалистите (Мястото на асоциацията в библиотечно-информационната политика в България) 5/4-11
Александър Димчев. Един съюз на знаещите, можещите, независимите и на хората, които определят бъдещето (Съюзът на библиотечните и информационните работници (СБИР) в периода 1998 – 2000) 5/18-24
Ваня Грашкина. Години на качествен растеж (2002 – 2012) 5/30-34

библиотеки Кейптаун
Анна Попова. Лесен, равен и богат достъп: за библиотечната система на Кейптаун, Южна Африка 6/37-39

библиотекознание
Мария Младенова.
На какво ни учи историята на библиотеките? 1/8-14

библиотечна квалификация
Георги Петров.Десет години Асоциация „Съвременни читалища“ 1/39-40
Георги Петров. Две асоциации – една цел (Успешно партньорство за повишаване на професионалната квалификация на библиотекарите в България) 5/14-16

библиотечни консорциуми
София Кацарска. 29 академични библиотеки от 20 страни на конференция в Американския университет в България 6/33-34

библиотечни политики
Александър Димчев. Българската библиотечно-информационна асоциация – опора и надежда за професионалистите (Мястото на асоциацията в библиотечно-информационната политика в България) 5/4-11
Александър Димчев. Един съюз на знаещите, можещите, независимите и на хората, които определят бъдещето (Съюзът на библиотечните и информационните работници (СБИР) в периода 1998 – 2000) 5/18-24
Ваня Грашкина. Години на качествен растеж (2002 – 2012) 5/30-34
Александър Димчев. Представяне на историята и дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация в Сърбия 6/34

библиотечни портали
Иглика Ангелова. Да четем като писатели (Интерактивни библиотечни портали – подкрепа на читателските и писателските умения при деца и ученици) 1/23-24

библиотечни програми и проекти
Цветелина Войчева, Весела Ангелова, Деница Чолакова. Учене през целия живот – актуални и ефективни библиотечни практики в РБ „Пенчо Славейков“ – Варна 2/14-16

библиотечни услуги
Кристиана Димчева.Проект X-LIBRIS (Иновативни умения и библиотечни услуги СМАРТ 3.0) 1/36-38

библиотечни фондове
Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд 1/26-32
Ваня Грашкина, Анна Попова.За новата „Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд“ 1/33-36
Мария Младенова. Фундаментален принос в науката за библиотечния фонд 3/46-48

библиотечно-информационно обслужване
Стандарт за библиотечно-информационно обслужване 4/3-6

библиотечно сътрудничество
Виктория Бисерова. Продуцентски подход към националното честване на 100-годишнината от рождението на Павел Вежинов 1/15-18
София Кацарска. 29 академични библиотеки от 20 страни на конференция в Американския университет в България 6/33-34

буккросинг
Вал Стоева. Какво е Буккросинг и каква е връзката му с проект„Пътуващите сандъчета“? 2/27-28

български библиотеки
Антоанета Димитрова. „Визия за бъдещето на библиотеките в България“ (XXV Национална конференция на ББИА) 3/26-27

Български дарителски форум
Боряна Кирилова. Български дарителски форум 2/44-45

Българските библиотеки в 21. век
Ваня Грашкина. За новия проект на ББИА „Българските библиотеки в 21. век“ 2/25-26

Градска библиотека на Кьолн
Анна Попова.
Работилница за бъдещето на библиотеките 4/15-16

Гьоте-институт
Анна Попова. Работилница за бъдещето на библиотеките 4/15-16
Андреа Белафи. Библиотеката на бъдещето – ББИА и Гьоте-институт България 5/12-14

дарителство
Боряна Кирилова. Български дарителски форум 2/44-45

детски книги
Сайт „Детски книги“. Нови детски книги 1/45
Бистра Дончева, Валентина Николова. „Месец април – месец на детската книга“ във ФНПП 3/36-37

детско четене
Иглика Ангелова. Да четем като писатели (Интерактивни библиотечни портали – подкрепа на читателските и писателските умения при деца и ученици) 1/23-24
Мария Дуковска. „Забавното лятно четене“ навърши 5 години! 3/28-29
Таня Данаджикова. Четене с разбиране – път към развитие на образователни умения 3/29-31
Зоя Станкова. „Забавното лятно четене” стартира в Самоков 3/31
Спаска Тарандова. Чети с мен 2015 3/32-35
Дияна Георгиева, Светла Ангелова. Забавна, интересна и полезна библиотека (Програма „Лято в библиотеката“ на РБ „Партений Павлович“ – Силистра) 6/40-41
Албена Йончева. За дейността на Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч 6/41-44
Мария Дуковска. Над 12 500 деца се включиха в „Забавното лятно четене“ 6/45-46
Теодора Евтимова. Читателски хеттрик в Русе (Трети национален приз за „Най-четящ град” в България) 6/46-47
Зоя Станкова. Самоков с най-активните читатели в „Забавното лятно четене“ 6/47-48

дигитализация
Даниела Атанасова. ATHENA Plus – агрегатор на добри дигитални практики в европейската култура 4/22-24

добри библиотечни практики
Цветелина Войчева, Весела Ангелова, Деница Чолакова. Учене през целия живот – актуални и ефективни библиотечни практики в РБ „Пенчо Славейков“ – Варна 2/14-16

ЕБЛИДА
Васил Загоров. EBLIDA гостува на Рига 4/19-21

евпорейски проекти
Даниела Атанасова. ATHENA Plus – агрегатор на добри дигитални практики в европейската култура 4/22-24

е-здраве
Емилия Атанасова. Библиотеките в Община Ихтиман – нови точки за достъп до здравна информация 2/22-24

европейски практики
Калина Иванова. Програмата „Учене през целия живот“– възможност за реализация на идеи и споделяне на добри европейски практики в българските библиотеки (из опита на РНБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново) 2/17-19

електронни каталози
Биляна Яврукова. Ретроспективна конверсия на каталозите. Типове и методи за изпълнение 3/38-43

енциклопедия „Българска книга“
Ани Гергова. Как СБИР през 2000 година прекрачи прага на новото – третото хилядолетие на човешката история? 5/24-30

етични кодекси
Ани Гергова. Как СБИР през 2000 година прекрачи прага на новото – третото хилядолетие на човешката история? 5/24-30

заети академични длъжности
Валентина Славчева, Ваня Грашкина. Базата данни „Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности“ – източник на информация за процедурите по Закона за развитие на академичния състав в Република България 2/41-43

застъпничество
Ваня Грашкина. Години на качествен растеж (2002 – 2012) 5/30-34

защитени дисертационни трудове
Валентина Славчева, Ваня Грашкина. Базата данни „Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности“ – източник на информация за процедурите по Закона за развитие на академичния състав в Република България 2/41-43

здравна култура
Емилия Атанасова. Библиотеките в Община Ихтиман – нови точки за достъп до здравна информация 2/22-24

Змей Горянин
Ренета Константинова. Змей Горянин – непознатият (Национална научна конференция, посветена на 110 години от рождението на писателя) 3/44-45

изложби
Виктория Бисерова. Продуцентски подход към националното честване на 100-годишнината от рождението на Павел Вежинов 1/15-18

инвентаризации
Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд 1/26-32
Ваня Грашкина, Анна Попова.За новата „Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд“ 1/33-36

информационна грамотност
ИФЛА.
Александрийска декларация за информационна грамотност и учене през целия живот 4/38
Пол Г. Зурковски. Приоритети и взаимоотношения в сферата на информационното обслужване 6/3-13
Елица Лозанова-Белчева. Развитие на концепцията за информационна грамотност през ХХI в. 6/13-18
Анна Попова. Информационната грамотност в дигиталната ера – къде сме ние? 6/19-21
София Кацарска. 29 академични библиотеки от 20 страни на конференция в Американския университет в България 6/33-34

история на библиотеките
Мария Младенова. На какво ни учи историята на библиотеките? 1/8-14

история на библиотеките в България
Мария Младенова. Ценен принос в историята на българските библиотеки 2/46-48

ИФЛА
ИФЛА.
Александрийска декларация за информационна грамотност и учене през целия живот 4/38

кампании
Мария Дуковска. „Забавното лятно четене“ навърши 5 години! 3/28-29
Зоя Станкова. „Забавното лятно четене” стартира в Самоков 3/31
Спаска Тарандова. Чети с мен 2015 3/32-35

кампания „Забавното лятно четене“
Мария Дуковска. Над 12 500 деца се включиха в „Забавното лятно четене“ 6/45-46
Теодора Евтимова. Читателски хеттрик в Русе (Трети национален приз за „Най-четящ град” в България) 6/46-47
Зоя Станкова. Самоков с най-активните читатели в „Забавното лятно четене“ 6/47-48

ключови компетентности
Иглика Ангелова. Да четем като писатели (Интерактивни библиотечни портали – подкрепа на читателските и писателските умения при деца и ученици) 1/23-24

книга
Милена Цветкова. Медийната прогностика на библиолога Пол Отле 2/31-40

книги за бебета
Дарина Пачова. Пренатално четене – книги, създадени за неродените читатели 1/19-23

конкурси
Савина Цонева. За конкурса в РБ – Габрово 4/34-35

конференции
Антоанета Димитрова. „Визия за бъдещето на библиотеките в България“ (XXV Национална конференция на ББИА) 3/26-27
Ренета Константинова. Змей Горянин – непознатият (Национална научна конференция, посветена на 110 години от рождението на писателя) 3/44-45
Александър Димчев. Българската библиотечно-информационна асоциация – опора и надежда за професионалистите (Мястото на асоциацията в библиотечно-информационната политика в България) 5/4-11
Александър Димчев. Представяне на историята и дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация в Сърбия 6/34

краезнание
Светла Божилова. Да си спомним за Славка Ломева (1923 – 2015) (Интервю по повод 80-годишнината на Славка Ломева) 1/42-44
Цветанка Панчева. Визуална реконструкция на местната история или Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки 6/50-52

кръгли маси
Ели Попова. Национална кръгла маса „Библиотеките в изпълнение на Стратегията за учене през целия живот“ 3/17-19
Регионални кръгли маси 3/20-25

лятно четене
Четем и се забавляваме заедно 4/14

медиазнание
Милена Цветкова. Медийната прогностика на библиолога Пол Отле 2/31-40

международни форуми
Васил Загоров.
EBLIDA гостува на Рига 4/19-21
Александър Димчев. Участие на представители на българската библиотечна общност в престижен международен форум 4/39-40

Министерство на културата
ББИА. Стандартът за библиотечно-информационно обслужване – важен инструмент за развитието на обществените библиотеки 4/6-8

Млад библиотекар на годината
Стамена Кавръкова. „Единственият начин да вършиш страхотна работа е да обичаш това, което правиш“ (Велина Василева с наградата „Млад библиотекар на годината“ за 2014) 3/6-7

награди
ББИА. Национална библиотечна седмица (11 – 15 май 2015) и Годишни награди на ББИА за 2014 г. 3/3-6
Стамена Кавръкова. „Единственият начин да вършиш страхотна работа е да обичаш това, което правиш“ (Велина Василева с наградата „Млад библиотекар на годината“ за 2014) 3/6-7
Павлина Николова. Юлия Димитрова – библиотекар на годината за 2014 3/7-8
Майя Пеева. Моята библиотека... (Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца стана „Библиотека на 2014 година”) 3/9-10
Теодора Евтимова. Съпричастността към каузата „Библиотека“ („Еконт Експрес“ ООД – клон Русе, носител на награда „Подкрепа за библиотеките“ за 2014 година) 3/11-12

наредби
Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд 1/26-32
Ваня Грашкина, Анна Попова.За новата „Наредба за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд“ 1/33-36

научна комуникация
Елена Койчева. Справочник на уеб информационни ресурси с отворен достъп, подбрани за университетски и научни библиотеки 6/22-32

Национален център за информация и документация (НАЦИД)
Валентина Славчева, Ваня Грашкина. Базата данни „Защитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности“ – източник на информация за процедурите по Закона за развитие на академичния състав в Република България 2/41-43

Национална библиотечна седмица
ББИА.
Концепция за националната библиотечна седмица – 2015 2/3-7
ББИА. Обръщение на ББИА 2/8
ББИА. Национална библиотечна седмица (11 – 15 май 2015) и Годишни награди на ББИА за 2014 г. 3/3-6
ББИА. Резултати от Националната библиотечна седмица 2015 3/12-14
Петка Синкова. Обобщение на предложенията на ползвателите на РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора (11 – 15 май 2015 г.) 3/14-16
Ели Попова. Национална кръгла маса „Библиотеките в изпълнение на Стратегията за учене през целия живот“ 3/17-19
Регионални кръгли маси 3/20-25

немски библиотеки
Анна Попова. Да харесваш това, което правиш – вълшебният ключ към успеха (Интервю с д-р Ханелоре Фогт) 4/17-19

НЧ „Алеко Константинов – 1954“ – Пловдив
Анахид Парсехян. Италианска читалня „Асен Марчевски“ в Пловдив 6/35-36

обръщение
ББИА. Обръщение на ББИА 2/8

обществени библиотеки
ББИА. Евродепутати на посещение в български библиотеки 1/3-4
Теменуга Калчева. Посещение на Емил Радев в Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/4-5
Нина Коцева. Искра Михайлова на посещение в РБ „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик 1/6
Мануела Енчева. Момчил Неков прие каузата „Посланик на библиотеките“ в Европейския парламент 1/7
ББИА. Стандартът за библиотечно-информационно обслужване – важен инструмент за развитието на обществените библиотеки 4/6-8
Анна Попова. Да харесваш това, което правиш – вълшебният ключ към успеха (Интервю с д-р Ханелоре Фогт) 4/17-19
Силва Василева. Резултатите от проект „Забавна финансова грамотност за деца и младежи“ в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 4/25-27
Джо Куинън. Възхвала на библиотеките 4/30-31
Андреа Белафи. Библиотеката на бъдещето – ББИА и Гьоте-институт България 5/12-14
Георги Петров. Две асоциации – една цел (Успешно партньорство за повишаване на професионалната квалификация на библиотекарите в България) 5/14-16

обществени библиотеки РЮА
Анна Попова. Лесен, равен и богат достъп: за библиотечната система на Кейптаун, Южна Африка 6/37-39

Общинска библиотека „Пайсий Хилендарски“ – Самоков
Мирослава Мирчева.Петър Генчев на 80 години 1/41
Зоя Станкова. „Забавното лятно четене” стартира в Самоков 3/31
Зоя Станкова. Самоков с най-активните читатели в „Забавното лятно четене“ 6/47-48

отворен достъп
Елена Койчева. Справочник на уеб информационни ресурси с отворен достъп, подбрани за университетски и научни библиотеки 6/22-32

Павел Вежинов
Виктория Бисерова. Продуцентски подход към националното честване на 100-годишнината от рождението на Павел Вежинов 1/15-18

Петър Генчев
Мирослава Мирчева.Петър Генчев на 80 години 1/41

Подкрепа за библиотеките
Теодора Евтимова. Съпричастността към каузата „Библиотека“ („Еконт Експрес“ ООД – клон Русе, носител на награда „Подкрепа за библиотеките“ за 2014 година) 3/11-12

Пол Отле
Милена Цветкова. Медийната прогностика на библиолога Пол Отле 2/31-40

Посланик на библиотеките
ББИА. Евродепутати на посещение в български библиотеки 1/3-4
Теменуга Калчева. Посещение на Емил Радев в Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/4-5
Нина Коцева. Искра Михайлова на посещение в РБ „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик 1/6
Мануела Енчева. Момчил Неков прие каузата „Посланик на библиотеките“ в Европейския парламент 1/7

пренатално четене
Дарина Пачова. Пренатално четене – книги, създадени за неродените читатели 1/19-23

Програма „Обществени библиотеки 2020“
ББИА. Евродепутати на посещение в български библиотеки 1/3-4

продължаващо обучение на библиотечни специалисти
София Кацарска. 29 академични библиотеки от 20 страни на конференция в Американския университет в България 6/33-34

проекти
Кристиана Димчева.Проект X-LIBRIS (Иновативни умения и библиотечни услуги СМАРТ 3.0) 1/36-38
Калина Иванова. Програмата „Учене през целия живот“– възможност за реализация на идеи и споделяне на добри европейски практики в българските библиотеки (из опита на РНБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново) 2/17-19
Силва Василева. Резултатите от проект „Забавна финансова грамотност за деца и младежи“ в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 4/25-27
Цветелина Войчева. Проект AQUA NARRABILIS  (Словесното разказвателно умение в театър и картини е едно от новите предизвикателства за екипа на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна) 4/28-29
Александър Димчев. Българската библиотечно-информационна асоциация – опора и надежда за професионалистите (Мястото на асоциацията в библиотечно-информационната политика в България) 5/4-11
Ваня Грашкина. Години на качествен растеж (2002 – 2012) 5/30-34

пътуващи сандъчета
Вал Стоева. Какво е Буккросинг и каква е връзката му с проект„Пътуващите сандъчета“? 2/27-28

работа с деца
Павлина Цветкова. Детски летен университет в библиотеката – успешно партньорство в подкрепа на образованието и личностното развитие на децата 2/20-21
Десислава Иванова. Забавление или неосъзнато обучение? (Детски чуждоезиков клуб „Забавление с чуждите букви“ в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин) 4/9-11
Васка Тонова. Лятна читалня в парка 4/12
Теодора Ташкова. Един летен ден в РБ „Никола Фурнаджиев“ 4/13
Галя Ралева. Четем и се забавляваме заедно 4/14
Цветелина Войчева. Проект AQUA NARRABILIS  (Словесното разказвателно умение в театър и картини е едно от новите предизвикателства за екипа на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна) 4/28-29
Дияна Георгиева, Светла Ангелова. Забавна, интересна и полезна библиотека (Програма „Лято в библиотеката“ на РБ „Партений Павлович“ – Силистра) 6/40-41
Албена Йончева. За дейността на Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч 6/41-44
Емилия Коджебашева. Заедно в четенето 6/49

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово
Савина Цонева. За конкурса в РБ – Габрово 4/34-35

Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич
Галя Маринова. Регионална библиотека „Дора Габе“ – място за учене през целия живот 2/9-11

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора
Петка Синкова. Обобщение на предложенията на ползвателите на РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора (11 – 15 май 2015 г.) 3/14-16
Антоанета Димитрова. „Визия за бъдещето на библиотеките в България“ (XXV Национална конференция на ББИА) 3/26-27
Цветанка Панчева. Визуална реконструкция на местната история или Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки 6/50-52

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
Ренета Константинова. Змей Горянин – непознатият (Национална научна конференция, посветена на 110 години от рождението на писателя) 3/44-45
Силва Василева. Резултатите от проект „Забавна финансова грамотност за деца и младежи“ в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 4/25-27
Теодора Евтимова. Читателски хеттрик в Русе (Трети национален приз за „Най-четящ град” в България) 6/46-47

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин
Десислава Иванова. Забавление или неосъзнато обучение? (Детски чуждоезиков клуб „Забавление с чуждите букви“ в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин) 4/9-11

Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик
Нина Коцева. Искра Михайлова на посещение в РБ „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик 1/6
Теодора Ташкова. Един летен ден в РБ „Никола Фурнаджиев“ 4/13

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян
Емилия Коджебашева. Заедно в четенето 6/49

Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра
Мануела Енчева. Момчил Неков прие каузата „Посланик на библиотеките“ в Европейския парламент 1/7
Дияна Георгиева, Светла Ангелова. Забавна, интересна и полезна библиотека (Програма „Лято в библиотеката“ на РБ „Партений Павлович“ – Силистра) 6/40-41

Регионална библиотека „Пейо К. Яворов“ – Бургас
Мария Бенчева. Провокациите на библиотеката в Бургас 4/32-33

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна
Теменуга Калчева. Посещение на Емил Радев в Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна 1/4-5
Кристиана Димчева.Проект X-LIBRIS (Иновативни умения и библиотечни услуги СМАРТ 3.0) 1/36-38
Цветелина Войчева. Проект AQUA NARRABILIS  (Словесното разказвателно умение в театър и картини е едно от новите предизвикателства за екипа на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна) 4/28-29

Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч
Албена Йончева. За дейността на Центъра за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч 6/41-44

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – Разград
Галя Ралева. Четем и се забавляваме заедно 4/14

Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен
Павлина Цветкова. Детски летен университет в библиотеката – успешно партньорство в подкрепа на образованието и личностното развитие на децата 2/20-21

Регионална народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
Светла Божилова.Да си спомним за Славка Ломева (1923 – 2015) (Интервю по повод 80-годишнината на Славка Ломева) 1/42-44
Екатерина Полякова, Стефка Илиева. Учене през целия живот в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 2/12-13
Васка Тонова. Лятна читалня в парка 4/12

Регионална народна библиотека „Петко Р. Славейков“
Калина Иванова. Програмата „Учене през целия живот“– възможност за реализация на идеи и споделяне на добри европейски практики в българските библиотеки (из опита на РНБ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново) 2/17-19
Мария Младенова. Ценен принос в историята на българските библиотеки 2/46-48

ретроспективна конверсия
Биляна Яврукова. Ретроспективна конверсия на каталозите. Типове и методи за изпълнение 3/38-43

СБИР
Александър Димчев. Българската библиотечно-информационна асоциация – опора и надежда за професионалистите (Мястото на асоциацията в библиотечно-информационната политика в България) 5/4-11
Александър Димчев. Един съюз на знаещите, можещите, независимите и на хората, които определят бъдещето (Съюзът на библиотечните и информационните работници (СБИР) в периода 1998 – 2000) 5/18-24
Ани Гергова. Как СБИР през 2000 година прекрачи прага на новото – третото хилядолетие на човешката история? 5/24-30
Ваня Грашкина. Години на качествен растеж (2002 – 2012) 5/30-34

семинари
Анна Попова.
Работилница за бъдещето на библиотеките 4/15-16

Стандарт за библиотечно-информационно обслужване
Стандартът за библиотечно-информационно обслужване – важен инструмент за развитието на обществените библиотеки 4/6-8

стандарти
Стандарт за библиотечно-информационно обслужване 4/3-6

Стара Загора
Цветанка Панчева. Визуална реконструкция на местната история или Стара Загора и старозагорци в пощенски картички и снимки 6/50-52

традиционни каталози
Биляна Яврукова. Ретроспективна конверсия на каталозите. Типове и методи за изпълнение 3/38-43

умения за четене
Иглика Ангелова. Да четем като писатели (Интерактивни библиотечни портали – подкрепа на читателските и писателските умения при деца и ученици) 1/23-24

университетски библиотеки
Бистра Дончева, Валентина Николова. „Месец април – месец на детската книга“ във ФНПП 3/36-37

учене през целия живот
ББИА. Концепция за националната библиотечна седмица – 2015 2/3-7
Екатерина Полякова, Стефка Илиева. Учене през целия живот в Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив 2/12-13
Цветелина Войчева, Весела Ангелова, Деница Чолакова. Учене през целия живот – актуални и ефективни библиотечни практики в РБ „Пенчо Славейков“ – Варна 2/14-16
Емилия Атанасова. Библиотеките в Община Ихтиман – нови точки за достъп до здравна информация 2/22-24
ББИА. Резултати от Националната библиотечна седмица 2015 3/12-14
Петка Синкова. Обобщение на предложенията на ползвателите на РБ „Захарий Княжески“ – Стара Загора (11 – 15 май 2015 г.) 3/14-16
Ели Попова. Национална кръгла маса „Библиотеките в изпълнение на Стратегията за учене през целия живот“ 3/17-19
Регионални кръгли маси 3/20-25

уязвими групи
Емилия Атанасова. Библиотеките в Община Ихтиман – нови точки за достъп до здравна информация 2/22-24

финансова грамотност
Силва Василева. Резултатите от проект „Забавна финансова грамотност за деца и младежи“ в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 4/25-27

форуми
Анна Попова. Информационната грамотност в дигиталната ера – къде сме ние? 6/19-21

хартия
Анелия Спасова. Втори живот за отпадъчната хартия 4/36-37

хоби
Анелия Спасова. Втори живот за отпадъчната хартия 4/36-37

Централна библиотека на БАН
Даниела Атанасова. ATHENA Plus – агрегатор на добри дигитални практики в европейската култура 4/22-24

четене
Спаска Тарандова. Чети с мен 2015 3/32-35
Бистра Дончева, Валентина Николова. „Месец април – месец на детската книга“ във ФНПП 3/36-37
Васка Тонова. Лятна читалня в парка 4/12
Мария Бенчева. Провокациите на библиотеката в Бургас 4/32-33
Андреа Белафи. Библиотеката на бъдещето – ББИА и Гьоте-институт България 5/12-14

чуждоезикови читални
Анахид Парсехян. Италианска читалня „Асен Марчевски“ в Пловдив 6/35-36

юбилеи
Виктория Бисерова. Продуцентски подход към националното честване на 100-годишнината от рождението на Павел Вежинов 1/15-18
Георги Петров.Десет години Асоциация „Съвременни читалища“ 1/39-40
Мирослава Мирчева.Петър Генчев на 80 години 1/41
Александър Димчев. Българската библиотечно-информационна асоциация – опора и надежда за професионалистите (Мястото на асоциацията в библиотечно-информационната политика в България) 5/4-11
Александър Димчев. Един съюз на знаещите, можещите, независимите и на хората, които определят бъдещето (Съюзът на библиотечните и информационните работници (СБИР) в периода 1998 – 2000) 5/18-24
Ани Гергова. Как СБИР през 2000 година прекрачи прага на новото – третото хилядолетие на човешката история? 5/24-30
Ваня Грашкина. Години на качествен растеж (2002 – 2012) 5/30-34

Юрий Николаевич Столяров
Мария Младенова. Фундаментален принос в науката за библиотечния фонд 3/46-48

UNIMARC
Ани Гергова. Как СБИР през 2000 година прекрачи прага на новото – третото хилядолетие на човешката история? 5/24-30

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева