Издателска дейност

Фондация Америка за България
В момента има 3 посетители в сайта
Ключови думи 2016 ПДФ Печат

андрагогика
Георги Петров. Андрагогиката в подкрепа на библиотекарите 3/31-32

бази данни
Уикипедия. Уикипедия за библиотекари 6/14-16

ББИА
ББИА. Отчетен доклад за дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация за периода януари – декември 2015 г. 2/3-13
ББИА. Програма за дейността на ББИА през 2016 г. 2/13-15
ББИА. Национална библиотечна седмица 2016 „Библиотеката – място за всеки“ 2/16
Антоанета Димитрова. „Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна“ (XXVІ Национална конференция на ББИА, София, 9 – 10 юни 2016 г.) 3/33-35

бележити дати
Ангелина Ставрева. Календар „Дати и събития 2017“ 6/43-48

библиография
Елица Лозанова-Белчева. 
През призмата на информационната наука (Сборник, посветен на седемдесетгодишния юбилей на доцент Нина Шуманова) 6/38-40

библиографски указатели
Елена Янакиева. За един забравен възрожденец и библиографията за него 6/41-42

библиографско описание
Анна Попова, Милена Миланова. Национална кръгла маса „Стандартизацията в библиотеките“, 20 – 21 октомври 2016 г., София 5/15-20

библиопсихология
Милена Цветкова. Теорията на четенето на Рубакин – дефицит в дигиталната ера (По повод 70-годишнината от смъртта му) 4/21-24

библиотека „Класическа филология“
95 години в подкрепа на научната и образователна дейност в Софийския университет 1/28-30

библиотека на Бургаски свободен университет
В библиотеката се борим за времето и вниманието на читателите си (Интервю с Диана Адамова, Директор на Университетската библиотека на Бургаския свободен университет) 1/9-11

библиотека на Нов български университет
Радостина Тодорова. ЕBSCO Discovery Service – ключов инструмент за информационно обслужване в Нов български университет 2/19-22

библиотека на УАСГ
Антоанета Димитрова. „Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна“ (XXVІ Национална конференция на ББИА, София, 9 – 10 юни 2016 г.) 3/33-35

библиотека при НЧ „Прогрес“ – с. Глухар, общ. Кърджали
Гюлнар Емин. Библиотеката при НЧ „Прогрес“ – с. Глухар, общ. Кърджали 1/42-43

библиотека при НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1882“ – Попово
Маргарита Недева. „Забавно лято в библиотеката” в НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1882” – Попово 4/41

библиотека при НЧ „Фар 1930“ – с. Паволче, общ. Враца
Мария Божковска. Маратон на четенето в Народно читалище „Фар – 1930” – с. Паволче, общ. Враца 3/41-42

библиотека при ОУ „Любен Каравелов“ – Попово
Антоанета Йорданова. Приказна кутия 1/43
Анна Попова. Днес, когато насърчаването на четенето и повишаването на грамотността е национален приоритет, ролята на училищната библиотека е още по-голяма (Интервю с Антоанета Антонова – Библиотекар на годината за 2015) 3/15-17

библиотекари
Диана Кътовска. Да творим с радост! 1/48
ББИА. Отчетен доклад за дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация за периода януари – декември 2015 г. 2/3-13
ББИА. Програма за дейността на ББИА през 2016 г. 2/13-15
Таня Пилева. Квалификационни форми за библиотекари, работещи в училищни библиотеки в област Пловдив 2/33-34
Мануела Енчева. Националната библиотечна седмица в Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра 3/20
Велислава Петрова. Среща на членовете на Териториална секция – Плевен на ББИА 3/21-22
Ангелина Ставрева. На гости в Общинска библиотека „Искра” – Казанлък 3/22-23
Мануела Енчева. Новини от Териториална секция – Силистра 3/23
Анета Портева. Мечтаех да се занимавам с изкуство, а четенето схващах като хоби 4/43-44
Антоанета Димитрова. Удоволствието да създаваш нещо красиво (Интервю със Светлана Пеева) 5/46-47

библиотеки
ББИА. Отчетен доклад за дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация за периода януари – декември 2015 г. 2/3-13
ББИА. Програма за дейността на ББИА през 2016 г. 2/13-15
ББИА. Национална библиотечна седмица 2016 „Библиотеката – място за всеки“ 2/16
Александър Димчев. Да трансформираме библиотеките и знаниевите институции в интерактивни медийни центрове. Ще успеем ли? (размисли и тезиси) 3/25-28

библиотекознание
Милена Цветкова. Академичната биобиблиография на проф. Мария Младенова – в печатен и дигитален формат 1/33-40
Мария Младенова. Великият немски библиотекар Готфрид Вилхелм Лайбниц (1646 – 1716) (По случай 400 години от смъртта му) 6/32-37
Елица Лозанова-Белчева. През призмата на информационната наука (Сборник, посветен на седемдесетгодишния юбилей на доцент Нина Шуманова) 6/38-40

библиотерапия
Дончо Донев, Надежда Груева. Библиотерапевтичното консултиране – нова услуга на библиотеките в Стара Загора 2/17-19
Събина Ефтимова. Наръчник за библиотерапевтичната дейност в библиотеките 6/16-17

библиотечна професия
От нас зависи да направим библиотеките човеколюбиви и хуманни институции (Интервю с проф. Мария Младенова по повод 70-годишния ѝ юбилей) 1/31-33

библиотечна статистика
Анна Попова, Милена Миланова. Национална кръгла маса „Стандартизацията в библиотеките“, 20 – 21 октомври 2016 г., София 5/15-20

библиотечни асоциации
Анна Попова. „Най-големият, най-вълнуващ и несравним мозъчен тръст на библиотечната общност“ („Връзки, сътрудничество и общности“ – 82-ри конгрес на ИФЛА, 13 – 18 август 2016 г., Кълъмбъс, Охайо, САЩ) 5/23-27

библиотечни иновации
Ipsos MORI, Shared Intelligence. Преглед на иновациите в обществените библиотеки (Независим доклад, част от „Поглед върху библиотеките от бъдещето“, поръчан от Съвета по изкуствата на Англия) 6/3-11
Спаска Тарандова. Национален форум за бъдещето на обществените библиотеки в НДК 6/18-23
Анна Попова. Балканска мрежа за сътрудничество и иновации в библиотеките 6/23-25

библиотечни каталози
Антоанета Лесенска. Почина Мари Постаджян (1933 – 2016) 2/47-48
Биляна Яврукова, Милена Миланова. Стандартизация на каталогизационната дейност в българските библиотеки 3/3-8

библиотечни класификации
Мария Младенова.
 Великият немски библиотекар Готфрид Вилхелм Лайбниц (1646 – 1716) (По случай 400 години от смъртта му) 6/32-37

библиотечни мрежи
Анна Попова.
 Балканска мрежа за сътрудничество и иновации в библиотеките 6/23-25
Милена Марковска. Библиотечната система на Барселона 6/31-32

библиотечни награди
Антоанета Георгиева. Библиотечни награди в област Враца 3/21

библиотечни програми
Да отговорим на предизвикателството: нова визия за обществените библиотеки (Доклад на института Аспен за обществените библиотеки) 1/3-8

библиотечни сгради
Анна Попова
. Национална кръгла маса „Библиотеката – място за всеки, място за всички” 3/9-11

библиотечни стандарти
Анна Попова, Милена Миланова. Национална кръгла маса „Стандартизацията в библиотеките“, 20 – 21 октомври 2016 г., София 5/15-20

библиотечни услуги
Да отговорим на предизвикателството: нова визия за обществените библиотеки (Доклад на института Аспен за обществените библиотеки) 1/3-8
Стефка Илиева. Обединен проект „Нови културни политики в България – възможности за реализация и включване” 1/16-18
Теодора Костадинова. Облачни технологии за заемане на дигитални библиотечни материали 1/18-20
Радка Калчева. Четвърта европейска конференция по информационна грамотност – ECIL, 10 – 13 октомври 2016 г., Прага, Чехия 5/27-28
Ipsos MORI, Shared Intelligence. Преглед на иновациите в обществените библиотеки (Независим доклад, част от „Поглед върху библиотеките от бъдещето“, поръчан от Съвета по изкуствата на Англия) 6/3-11
Събина Ефтимова. Наръчник за библиотерапевтичната дейност в библиотеките 6/16-17

библиотечни фондове
Антоанета Лесенска. Почина Мари Постаджян (1933 – 2016) 2/47-48

библиотечно образование
Елица Лозанова-Белчева. През призмата на информационната наука (Сборник, посветен на седемдесетгодишния юбилей на доцент Нина Шуманова) 6/38-40

Библиотечно-информационен център на МУ – Пловдив
Мая Урумова. „Им/пулсът на научните библиотеки в България” (Национална среща на Секцията на научните библиотеки към ББИА, Пловдив, 16 – 17 юни 2016 г.) 3/23-24

биобиблиографии
Милена Цветкова. Академичната биобиблиография на проф. Мария Младенова – в печатен и дигитален формат 1/33-40

български библиотеки
Антоанета Димитрова. „Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна“ (XXVІ Национална конференция на ББИА, София, 9 – 10 юни 2016 г.) 3/33-35

български възрожденци
Елена Янакиева. За един забравен възрожденец и библиографията за него 6/41-42

българско книгоиздаване
Мария Младенова. Романът „Печатарят” – безспорен успех на авторката Силвия Томова 1/45-47

вино
Симона Петрова. Виното – история и вдъхновение (Национална научна конференция с международно участие, Русе, 25 – 26 април 2016 г.) 3/37-38

Годишни награди на ББИА
ББИА. Годишни библиотечни награди на ББИА за 2015 3/11-14
Силвия Найденова. Хората винаги са почвали да даряват, след като са разбирали, че всичко ни е дарено (Интервю с академик Антон Дончев, носител на наградата Подкрепа за библиотеките 2015) 3/14-15
Анна Попова. Днес, когато насърчаването на четенето и повишаването на грамотността е национален приоритет, ролята на училищната библиотека е още по-голяма (Интервю с Антоанета Антонова – Библиотекар на годината за 2015) 3/15-17

Градска библиотека на Болоня
Валентина Стоева. Sala Borsa – градската библиотека на Болоня 3/47-48

Градска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград
Милена Марковска. Програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно“ в Градска библиотека “Паисий Хилендарски“ – Асеновград 5/29-30

Готфрид Лайбниц
Мария Младенова.
 Великият немски библиотекар Готфрид Вилхелм Лайбниц (1646 – 1716) (По случай 400 години от смъртта му) 6/32-37

дарителство
Силвия Найденова. Хората винаги са почвали да даряват, след като са разбирали, че всичко ни е дарено (Интервю с академик Антон Дончев, носител на наградата Подкрепа за библиотеките 2015) 3/14-15

датски библиотеки
Анна Попова. Библиотеката е къща на гражданите (DOKK1 – Орхус, Дания – Обществена библиотека на 2016 г.) 4/29-30

детско четене
Антоанета Йорданова. Приказна кутия 1/43
Денис Кьосев. С любов към книгите 1/44
Диана Варникова. Кръгла маса „Четене от самото начало – от 0 до 6” в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик 2/43-44
Мануела Енчева. Маратон на четенето и финал на Националната кампания „Бисерче вълшебно” в Силистра 3/40-41
Мария Божковска. Маратон на четенето в Народно читалище „Фар – 1930” – с. Паволче, общ. Враца 3/41-42
Спаска Тарандова. Трето издание на кампанията „Чети с мен“ 3/43-47
Валентина Стоева. Sala Borsa – градската библиотека на Болоня 3/47-48

дигитализация
Анелия Мутафчиева-Христова. Национална кръгла маса „Достъп до книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките“, 26 – 27 октомври 2016 г., Габрово 5/20-21
Калина Иванова. Шеста международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“, 26 – 28 септември 2016 г., Велико Търново 5/22

дигитални библиотеки
Йордан Аврамов. Нов живот за старите писма: един общоевропейски проект за дигитализиране на научното епистоларно наследство на ранно модерната епоха 2/35-38
Савина Цонева. Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово на 155 години 5/35-38

дигитално културно наследство
ЮНЕСКО/PERSIST. Насоки за подбор на дигитално наследство за дългосрочно опазване и съхранение 5/3-11
Анелия Мутафчиева-Христова. Национална кръгла маса „Достъп до книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките“, 26 – 27 октомври 2016 г., Габрово 5/20-21
Калина Иванова. Шеста международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“, 26 – 28 септември 2016 г., Велико Търново 5/22

дигитално опазване и съхранение
ЮНЕСКО/PERSIST. Насоки за подбор на дигитално наследство за дългосрочно опазване и съхранение 5/3-11

ЕБЛИДА
Антоанета Димитрова. Застъпничество за библиотеките в ЕС – нарастване на силата на твоето влияние: индивидуално и колективно 2/32

Европейски парламент
Кристиана Димчева. Конференция „Книжовното наследство – от буквата до дигиталната библиотека“ (Европейски парламент, Брюксел, 24 май 2016 г.) 3/35-36

електронни библиотеки
Веселина Младенова.
С библиотеката през ДИВНИЯ Северозапад 5/32-33

електронно книгозаемане
Теодора Костадинова. Облачни технологии за заемане на дигитални библиотечни материали 1/18-20

епистоларно наследство
Йордан Аврамов. Нов живот за старите писма: един общоевропейски проект за дигитализиране на научното епистоларно наследство на ранно модерната епоха 2/35-38

застъпничество
Антоанета Димитрова. Застъпничество за библиотеките в ЕС – нарастване на силата на твоето влияние: индивидуално и колективно 2/32

издателски услуги
Стела Маркова. Издателски алтернативи за самопубликуващи се български автори 4/25-28

индикатори
Екатерина Полякова. Отказите като критерий за читателска удовлетвореност 5/12-14

иновативни услуги
Анна Попова. Национална кръгла маса „Библиотеката – място за всеки, място за всички” 3/9-11

иновации
Анна Попова. INELI – Balkans или мрежа за библиотечни иновации и лидерство на Балканите 2/29-31

интегрирани библиотечни системи
Маршал Брийдинг. Стратегически информационни технологии в помощ на библиотечното обслужване 4/3-11

интегрирани библиотечни системи с отворен код
Евгени Иванов. Сравнение между интегрираните библиотечни системи с отворен код Koha, Evergreen, PMB и OpenBiblio 4/11-16

информационна грамотност
Савина Кирилова. Обучение по информационна грамотност за студентите във Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ 1/12-15
Радка Калчева. Четвърта европейска конференция по информационна грамотност – ECIL, 10 – 13 октомври 2016 г., Прага, Чехия 5/27-28

информационни технологии
Маршал Брийдинг. Стратегически информационни технологии в помощ на библиотечното обслужване 4/3-11

информационно обслужване
Радостина Тодорова. ЕBSCO Discovery Service – ключов инструмент за информационно обслужване в Нов български университет 2/19-22

испански библиотеки
Милена Марковска. 
Библиотечната система на Барселона 6/31-32

италиански библиотеки
Валентина Стоева. Sala Borsa – градската библиотека на Болоня 3/47-48

ИФЛА
ИФЛА. Становище на ИФЛА относно правото да бъдеш забравен 2/39-41
Нина Янкова. Впечатления от Световния конгресна ИФЛА 2016 4/31-33
ЮНЕСКО/PERSIST. Насоки за подбор на дигитално наследство за дългосрочно опазване и съхранение 5/3-11
Анна Попова. „Най-големият, най-вълнуващ и несравним мозъчен тръст на библиотечната общност“ („Връзки, сътрудничество и общности“ – 82-ри конгрес на ИФЛА, 13 – 18 август 2016 г., Кълъмбъс, Охайо, САЩ) 5/23-27

каталогизация
Биляна Яврукова, Милена Миланова. Стандартизация на каталогизационната дейност в българските библиотеки 3/3-8
Анна Попова, Милена Миланова. Национална кръгла маса „Стандартизацията в библиотеките“, 20 – 21 октомври 2016 г., София 5/15-20

класификационни схеми
Анна Попова, Милена Миланова. Национална кръгла маса „Стандартизацията в библиотеките“, 20 – 21 октомври 2016 г., София 5/15-20

Константинка Калайджиева
Мария Младенова. „Срещах разбиране от хората с държавническо мислене“ (Интервю с доц. Константинка Калайджиева – първата жена-директор на Националната библиотека) 5/38-45

конференции
Антоанета Димитрова. „Динамични библиотеки – достъп, развитие, промяна“ (XXVІ Национална конференция на ББИА, София, 9 – 10 юни 2016 г.) 3/33-35
Кристиана Димчева. Конференция „Книжовното наследство – от буквата до дигиталната библиотека“ (Европейски парламент, Брюксел, 24 май 2016 г.) 3/35-36
Симона Петрова. Виното – история и вдъхновение (Национална научна конференция с международно участие, Русе, 25 – 26 април 2016 г.) 3/37-38
Калина Иванова. Шеста международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“, 26 – 28 септември 2016 г., Велико Търново 5/22
Анна Попова. „Най-големият, най-вълнуващ и несравним мозъчен тръст на библиотечната общност“ („Връзки, сътрудничество и общности“ – 82-ри конгрес на ИФЛА, 13 – 18 август 2016 г., Кълъмбъс, Охайо, САЩ) 5/23-27
Радка Калчева. Четвърта европейска конференция по информационна грамотност – ECIL, 10 – 13 октомври 2016 г., Прага, Чехия 5/27-28

краеведска дейност
Вили Томова. 50 години краеведска дейност в обединение „Мизия” 4/17-19
Светлана Хаджиева. Състезание „Какво знаем за първоучителите в Смолян” в Регионална библиотека „Николай Вранчев” 4/19-20

краеведско обединение „Мизия“
Вили Томова. 50 години краеведска дейност в обединение „Мизия” 4/17-19

краезнание
Веселина Младенова.
С библиотеката през ДИВНИЯ Северозапад 5/32-33

кръгли маси
Анна Попова, Милена Миланова. Национална кръгла маса „Стандартизацията в библиотеките“, 20 – 21 октомври 2016 г., София 5/15-20
Анелия Мутафчиева-Христова. Национална кръгла маса „Достъп до книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките“, 26 – 27 октомври 2016 г., Габрово 5/20-21

културни политики
Стефка Илиева. Обединен проект „Нови културни политики в България – възможности за реализация и включване” 1/16-18

литературни изложби
Татяна Вътова. 
Литература на несъгласието и съвременност (За един проект на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен) 6/26-27

Любен Дунчев
Милена Арсова-Димова. Любен Дунчев – първият директор на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен 2/45-46

Мари Постаджян
Антоанета Лесенска. Почина Мари Постаджян (1933 – 2016) 2/47-48

Мария Младенова
От нас зависи да направим библиотеките човеколюбиви и хуманни институции (Интервю с проф. Мария Младенова по повод 70-годишния ѝ юбилей) 1/31-33
Милена Цветкова. Академичната биобиблиография на проф. Мария Младенова – в печатен и дигитален формат 1/33-40

медийни центрове
Александър Димчев. Да трансформираме библиотеките и знаниевите институции в интерактивни медийни центрове. Ще успеем ли? (размисли и тезиси) 3/25-28

мрежа INELI – Balkans
Анна Попова. INELI – Balkans или мрежа за библиотечни иновации и лидерство на Балканите 2/29-31

Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив
Стефка Илиева. Обединен проект „Нови културни политики в България – възможности за реализация и включване” 1/16-18
Антоанета Лесенска. Почина Мари Постаджян (1933 – 2016) 2/47-48
Екатерина Полякова. Отказите като критерий за читателска удовлетвореност 5/12-14

научни библиотеки
Мая Урумова. „Им/пулсът на научните библиотеки в България” (Национална среща на Секцията на научните библиотеки към ББИА, Пловдив, 16 – 17 юни 2016 г.) 3/23-24

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Мария Младенова. „Срещах разбиране от хората с държавническо мислене“ (Интервю с доц. Константинка Калайджиева – първата жена-директор на Националната библиотека) 5/38-45

Национална библиотечна седмица
Национална библиотечна седмица 2016 „Библиотеката – място за всеки“ 2/16

немски библиотеки
Анна Попова. Работилница за бъдещето на научните библиотеки на Гьоте-институт – София 2/23
Анна Попова. Съдбата на библиотеките се определя от способностите на библиотекарите (Интервю с д-р Франк Зелигер) 2/23-26
Какво от практиките на немската академична библиотека ви впечатли най-много? (Споделено от българските участници в работилницата за бъдещето на академичните библиотеки) 2/26-28
Анна Попова. Инвестицията в училищни библиотеки е далновидно решение (Интервю с Ева фон Йордан Бонин) 3/29-31

Нестор Марков
Елена Янакиева. 
За един забравен възрожденец и библиографията за него 6/41-42

Николай Рубакин
Милена Цветкова. Теорията на четенето на Рубакин – дефицит в дигиталната ера (По повод 70-годишнината от смъртта му) 4/21-24

Нина Шуманова
Елица Лозанова-Белчева. През призмата на информационната наука (Сборник, посветен на седемдесетгодишния юбилей на доцент Нина Шуманова) 6/38-40

обединено търсене
Радостина Тодорова. ЕBSCO Discovery Service – ключов инструмент за информационно обслужване в Нов български университет 2/19-22

облачни технологии
Теодора Костадинова. Облачни технологии за заемане на дигитални библиотечни материали 1/18-20

обществени библиотеки
Да отговорим на предизвикателството: нова визия за обществените библиотеки (Доклад на института Аспен за обществените библиотеки) 1/3-8
Мануела Енчева. Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра в миналото и днес 1/21-23
Гюлнар Емин. Библиотеката при НЧ „Прогрес“ – с. Глухар, общ. Кърджали 1/42-43
Анна Попова. INELI – Balkans или мрежа за библиотечни иновации и лидерство на Балканите 2/29-31
Антоанета Димитрова. Застъпничество за библиотеките в ЕС – нарастване на силата на твоето влияние: индивидуално и колективно 2/32
Антоанета Георгиева. Обществените библиотеки от област Враца през 2015 г. 2/42-43
Диана Варникова. Кръгла маса „Четене от самото начало – от 0 до 6” в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик 2/43-44
Милена Арсова-Димова. Любен Дунчев – първият директор на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен 2/45-46
Анна Попова. Национална кръгла маса „Библиотеката – място за всеки, място за всички” 3/9-11
Мануела Енчева. Новини от Териториална секция – Силистра 3/23
Георги Петров. Андрагогиката в подкрепа на библиотекарите 3/31-32
Спаска Тарандова. Трето издание на кампанията „Чети с мен“ 3/43-47
Анна Попова. Библиотеката е къща на гражданите (DOKK1 – Орхус, Дания – Обществена библиотека на 2016 г.) 4/29-30
Нина Янкова. Впечатления от Световния конгресна ИФЛА 2016 4/31-33
Екатерина Полякова. Отказите като критерий за читателска удовлетвореност 5/12-14
Анелия Мутафчиева-Христова. Национална кръгла маса „Достъп до книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките“, 26 – 27 октомври 2016 г., Габрово 5/20-21
Калина Иванова. Шеста международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“, 26 – 28 септември 2016 г., Велико Търново 5/22
Милена Марковска. Програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно“ в Градска библиотека “Паисий Хилендарски“ – Асеновград 5/29-30
Елена Петкова. 104 години от освобождението на Горна Джумая (Благоевград) и Пиринска Македония (Инициативи на Регионална библиотека „Димитър Талев” – Благоевград) 5/31-32
Веселина Младенова. С библиотеката през ДИВНИЯ Северозапад 5/32-33
Мануела Енчева. Септемврийски празници в Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра 5/33-34
Савина Цонева. Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово на 155 години 5/35-38
Ipsos MORI, Shared Intelligence. Преглед на иновациите в обществените библиотеки (Независим доклад, част от „Поглед върху библиотеките от бъдещето“, поръчан от Съвета по изкуствата на Англия) 6/3-11
ББИА. Къде са библиотеките в националната ни културна и образователна политика? 6/12-14
Спаска Тарандова. Национален форум за бъдещето на обществените библиотеки в НДК 6/18-23
Анна Попова. Балканска мрежа за сътрудничество и иновации в библиотеките 6/23-25

обществени библиотеки – Великобритания
Криза за обществените библиотеки във Великобритания 2/41-42

Общинска библиотека „Искра“ – Казанлък
Ангелина Ставрева. На гости в Общинска библиотека „Искра” – Казанлък 3/22-23

платформи за библиотечно-информационно обслужване
Маршал Брийдинг. Стратегически информационни технологии в помощ на библиотечното обслужване 4/3-11

Посланик на библиотеките
Вярвам, че книгите са портал към света, през който преминават образованите, четящите хора! (Интервю с евродепутат Емил Радев, Посланик на библиотеките в ЕП) 1/23-24

„правото да бъдеш забравен“
Становище на ИФЛА относно правото да бъдеш забравен 2/39-41

Програма 2030 на ООН за устойчиво развитие
Анна Попова. „Най-големият, най-вълнуващ и несравним мозъчен тръст на библиотечната общност“ („Връзки, сътрудничество и общности“ – 82-ри конгрес на ИФЛА, 13 – 18 август 2016 г., Кълъмбъс, Охайо, САЩ) 5/23-27

продължаваща професионална квалификация
Таня Пилева. Квалификационни форми за библиотекари, работещи в училищни библиотеки в област Пловдив 2/33-34

проекти
Стефка Илиева. Обединен проект „Нови културни политики в България – възможности за реализация и включване” 1/16-18
Денис Кьосев. С любов към книгите 1/44
Дончо Донев, Надежда Груева. Библиотерапевтичното консултиране – нова услуга на библиотеките в Стара Загора 2/17-19
Йордан Аврамов. Нов живот за старите писма: един общоевропейски проект за дигитализиране на научното епистоларно наследство на ранно модерната епоха 2/35-38
Татяна Вътова. Литература на несъгласието и съвременност (За един проект на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен) 6/26-27
Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич
Фондация „Глобални библиотеки – България“. Пътят към библиотеката 6/30

работа с бездомни хора
Нина Янкова. Впечатления от Световния конгресна ИФЛА 2016 4/31-33

работа с деца
Анна Попова. Днес, когато насърчаването на четенето и повишаването на грамотността е национален приоритет, ролята на училищната библиотека е още по-голяма (Интервю с Антоанета Антонова – Библиотекар на годината за 2015) 3/15-17
Елена Петкова. Регионална библиотека „Димитър Талев” – Благоевград – място за всеки 3/19-20
Мануела Енчева. Маратон на четенето и финал на Националната кампания „Бисерче вълшебно” в Силистра 3/40-41
Мария Божковска. Маратон на четенето в Народно читалище „Фар – 1930” – с. Паволче, общ. Враца 3/41-42
Валентина Стоева. Sala Borsa – градската библиотека на Болоня 3/47-48
Веселина Младенова. Лято в РБ „Гео Милев” – Монтана – образователно, забавно и динамично 4/37-39
Мануела Енчева. Арт пленер „Мисия Динозавър“ – летни приключения в Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра 4/40
Маргарита Недева. „Забавно лято в библиотеката” в НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1882” – Попово 4/41
Милена Марковска. Програмата „Работилница за родители – да пораснем заедно“ в Градска библиотека “Паисий Хилендарски“ – Асеновград 5/29-30
Елена Петкова. 104 години от освобождението на Горна Джумая (Благоевград) и Пиринска Македония (Инициативи на Регионална библиотека „Димитър Талев” – Благоевград) 5/31-32
Мануела Енчева. Септемврийски празници в Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра 5/33-34
Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич

работа с имигранти
Димитър Русков. Клуб за култура „Втора родина“ към Столична библиотека Амстердам – училище по интеграция на стари и нови имигранти 4/34-36

работа с тийнейджъри
Веселина Младенова. Инициативи на Регионална библиотека „Гео Милев” – Монтана в подкрепа на образованието 3/17-18
Елена Петкова. Регионална библиотека „Димитър Талев” – Благоевград – място за всеки 3/19-20
Галя Ралева. Поезия, музика и изобразително изкуство в Маратона на четенето 2016 – Разград 3/39

Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово
Вили Томова. 50 години краеведска дейност в обединение „Мизия” 4/17-19
Анелия Мутафчиева-Христова. Национална кръгла маса „Достъп до книжовното културно-историческо наследство чрез библиотеките“, 26 – 27 октомври 2016 г., Габрово 5/20-21
Савина Цонева. Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово на 155 години 5/35-38

Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана
Веселина Младенова. Инициативи на Регионална библиотека „Гео Милев” – Монтана в подкрепа на образованието 3/17-18
Веселина Младенова. Лято в РБ „Гео Милев” – Монтана – образователно, забавно и динамично 4/37-39
Веселина Младенова. С библиотеката през ДИВНИЯ Северозапад 5/32-33

Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич
Тонка Иванова, Надя Стефанова.
 Библиотеката – посредник в образователната интеграция на деца от ромската общност (Нов проект на Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич) 6/27-29

Регионална библиотека „Димитър Талев“ – Благоевград
Елена Петкова. Регионална библиотека „Димитър Талев” – Благоевград – място за всеки 3/19-20
Елена Петкова. 104 години от освобождението на Горна Джумая (Благоевград) и Пиринска Македония (Инициативи на Регионална библиотека „Димитър Талев” – Благоевград) 5/31-32

Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора
Дончо Донев, Надежда Груева
. Библиотерапевтичното консултиране – нова услуга на библиотеките в Стара Загора 2/17-19

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе
Симона Петрова. Виното – история и вдъхновение (Национална научна конференция с международно участие, Русе, 25 – 26 април 2016 г.) 3/37-38

Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев“ – Пазарджик
Диана Варникова. Кръгла маса „Четене от самото начало – от 0 до 6” в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” – Пазарджик 2/43-44

Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян
Светлана Хаджиева. Състезание „Какво знаем за първоучителите в Смолян” в Регионална библиотека „Николай Вранчев” 4/19-20

Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра
Мануела Енчева. Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра в миналото и днес 1/21-23
Ваня Игнатова. Библиотеката като портал на времето (В търсене на стратегии за съвременно интерактивно обучение) 1/25-26
Интервю с Йоана Великова, победителката в регионалния конкурс „Моята библиотека – портал към бъдещето” 1/26-27
Йоана Великова. Из есето „Моята библиотека – портал към бъдещето: На прага на библиотеката” 1/27
Мануела Енчева. Националната библиотечна седмица в Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра 3/20
Мануела Енчева. Маратон на четенето и финал на Националната кампания „Бисерче вълшебно” в Силистра 3/40-41
Мануела Енчева. Арт пленер „Мисия Динозавър“ – летни приключения в Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра 4/40
Мануела Енчева. Септемврийски празници в Регионална библиотека „Партений Павлович“ – Силистра 5/33-34

Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна
Кристиана Димчева. Конференция „Книжовното наследство – от буквата до дигиталната библиотека“ (Европейски парламент, Брюксел, 24 май 2016 г.) 3/35-36

Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ – Велико Търново
Вили Томова. 50 години краеведска дейност в обединение „Мизия” 4/17-19

Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч
Вили Томова. 50 години краеведска дейност в обединение „Мизия” 4/17-19

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – Разград
Галя Ралева. Поезия, музика и изобразително изкуство в Маратона на четенето 2016 – Разград 3/39

Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен
Татяна Вътова. 
Литература на несъгласието и съвременност (За един проект на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” – Шумен) 6/26-27

Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца
Антоанета Георгиева. Обществените библиотеки от област Враца през 2015 г. 2/42-43
Антоанета Георгиева. Библиотечни награди в област Враца 3/21

Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен
Милена Арсова-Димова. Любен Дунчев – първият директор на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен 2/45-46
Велислава Петрова. Среща на членовете на Териториална секция – Плевен на ББИА 3/21-22
Вили Томова. 50 години краеведска дейност в обединение „Мизия” 4/17-19

самопубликуване
Стела Маркова. Издателски алтернативи за самопубликуващи се български автори 4/25-28

свободен достъп
Милена Арсова-Димова. Любен Дунчев – първият директор на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен 2/45-46

стандарти
Биляна Яврукова, Милена Миланова. Стандартизация на каталогизационната дейност в българските библиотеки 3/3-8

Стефан Иванов
Александър Димчев. Един достойно вървян път (Стефан Иванов на 85 години) 2/46-47

Столична библиотека Амстердам
Димитър Русков. Клуб за култура „Втора родина“ към Столична библиотека Амстердам – училище по интеграция на стари и нови имигранти 4/34-36

Събина Ефтимова
Наръчник за библиотерапевтичната дейност в библиотеките 6/16-17

Уикипедия
Уикипедия за библиотекари 6/14-16

университетски библиотеки
В библиотеката се борим за времето и вниманието на читателите си (Интервю с Диана Адамова, Директор на Университетската библиотека на Бургаския свободен университет) 1/9-11
Савина Кирилова. Обучение по информационна грамотност за студентите във Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ 1/12-15
95 години в подкрепа на научната и образователна дейност в Софийския университет 1/28-30
Анна Попова. Работилница за бъдещето на научните библиотеки на Гьоте-институт – София 2/23
Анна Попова. Съдбата на библиотеките се определя от способностите на библиотекарите (Интервю с д-р Франк Зелигер) 2/23-26
Какво от практиките на немската академична библиотека ви впечатли най-много? (Споделено от българските участници в работилницата за бъдещето на академичните библиотеки) 2/26-28
Анна Попова. Национална кръгла маса „Библиотеката – място за всеки, място за всички” 3/9-11
Мая Урумова. „Им/пулсът на научните библиотеки в България” (Национална среща на Секцията на научните библиотеки към ББИА, Пловдив, 16 – 17 юни 2016 г.) 3/23-24
Нина Янкова. Впечатления от Световния конгресна ИФЛА 2016 4/31-33

учене през целия живот
Мануела Енчева. Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра в миналото и днес 1/21-23
Ваня Игнатова. Библиотеката като портал на времето (В търсене на стратегии за съвременно интерактивно обучение) 1/25-26
Мануела Енчева. Националната библиотечна седмица в Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра 3/20
Георги Петров. Андрагогиката в подкрепа на библиотекарите 3/31-32

училищни библиотеки
Антоанета Йорданова. Приказна кутия 1/43
Таня Пилева. Квалификационни форми за библиотекари, работещи в училищни библиотеки в област Пловдив 2/33-34
Анна Попова. Днес, когато насърчаването на четенето и повишаването на грамотността е национален приоритет, ролята на училищната библиотека е още по-голяма (Интервю с Антоанета Антонова – Библиотекар на годината за 2015) 3/15-17
Анна Попова. Инвестицията в училищни библиотеки е далновидно решение (Интервю с Ева фон Йордан Бонин) 3/29-31
Светлана Хаджиева. С доброволен труд бивши и настоящи ученици от ПМГ „Васил Левски” – Смолян реновираха библиотеката в училището 4/42

финансиране на библиотеките
ББИА.
 Къде са библиотеките в националната ни културна и образователна политика? 6/12-14

Фондация „Глобални библиотеки – България“
Пътят към библиотеката 6/30

хоби
Диана Кътовска. Да творим с радост! 1/48
Анета Портева. Мечтаех да се занимавам с изкуство, а четенето схващах като хоби 4/43-44
Антоанета Димитрова. Удоволствието да създаваш нещо красиво (Интервю със Светлана Пеева) 5/46-47

холандски библиотеки
Димитър Русков. Клуб за култура „Втора родина“ към Столична библиотека Амстердам – училище по интеграция на стари и нови имигранти 4/34-36

Централна библиотека на БАН
Силвия Найденова. Хората винаги са почвали да даряват, след като са разбирали, че всичко ни е дарено (Интервю с академик Антон Дончев, носител на наградата Подкрепа за библиотеките 2015) 3/14-15

четене
Интервю с Йоана Великова, победителката в регионалния конкурс „Моята библиотека – портал към бъдещето” 1/26-27
Йоана Великова. Из есето „Моята библиотека – портал към бъдещето: На прага на библиотеката” 1/27
95 години в подкрепа на научната и образователна дейност в Софийския университет 1/28-30
Галя Ралева. Поезия, музика и изобразително изкуство в Маратона на четенето 2016 – Разград 3/39
Спаска Тарандова. Трето издание на кампанията „Чети с мен“ 3/43-47
Милена Цветкова. Теорията на четенето на Рубакин – дефицит в дигиталната ера (По повод 70-годишнината от смъртта му) 4/21-24
Веселина Младенова. Лято в РБ „Гео Милев” – Монтана – образователно, забавно и динамично 4/37-39

читалищни библиотеки
Антоанета Георгиева. Библиотечни награди в област Враца 3/21

читателска удовлетвореност
Екатерина Полякова. Отказите като критерий за читателска удовлетвореност 5/12-14

юбилеи
Мануела Енчева. Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра в миналото и днес 1/21-23
95 години в подкрепа на научната и образователна дейност в Софийския университет 1/28-30
От нас зависи да направим библиотеките човеколюбиви и хуманни институции (Интервю с проф. Мария Младенова по повод 70-годишния ѝ юбилей) 1/31-33
ББИА. Отчетен доклад за дейността на Българската библиотечно-информационна асоциация за периода януари – декември 2015 г. 2/3-13
Милена Арсова-Димова. Любен Дунчев – първият директор на Регионална библиотека „Христо Смирненски” – Плевен 2/45-46
Александър Димчев. Един достойно вървян път (Стефан Иванов на 85 години) 2/46-47
Савина Цонева. Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово на 155 години 5/35-38
Мария Младенова. „Срещах разбиране от хората с държавническо мислене“ (Интервю с доц. Константинка Калайджиева – първата жена-директор на Националната библиотека) 5/38-45
Елица Лозанова-Белчева. През призмата на информационната наука (Сборник, посветен на седемдесетгодишния юбилей на доцент Нина Шуманова) 6/38-40

Яков Крайков
Мария Младенова. Романът „Печатарят” – безспорен успех на авторката Силвия Томова 1/45-47

DOKK1 – Орхус
Анна Попова. Библиотеката е къща на гражданите (DOKK1 – Орхус, Дания – Обществена библиотека на 2016 г.) 4/29-30

 

 
IFLA
Посолство на САЩ в БългарияГьоте институт - България  Американска библиотечна асоциацияEBLIDA Фондация Глобални библиотеки - България Мемориален фонд Снежана Янева